Романи Повести Новели

Разгледани книги

Капитанската дъщеря Уголеми

Капитанската дъщеря

5,40 лв

Повече информация

ИздателствоНародна младеж Корицимеки
Година1988Страници244
ЕзикбългарскиФорматсреден
ISBN~Състояниеизползвана - отлично!

Откъси от книгата...


„Капитанска дъщеря" е единствения завършен исторически роман на Пушкин. Той е много кратък, но се отличава с изключителна широта на историческите и художествените обобщения. За да напише романа Пушкин проучва всички достъпни тогава архиви, мемоарни и фолклорни материали. Пушкин достига до извода, че съюзяването на дворянството и селячеството е невъзможно, и че селският бунт е опасно разрушителен за руската държавност.

С „Капитанска дъщеря" Пушкин предупреждава своите съвременници за кървавата анархия, която заплашва Русия, ако деспотичният ред принуди народа да хване брадвата. Освен документални материали Пушкин използва произведения на художествената литература на 18 век, в които е отразена тогавашната епоха. В романа автора нито принизява, нито идеализира народния вожд Пугачов, Той държи на историческата истина и представя селският водач в цялата му сурова и противоречива реалност, Пугачов е безпощаден към враговете си, но не е кръвожаден по природа, напротив присъщо му е дълбоко чувство за справедливост. Добродетелите на Пугачов не са измислени от Пушкин, такъв е останал в народното съзнание, в песните и преданията, Пушкин му е придал характерни за руския човек черти - смелост и съобразителност, великодушие и свободолюбив.

Главният герой Гриньов, млад дворянин и офицер понася тежките изпитания на историческите събития с чест. Проявява душевно благородство, мъжество, прямота и чистота на чувствата. От преживяното той извлича урок, урока, че съдбата и благополучието на дворянството изцяло завист от отношението му към руският народ, който е добър и великодушен по природа, но ожесточен от безправието и нищетата. За специалисти и колекционери.

30 други книги от същия раздел: