Езотерика

Разгледани книги

Свръхсетивно познание Уголеми

Свръхсетивно познание

Продуктът вече не е наличен

Повече информация

ИздателствоУИ "Св. Климент Охридски" Корицимеки
Година1991Страници179
ЕзикбългарскиФорматсреден
ISBNСъстояниеизползвана - мн. добро

Откъси от книгата...


Обикновено човек приема информация за обектите от обкръжаваща¬та го среда посредством петте си сетива. Срещат се обаче лица, които при определени обстоятелства могат да получават познания за обекти не само от обкръжаващата среда, а и от пределно разстояние или през всякакви прегради, както и да приемат информация за миналото, насто¬ящето и бъдещето. Познанието, получено по някакъв друг начин извън предела на възможностите на известните ни пет сетива, определям ка¬то свръхсетивно познание.

Лица, способни да получават свръхсетивни познания, са съществува¬ли още в древността. Естествено такива хора има и днес.
В последно време специалисти от различни клонове на науката — физици, биофизици, биолози, философи, психолози и т. н., обединяват усилията си и работят по проблеми на психотрониката, свързани с получаване на познания извън възможностите на нашите пет сетива, извън нашия човешки опит и сякаш в противоречие с научните закони.

Специалистите обаче в повечето случаи разглеждат нещата като странични наблюдатели или изследователи, които черпят информация от екстрасенси, без самите те да могат напълно да я осмислят, да почув¬стват състоянието на екстрасенса. Допускам, че по този начин не биха могли истински да се задълбочат в проблема.

Аз не съм феномен. По професия съм архитект. Като специалист в област, свързана с изобразително изкуство, вероятно съм развила у себе си до известна степен образното мислене. Освен това, по стечение на обстоятелствата, в продължение на много години имах възможност да контактувам и да наблюдавам лица, получаващи свръхсетивни познания, т. е. познания, основаващи се именно на образното свръхсетивно възприемане.

Самата аз още от детска възраст често сънувам ясни и запомнящи се сънища, по време на които получавам прогнози за бъдещи събития и — което с най-същественото — осъществявам телепатичен контакт с поз¬нати или съвсем непознати. С течение на времето тези мои качества претърпяха допълнително развитие, чувствителността ми се изостри и аз започнах да обръщам сериозно внимание на свръхсетивните познания, които получавам. А през 1981 г. осъществих отначало насън, а после и в будно състояние, телепатичен контакт с Велики посветени, Учители на човечеството (Адепти, Махатми) и като че ли от друга цивилизация. За период от 9 години бях „обучавана" от Тях в особена „школа" и получих послания, адресирани до човечеството, посочващи пътя на неговото оцеляване, които се чувствам задължена да предам.

Затова си позволих да напиша тази книга.
Тя е предназначена за специалисти в областта на психотрониката, занимаващи се със свръхсетивното възприемане и по-точно с телепатията. Книгата е адресирана също и към специалисти - уфолози, работещи по проблема за осъществяване на телепатичен контакт с други циви¬лизации. Поради своето естество може да представлява интерес и за всеки любознателен и непредубеден читател, който се стреми към духовно развитие и самоусъвършенстване. Това е всъщност основното й предназначение.

Книгата е съставена от три отделни части, всяка от които може да се смята и самостоятелна, но трите заедно изясняват по-пълно проблема.
Първа част „Екстрасенсите и познанието" разглежда същността на проблема откъм неговата научна страна.

30 други книги от същия раздел: