Езотерика

Разгледани книги

Намалена цена! АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ - Съкровеномъдрието на Старците Уголеми

АХАРАМА МОРДОТ ИН МАХАРИЯ - Съкровеномъдрието на Старците

Продуктът вече не е наличен

Страници320
ИздателЛогос
Корицимеки
Година2010
СъстояниеНОВА

Повече информация

 Откъси от книгата... 

Предговор:

В мрака е скрито най-древното Око.
Азавот Махария

Незнанието е умение на Мъдростта.
Азавот Махария

Умира само този, който е познал Древния.
Другите се раждат.
Ал-Ахарима

Орелът лети в Несътвореното.
Марахая

Отломки от неиздадената книга
„Афоризми на Старците”

Елеазар Хараш

 

Мракът — потайната блага вест

Що е благата вест? Две неща са благата вест — Голгота и Мракът. Голгота отстранява всичко земно и небесно и остава Вечността и само Бог. Мракът отстранява Вечността и остава само Мистерията и Пътят към Абсолюта.

Вторият Изначален СтарецПоследната Дълбочина

Има ли път за човека? Няма път. Съществува само Дълбочина. Дълбочината се явява в човека при среща с Тайната на живота. Има 13 срещи с Тайната на живота. При 13-та среща се явява Последната Дълбочина.

Вторият Старец

 

Потайният път на капката

Капката влезе в реката. После стигна до морето. След това влезе в океана. И накрая изчезна. Това е пътят на ученика. В този път не познаваш себе си, но познаваш Безкрайността. Така капката заживя на едно скрито място в Безкрайността.

Вторият СтарецОсвобождение от вечността

Светът е място на нуждаещите се. Другият свят е място на невежеството. Вечността е място за разумните. Ето три свята, три бедни свята. Нашият свят е отвъд тези три свята. Когато се освободим от този и от онзи свят и когато се освободим от вечността, само тогава ще придобием Мъдрост.

Вторият СтарецВ Духа няма светове

Тръгни дълбоко навътре. Първо ще откриеш една фина тъмнина. После ще видиш една тънка светлина. И тъмните, и светлите заблуждения са ненужни. Те съдържат в себе си светове. Ти си бил заключен в собствената си тъмнина и в собст-  вената си светлина. Върви дълбоко навътре и ще откриеш сияещия си Център. Тук е Духът. В него няма светове. Почини си в Духа, защото оттук нататък те очаква потаен път.

Вторият Старец

 

Из „Книга на Скритите Изречения”
Мощна стрела, която пробива
Тайната

Пътят на ума е пречистващ. Пътят на сърцето е красив. Пътят на волята е разумен. Пътят на душата е съкровен. Но тези пътища не достигат  Мъдрост, те са само подготовка за човешкия Дух. Когато тези пътища са извървени, явява се човешкият Дух. Само Пътят на човешкия Дух е велик. Той взема есенцията от ума, сърцето, волята и душата и я извисява в себе си като мощна стрела, която пробива Тайната. Тогава от Сърцето на Тайната към него потича Мъдрост.

Старецът Ахотот

 

Из „Скритото Учение за Бездната”
Първото излъчване
и второто излъчване

Съществува Мистериозно Слизане. Но как е слязло то? Казвам: Неуловимо е това Слизане. Когато е слязло в Древността, тогава още е нямало светове. И първото нещо, което е направило това Мистериосъщество, е излъчване на същности. После последвало второ излъчване и така били създадени сенките. Що са сенките? Това са световете, това са хората, това са външните неща. Разумният човек отхвърля второто излъчване. Той усърдно търси да узнае себе си. И когато узнае себе си, същността му показва пътя към Мистерио - съществото. И тогава Мистериосъществото му казва: „И ето, ти се завърна в Безкрайността — своя роден Дом. Но Аз живея на друго Място. И ако някога се наситиш на Безкрайността, търси Ме усърдно и Аз ще ти явя Неведомата Бездънност.”

 Първият Старец

 

Из „Скритото Учение за Бездната”
Седемнадесетата степен —
Парамахая

В Бездната няма светове. Световете са помрачения. В Бездната няма времена. Времената са ограничения. В Бездната няма вечност. Вечността е утеснение. В Бездната има Мистериоведение. И то ни води към 17-та степен. Коя е 17-та степен? Парамахая — Прапроизходът, Древното Скрито Място. Парамахая е Мястото, в което всичко се  завръща,  за да остане там завинаги. Ето най-древното Място.

 Първият Старец

 

Съдържание:

 Мракът — потайната блага вест    5
Вторият Изначален Старец

Последната Дълбочина    5
Вторият Старец

Незнайното е в Премъдростта    5
Вторият Старец

Потайният път на капката    6
Вторият Старец

Освобождение от вечността    6
Вторият Старец

В Духа няма светове    7
Вторият Старец

Човекът е Тайна, която трябва да се самооткрие    7
Вторият Старец

Нищото — мястото на Духа    8
Вторият Старец

Уменията на търсача    8
Вторият Старец

Отвъд стихиите на природата    9
Вторият Старец

Могъща духовна Птица    9
Вторият Старец

 Който преодолее тъмнината и Мрака    10
Вторият Старец

Умението да създадеш Духа в себе си    10
Вторият Старец

Безпределен, мистичен възход    11
Вторият Старец

Неизповедимата Мъдрост    11
Старецът Ахотот

В Мястото на Пражизнената Тишина    12
Старецът Ахотот

Само който е решил да стане Неизреченост    13
Старецът Ахотот

Из „Книга на Скритите Изречения”    13
Трябва да се направят два пробива
Старецът Ахотот

Из „Книга на Скритите Изречения”    14
Мощна стрела, която пробива Тайната
Старецът Ахотот

Из „Книга на Скритите Изречения”    15
Мъдростта живее на две места
Старецът Ахотот

Из „Книга на Скритите Изречения”    15
Мъдростта преди Слънцето и Слънцата
Старецът Ахотот

Твоите истински Корени    16
19-ят Старец Алихор Махама

 Тук Духът му е Коренът    16
19-ят Старец Алихор Махама

Преди диханието    17
19-ят Старец Алихор Махама

Човекът, който познава Произхода си    17
19-ят Старец Алихор Махама

Два вида Безмълвие    18
19-ят Старец Алихор Махама

Да пристигнеш в Безкрайността    18
19-ят Старец Алихор Махама

В Безмълвието на Безсмъртието    19
19-ят Старец Алихор Махама

Свободата е отвъд нещата    19
19-ят Старец Алихор Махама

Безкрайността — Древната ни Родина    19
19-ят Старец Алихор Махама

Премъдрият е незнаен    20
19-ят Старец Алихор Махама

Незнайният държи на Безкрайността    20
19-ят Старец Алихор Махама

За тези, които Го познават, Бог е Незнаен    21
19-ят Старец Алихор Махама

Свободата е в Незнайното    21
19-ят Старец Алихор Махама

Да пиеш от Незнайното    22
19-ят Старец Алихор Махама

 Ще вървим от Мъдрост към Премъдрост    22
19-ят Старец Алихор Махама

Посланието на Древния Корен    23
19-ят Старец Алихор Махама

Само Древният в нас осмисля действието    23
19-ят Старец Алихор Махама

Разрушенията съхраняват Вечността    24
19-ят Старец Алихор Махама

Сиянието на Произхода    24
19-ят Старец Алихор Махама

Тайната на Орела    25
19-ят Старец Алихор Махама

Отвъд трите живота    25
19-ят Старец Алихор Махама

Най-Скритият от Скритите    26
19-ят Старец Алихор Махама

Из „Книга на Скритото Безмълвие”    26
Духовно Безмълвие и Велико Безмълвие
Старецът Ахотот

Из „Книга на Скритото Безмълвие”    27
Тогава те имат Цялост и Дълбина
Старецът Ахотот

Из „Книга на Скритото Безмълвие”    27
Родила се е Безкрайността
Старецът Ахотот

 Из „Книга на Скритото Безмълвие”    28
Най-древният свят
Старецът Ахотот

Из Книгата „Път към Незнайната Премъдрост”    29
Кръщение в Мистерия и Безкрайност
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    29
Аз не направих нито крачка
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    30
Защо ми е дихание?
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    30
Нямам нужда от слънце
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    31
Не съм ли аз Тайнство преди духа?
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    31
Не съм ли аз Тайнство преди пътя?
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    32
Това не ограбва ли моята Безпределност?
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    32
Любовта трябва да изгрее отвътре
Старецът Ал Махор

 Из „Път към Незнайната Премъдрост”    33
Този, който те люби безпределно
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    33
Имам в себе си Безкрайност и Безмълвие
Старецът Ал Махор

Тайна, която е несподелена    34
Старецът Ал Махор

Таен полет към Незримото    34
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    35
Не се радва нито на живота, нито на вечността
Старецът Ал Махор

Усмивката на Прадревната Мистерия    35
Първият Старец

Из Книгата „Скритото Учение за Бездната”    36
Видима за него е само Бездната
Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната”    36
По-дълбока от душата и по-древна от духа
Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната”    37
Който е видял Усмивката на Бездната
Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната”    37
Има нещо по-дълбоко от Тишината
Първият Старец

 Из „Скритото Учение за Бездната”    38
Послание на Изначалието
Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната”    39
Ти трябва да дойдеш вътре в Мен
Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната”    39
Просто приеми Ме
Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната”    40
Само Тайна и Безмълвие
Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната”    40
Когато Любовта се е разтворила в Бездната
Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната”    41
Методът на Изначалното Проникновение
Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната”    42
Светлини, Сияния и Свръхсияния
Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната”    42
Пътят на Мистериозното Слизане
Първият Старец

Из Книгата „Път към Незнайната Премъдрост”    43
Раздел „Идващият Глас”
Най-чудното — Неузнаванието
Ал Махор, Тридесетият Старец от I-ви кръг
Независими Старци

 Из „Път към Незнайната Премъдрост”    44
Нерома Хатар — Незнаен Вятър
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    45
Дахира Паранава Махар
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    45
Откъсна ми Тайна от Себе Си
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    46
Искам Твоята магия да повелява в мене
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    47
Въздухът ми е наситен с неочакване
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    48
Аз сам на себе си съм заповядал да извирам
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    48
Тежко дишаше планината
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    49
За мен всичко е отворено
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    49
Твоето лице е по-страшно от моята сила
Старецът Ал Махор

 Из „Път към Незнайната Премъдрост”    50
За Харавира всяка Дълбочина е дом
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    50
Аз имам нещо повече от Тишината
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    51
От тази песъчинка ще се родят чудни светове
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    52
Изрекох върху него Древни Слова
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    52
Роден съм преди Мистерията
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    53
Въображението и Потайната воля
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    53
Най-великото видение
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    54
Преодолях и ума, и разума
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    55
Що е Истина?
Старецът Ал Махор

 Из „Път към Незнайната Премъдрост”    55
Що е странното?
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    56
Видях Безкрайния си Път
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    57
Да възкресиш Абсолюта в себе си
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    57
Ахатрея няма нужда от проникване
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    58
Избрал съм Древния Мрак
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    58
Избрал съм самосъздаването на Истината в себе си
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    59
Човекът трябва да пробие себе си
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    60
Кое е най-изящното нещо?
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    60
Мракът е потаен учител
Старецът Ал Махор

 Из „Път към Незнайната Премъдрост”    61
Първата най-чиста Ефирея
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    62
Вдъхновението е без опит, без път и без любов
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    62
Раздел „Мъдрият Път”
Що е Премъдрост?
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    63
Премъдрият се движи неведомо
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    64
Докъде води Мъдрият Път?
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    64
Придобива все повече Дух и Мистерия
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    65
Мъдрият Път е Изчезновение навътре
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    66
Тази Светлина играе танца на Мистерият
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    66
Ти си Мистерия
Старецът Ал Махор

 Из „Път към Незнайната Премъдрост”    67
Мадайра — Състоянието без състояние
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    68
Раздел „Най-великото Място е Мястото,
в което не отиваме”
Отдаденост, Отдаденост, Отдаденост
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    68
Завръщане в Не-мястото
Сгтарецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    69
Ние се движим към Място, в което не отиваме
Старецът Ал Махор

Из „Път към Незнайната Премъдрост”    70
Място на Нерождение
Старецът Ал Махор

Из Книгата „Прасъстоянието”    70
Раздел „За Неродения Хляб”
С Древно Неродения Абсолют се хранят Старците
Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието”    71
Що е Прасъстоянието?
Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието”    72
В тази сътвореност тече прикритостта на
Прасъстоянието
Старецът Ал Махор

 Из „Прасъстоянието”    72
Верният път към Неродения Хляб
Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието”    73
Раздел „Коренът на Прасъстоянието”
Прасъстоянието израства незнайно в него
Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието”    74
Абсолютът ще превземе нашия взор
Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието”    75
Корен в Корена в Корена в Корена
Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието”    76
Преживява мистично единството си с Нихара
Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието”    77
Раздел „Пътят към Прасъстоянието”
Пътят към Прасъстоянието е Пътят към самия себе си
Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието”    78
Самопробиване на себе си
Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието”    79
Става магнит за Прасъстоянието
Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието”    79
Потънкостите на твоя личен и скрит Път
Старецът Ал Махор

 Из „Прасъстоянието”    80
Велико Отказание от себе си
Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието”    80
Богове паднали и богове въздигнати
Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието”    81
Нашият Баща и нашата Майка
Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието”    82
Човекът е по-дълбинен от боговете
Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието”    83
Раздел „Неведомостта на Мистерията”
Древно Безмълвно Изумление
Старецът Ал Махор

Из „Прасъстоянието”    83
Родени сме от Мистерия и вървим към нея
Старецът Ал Махор

Скала от Невидимата Планина на Абсолюта    84
Старецът Ал Махор

Възкачва се в Тайната на Безмълвието    85
Старецът Ал Махор

Той вече е станал Древност    85
Старецът Ал Махор

Махаваирия — Правглъблението    86
Старецът Ал Махор

 Постижение на Сияещия Хаос    87
Старецът Ал Махор

Изчезва завинаги в Аромохор    88
Старецът Ал Махор

Из Книгата „Великата Невъзмутимост”    89
Раздел „Чудната Невъзмутимост”
Нямаше тяло, нито съзнание, а само Дух
Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост”    89
Беше пронизал копието
Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост”    90
Потъваше в своята Безкрайност
Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост”    91
Великата Невъзмутимост е пуснала корен в тебе
Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост”    92
Раздел „Взор в Безкрая”
Безкраят му е подарил Великата Невъзмутимост
Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост”    92
Там се ражда Невъзмутимият Дух
Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост”    93
Изкуство на Дълбините
Старецът Ал Махор

 Из „Великата Невъзмутимост”    93
Двете му ръце са Покоят и Тишината
Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост”    94
Раздел „Тихата Невъзмутимост”
Аз се завръщам в своя Дом
Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост”    95
Раздел „Тържествуващата Невъзмутимост”
Строим в себе си Великата Невъзмутимост
Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост”    95
Раздел „Тихата Невъзмутимост”
Сияе, но не блести
Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост”    96
Тя е открила Бащата на Тишината
Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост”    96
Раздел „Скритата Неуязвимост”
Движат се нечувани сили
Старецът Ал Махор

Из „Великата Невъзмутимост’    97
Невъзмутимата Необятност
Старецът Ал Махор

Из „Книгата Великото Неведоведение”    97
Раздел „В Скритостта”
Узнава правилното действие
Старецът Ал Махор

 Из „Великото Неведоведение”    98
Действува с Древното поведение
Старецът Ал Махор

Из „Великото Неведоведение”    99
Узнаваме Древното си Ведение към Него
Старецът Ал Махор

Из „Великото Неведоведение”    99
Правилното поведение — свещено и дълбинно
Старецът Ал Махор

Из „Великото Неведоведение”    100
Раздел „За Неведомата Неизбродимост”
Да си ти самият, а пък да си изчезнал
Старецът Ал Махор

Из „Великото Неведоведение”    101
Който е влязъл в Неведомостта
Старецът Ал Махор

Из „Великото Неведоведение”    101
Раздел „Странствувание в Неведомото”
Вървиш с тайна неразбиваема увереност
Старецът Ал Махор

Из „Великото Неведоведение”    102
Раздел „Странствувание в Неведомото”
Да се движиш в Неразбирание
Старецът Ал Махор

Из „Великото Неведоведение”    103
Раздел „Прасъществото”
„Имам Око за това същество”
Старецът Ал Махор

 Из „Великото Неведоведение”    103
Ще се яви Прамигът
Старецът Ал Махор

Из Книгата „Скритото Учение за Бездната”    104
Раздел „Мистериозното Слизане”
Когато Абсолютът е слязъл
Първият Старец от Изначалието

Из „Скритото Учение за Бездната”    105
Велики Древни Светове
Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната”    105
Мистериозен и Мълниеносен Възход
Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната”    106
Седемнадесетата степен — Парамахая
Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната”    107
Първото излъчване и второто излъчване
Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната”    108
Засиява самата Пратайна
Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната”    108
Възкачването към Мистериозното
Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната”    109
Искрата е Скритото Учение на Бездната
Първият Старец

 Из „Скритото Учение за Бездната”    110
Раздел „Светлини, Сияния и Свръхсияния”
Светлините, Сиянията и Свръхсиянията
Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната”    111
„Не се отказвам от Пътя си”
Първият Старец

Отломъци от Древността    112
Прамортот — Праобликът
Първият Старец

Бездни на Страховито Могъщество    112
Първият Старец

Третото Му Сърце    113
Първият Старец

Третите Му Очи    114
Първият Старец

Погълна Предвечния Хаос    114
Първият Старец

Слухът Му е като Всевидение    115
Първият Старец

Парамаавирая — Първосияйният    116
Първият Старец

Виждането и Чуването на Първосияйния    116
Първият Старец

В Него се оглеждат Безкрайностите    117
Първият Старец

 Има ли път към Него?    118
Първият Старец

Мислех само за Тебе    118
Първият Старец

През тази Врата трябва да минат всички    119
Първият Старец

Прадревност и Древност се сблъскаха в
Неведомото    120
Първият Старец

Отвориха се Порта и Врата    121
Първият Старец

Роди се Прасветлината    121
Първият Старец

Има в Себе Си 80 хиляди Извора    122
Първият Старец

Водата им тече нагоре към Правеликия    123
Първият Старец

Ще се отключат още 70 Извора    123
Първият Старец

Азаромоните — Изключителните    124
Първият Старец

Четирите Мистерии    125
Първият Старец

Бавахария — Безмълвието Му    125
Първият Старец

 Неговият Поглед    126
Първият Старец

Из Книгата „Скритото Учение за Бездната”    127
Раздел „Навлизане в Неизразимостта”
Навлизат в Маханарахая — Свръхнеизразимото
Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната”    127
Посвещават се на Великата Му Немислимост
Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната”    128
Безкрайността, Мистичното Съзнание и Неведомостта
Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната”    129
Най-дълбинното сродство с Абсолюта
Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната”    130
Странник, облечен в Мистерия
Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната”    130
Път нямам
Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната”    131
Аз ще съм споделил Себе Си с тебе
Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната”    131
Ти ще бъдеш Мистерия от Моята Мистерия
Първият Старец

 Из „Скритото Учение за Бездната”    132
Древното Място в Мен
Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната”    133
Дълбините на Смирението
Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната”    133
Моят външен и вътрешен Лик
Първият Старец

Из „Скритото Учение за Бездната”    134

Заедно с тази книга, купуват още и:

30 други книги от същия раздел: