Елеазар Хараш - лекции

Разгледани книги

Намалена цена! Окултната мъдрост - лекции том 14 Уголеми

Окултната мъдрост - лекции том 14

6,30 лв

-10%

7,00 лв

Корицимеки
СъстояниеНОВА

Повече информация


съдържание

 

 
1.04.2003г
 
лекция:
Суфии.
идея за размишление:
Исихазъм.
лекция:
Сияещото безмълвие.
идея за размишление:
Апокриф на Йоан.
лекция:
Високият херметизъм.
 
6.05.2003г
 
лекция:
Суфии.
идея за размишление:
Таслим - суфийски термин, означава смирение.
лекция:
Та Кхора - Това е името на Хермес в Атлантида, един негов ръкопис, за тайния живот на едно древно братство.
идея за размишление:
ДАО.
лекция:
Нетерит Асет – богинята Изида.

 

3.06.2003г
 
лекция:
Суфии.
идея за размишление:
Кришнамурти.
лекция:
Свещеното слово на Орфей.
идея за размишление:
Спасението, както е било в древния Египет.
лекция:
Агарта.
идея за размишление:
Учителят за благодарността.
 
1.07.2003г
 
лекция:
Науката за Бога - въведение
идея за размишление:
Мойсей Кордоверо - един от големите кабалисти.
лекция:
Парламентът на демоните.
идея за размишление:
Исаак Лурия - един от най-големите кабалисти в света.
лекция:
ДАО
идея за размишление:
Четири суфи-истории, случки със суфиите.
 
5.08.2003г
 
лекция:
Парламента на демоните. (продължение)
идея за размишление:
Боян Мага.
лекция:
Парламента на демоните. (продължение)
идея за размишление:
Закони от Омраам. (брат Михаил)
лекция:
ДАО.
идея за размишление:
Дъщерите на змията. (седемте дъщери на змията)
 
2.09.2003г
 
лекция:
Египетската физика.
идея за размишление:
Учителят за страданията.
лекция:
Шешет анх (Сфинксът).
идея за размишление:
Абулафия (голям кабалист)
лекция:
Въведение в хекао (хека).
идея за размишление:
Някои важни неща от Тот.

(Тот: Древният Тот, преди Атлантида, после Тод в Атлантида, после Тот в Египет и едно отражение като Хермес Трисмегист в Гърция. Истинският, древният Тот е, който е направил най-голямата услуга на планетата, внесъл е писмеността, той е видоизменил и развитието).

 
7.10.2003г
 
лекция:
БЕНУ – Фениксът; древната птица, птицата – светлина.
идея за размишление:
Поп Богомил – т.н. непокорният свещеник.
лекция:
Техути – Бялото Слово; древният Хермес.
идея за размишление:
Яков Бьоме.
лекция:
Мистерията БЕЗДНА – нещо, за което Учителят е избягвал да говори. За Съществото, което е създало Бога, вселената, но превъзхожда всичко.
идея за размишление:
Майстер Екхарт – мистик от средните векове, отлъчен от църквата.
 
4.11.2003г
 
лекция:
Тайната на Луцифер.
идея за размишление:
За думите.
лекция:
Богомилската клада.
идея за размишление:
За Истината.
лекция:
Тайната на Луцифер.
идея за размишление:
За Учителя.
 
2.12.2003г
 
лекция:
Дзен.
идея за размишление:
Майстер Екхарт.
идея за размишление:
Орфей.
лекция:
Тот.
идея за размишление:
За водата.
идея за размишление:
Суфи.
лекция:
Учителя.
идея за размишление:
Загадки, тайни и мистерии.
идея за размишление:
Древният метод.

 


Откъси от книгата...

 

 БОГОМИЛСКАТА КЛАДА

Боян казва: “Който умира за Бога, стъпва тихо на брега, където е Истината”. Още: “Най-красивото нещо в този живот е да напуснеш този свят с любов към Истината”.

Богомилите са същества, намерили великата Светлина – Меркаба, своето светлинно тяло, именно на кладата, в пламъците на кладата. Те са особени същества. Те са били истински търсачи на Бога, а търсенето е нещо извън времето. Който наистина търси, той надминава времето и неговите ограничения, говорим за истинските търсачи. Това търсене е отваряне на вратата, на завесата, която е отвъд времето. Търсачът на Истината винаги разкъсва завесата, т.е. веригите на времето – това е закон.

За богомилите смъртта на кладата е реална среща с Бога, защото в най-голямото изпитание оживява Духът. При тази среща на вярата Бог изгрява отвътре. Огън и огън се сливат; човешкият Дух и Божият Дух се сливат. Това е процес на велико посвещение и придобиване на Меркаба – светлинното, новото тяло на човека, при което човек става напълно свободен вече от времето и от ограничените светове.

От три хиляди съвършени богомили, наречени облечените, само трима са се отказали и са изменили на кладата – т.е. Огънят ги е отхвърлил, не ги е приел. Те не са били достойни за Огъня. Те се върнали в църквата на застоя, където има ритуали, размишления, цитати, но те се отказали от Истината. Връщат се в една по-задна степен, но някога пак трябва да стигнат до Огъня защото това е неизбежно.

Който е търсил Истината докрай, той побеждава огъня, побеждава външния огън и влиза във вътрешния Огън – Духа. Тези, които са имали любов към Истината, на кладата се докоснали до Абсолютната Любов на Бога и станали част от нея. Такъв е бил и Божият план. Така те придобивали своята изначална Меркаба на египетски, на еврейски Меркава – тялото на Любовта.

Кладата е един опит отвъд живота и смъртта. Това е едно много дълбоко навлизане в Бога, в Духа-Огън. Само Духът-Огън може да навлезе в Бога-Огън. Както казах, Огън и Огън се сливат. Тези, които са умирали на кладата, всъщност са оживявали в своя Дух.

Има в архивите нещо писано за Василий, 1111 година. Когато тръгнал към кладата, за малко спрял. Някои от публиката помислили, че се страхувал. Не, той се помолил Огънят да го приеме напълно и понеже хората отвън не могат да тълкуват, не знаят кои са достойни и как влизат. После той се изправя, придобива една увереност, която те преди това не са видяли. Излъчва едно особено лице, тръгва смело и спокойно, и не издава никакъв звук. Да не издадеш никакъв звук на кладата е нещо много дълбоко, това е една много специална любов. Това означава да надминеш изцяло звука, изцяло словото, изцяло знанието. Защото Истината не е слово, тя е най-дълбокото преживяване, което те променя завинаги.

Тези, които са умирали на кладата, както казах, са оживявали в своя Дух и с това са оживявали в Бога. Те често казвали: “Господи, колко е хубава смъртта!” Но това важи само за търсачите на Истината. Не може Бог да извика на кладата един обикновен човек, например презвитер Козма, един от критиците на богомилите, дето даже ги нарича богонемили; но то е точно мили на Бога. Такъв човек няма полза да бъде горен, той ще бъде горен в бъдеще. Тези, които навлизали в огъня на кладата с любов към Бога, усещали толкова дълбок покой, че не могли да го опишат, защото Бог прониквал в тях. Защото там, където има идея за истината, Бог навлиза. На кладата Бог се сливал с тях и ги изпълвал със Себе Си, а това означава победа над външния огън. Та нали Той Самият ги очаквал на кладата; нали Той създал инквизицията и кладата; нали Той направил всичко това, за да вземе верните, избраните при Себе Си. И Той ги взел, както е бил и Неговия план – пресял ги на кладата и ги взел при Себе Си. Тук трябва да допълня, че от втората степен – вярващи богомили, несъвършените, също хиляди са горели. Има един случай във Франция, само за една вечер, на една и съща клада сто осемдесет и трима човека, и между тях много жени. Значи, една голяма част от вярващите са се отказали, но една голяма част са изгорели, защото са имали идеята.

Срещата с Бога на кладата е несравнима с нищо в света и с нищо в живота. Тази среща надминава и света, и живота като идея, защото човешкият Дух е нещо повече от живота. След време ще говорим на тази тема специално, тя е обяснена от един много дълбок посветен, Майстер Екхарт. Защото Меркаба, самото това тяло, самата Любов е нещо много повече от живота. Тя е създала живота, но е повече.

Кладата е тотално извън човешкото разбиране, тя е идея на Бога. На тази клада Бог завладява човека със Своята Любов и с Великия си Мир. Бог познава своите, а кладата е тяхната награда. В тази връзка Учителят казва: “Най-лошото нещо в света е, когато хората искат да избегнат страданията”. Разбира се, те пак ще дойдат, но не винаги ще дадат на човека най-ценното, не винаги ще изработят в човека онзи велик Огън, защото хората не умеят да ги посрещат. Значи, кладата е голямата награда. Той ги превръща в нови същества, същества на мир и любов. Тук няма нищо общо с подписи и декларации за мир, тук става въпрос за нещо съвсем друго. Бог ги превръща в нови същества, истински същества, изтъкани от мир и любов. Такъв човек няма нужда да подписва декларации за мир, той просто е в мира; тези, които нямат мира, може да подписват.
Не всеки е бил достоен за тази чест, да бъде преобразен. Защо? Защото човек дълго трябва да е жадувал за Любовта и мира, трябва да е създал условия в себе си, за да бъде повикан на кладата и преобразен.
Изгарянето на кладата е едно завръщане в реалността, която е била преди Сътворението. Изгарянето е изгаряне на стария свят, на стария начин на мислене и зараждането на новия свят – светът на Духа и душата, както казах мир и любов. Душата е любов, Духът е велик мир, велик покой.

Изгарянето е замисъл на Бога. Инквизицията няма нищо общо с това, тя е само една ръка, един посредник, един инструмент на Бога. То е придобиване на космическото съзнание, съзнанието за истинско братство. Това означава, че кладата е едно тайнствено пътешествие към истинския Център на твоята собствена същност, към Самия Бог. На кладата се е осъществявало едно велико и мълниеносно посвещение, по друг начин казано – осъществявала се е истинската среща на човека с Бога.

За богомилите на кладата се е решавал най-важния въпрос – победата на доброто над злото, и то окончателната победа. Става въпрос за абсолютното добро, истинското добро, не човешкото. В света и в живота винаги е имало една голяма опасност –това е псевдотърсенето на Истината. За съжаление, такова търсене има и сега. При богомилите не е било така. За тях на кладата се е осъществявала най-щастливата смърт, защото малко са тези, които могат да имат щастлива смърт. За богомилите това е просто истинската църква, истинските християни, приемниците на Христос, на Христовата вяра в най-чистия смисъл. Наречени са ЦЪРКВАТА НА ДУХА, това означава богомили. Именно на кладата, според тях, човек придобива ново небе и нова земя. Именно на кладата се изхвърля човешкия начин на мислене, човешкият начин на живот, които могат иначе да траят хиляди и милиони години. И Боян казва (както съм ви казвал, Учителят казва за Боян, истинският ръководител на богомилите – Боян Магът и поп Богомил – те двамата са архангели, от архангелската йерархия); Боян казва: “Най-същественото в живота е чистото духовно търсене, това е търсене, в което няма примеси: няма любов към жена, няма любов към семейство, няма привързаност, няма дълг към професии или каквото и да е – чисто духовно търсене, означава да търсиш Бога по един свещен начин, абсолютно непривързан. Това е чистото духовно търсене.

Чрез инквизицията Бог изпитваше вярата на своите избраници. Тук за Бога смъртта нямаше никакво значение. За Него имаше значение неизменността към Него, неизменността към Истината – това е, което разбраха богомилите. (След време, от всички източници, от всички богомилски книги – около стотина – ще направя една есенция и ще издам богомилска книга, защото тук не можем да говорим само за богомилите. Тези, които обичат тази тема, ще имат на разположение много идеи). Който от богомилите устоеше на кладата, той щеше да намери в нея срещата си с Бога. Иска се един устой, този устой го дава Истината. Щом обичаш истината, тя ти го дава. Можеш да живееш в несигурен свят, но си сигурен – това е устоят. Значи, не трябва да чакаш осигурен свят, защото сигурният свят е Духът, неизменността. Само там има сигурност, а когато си в Духа, няма значение в колко несигурен свят си или в кой ад си, тези неща са вече без значение. Понеже те устояха на кладата и постигнаха среща с Бога, с това богомилите откриха всичко, което им е липсвало в процеса на хиляди години на търсене на Истината. На кладата, при срещата с Бога, тази липса беше запълнена, явява се вече истинската пълнота на живота.

Поп Богомил казва: “Всеки компромис с Истината е грях”. Любовта към Истината, това е много точно казано – не желание за Истината и не жажда, защото желанието обикновено иска да притежава, а именно точно казано е – любов към Истината. Любовта към Истината е пътят към Истината.

Боян казва: “Човекът е съставен от една велика Божественост и в най-голямото изпитание той трябва да я открие в себе си”.

Заедно с тази книга, купуват още и:

30 други книги от същия раздел: