Из Словото на Учителя Петър Дънов

Разгледани книги

Намалена цена! Книга за числата. Том 1 и 2 Уголеми

Книга за числата. Том 1 и 2

23,80 лв

-15%

28,00 лв

Страници736
ИздателСвета на книгите
Корицимеки
Година2018
Езикбългарски
Форматсреден
СъстояниеНОВА

Повече информация

СЪДЪРЖАНИЕ – том 1

I. Живите числа
0. Нулата
— скритите сили в Нищото
— проявление на Простотата
— възможностите на нулата
— Другото Начало и Перпендикулярът на Живота
1. Числото Едно
— Истината има само едно измерение.
— единицата е Изявената Реалност
— категории на числата
2. Числото Две
— само Любовта съгражда
— чрез числото 2 ще познаете Бога
— вторият ден от Битие
— Първичната душа
• числото 11
• числото 29
3. Числото Три
— магическият ключ
— развитието на човечеството
• числата 12 и 21
— два противоположни пътя
— основите на дома
• Вътрешната Школа
4. Числото Четири
— мощта на Божията Правда
— квадратът и кръгът
— четвъртият ден, Новата Луна...,
• числото 40
• числото 22
• числото 13
— изисква се преобразяване
— предохранителни мерки
— 13-та глава от 1 Коринтяни
5. Числото Пет
— събрани в Божието Име
— да имаш пет таланта
— да възпиташ петте сеттгва
— път на освобождение
— съграждане на вътрешния свят
• затворената формула 12345...
• кабалистичната идея 167531.
• числото 23
• числото 32
• числото 14
6. Числото Шест
— правото отношение
— движение в Любовта
• числото 15
• числото 24
• числото 33
7. Числото Седем
— Божественото Съвършенство
— Тайнства на Сътворението
• числото 25
• числото 16
8. Числото Осем
— осмицата е закон на Духа
— след 8 дни пак се яви Христос
• числото 17
9. Числото Девет
— разумните последствия
— говорът на душата
— придобиване на силата
• числата 36,45,72
• съотношението между 3 и 9
— Бъзвишеността
— Големият брат
10. Числото Десет
— осмисляне на Десетте
— Хармония и Единство
• числото 28
• числото 19
II. Тълкувания по числата
• притчата за сеяча
• болният от 38 години
— изцелението на Исавар Бел-Аму
— математическо отношение и геометрическо положение
• жената с кръвотечението и сгьрбената
• Христос имаше 82 ученици
• думата Кротост
• дълбокото правило 5x5
• сродството на числата 2, 5 и 10
• класовете и оценките в училището живота
— оценка нула е най-хубавото нещо
— порядък на числата от 1 до 7.
• числата от 1 до 29 — среща на Веригата от 1910 г
• числата от 1 до 10
— чудото на яйцето
— самоопределението
— десетичната система
— метод за успокоение
• относно годините за женитба
• брой на хапките при хранене
• брой на вдишките в минута


СЪДЪРЖАНИЕ – том 2
I. Проявлението на числата
• числата 1, 2, 3 и 4
— Отец, Син и Свети Дух
— цикълът на развитие
• символика на живите единици
• числата като динамични сили
• специфично разбиране на числата
• числа формули — 123, 456 и 789
• метафизични Принципи на Единството
• метафизични изчисления на Пътя
• числото 4 е родено преди числото 3
• съотношение между числата от 1 до 10
• пермутации на числата
— естественият ред
— числото 123 456 789
— смирението на числата
• малките дробни числа
— дробите изразяват преходни състояния
— еднаквият знаменател е Божията Воля
— закон за превръщане на числата
II. Трансцеденталната .математика
• духовната същност на ирационалните числа
• Учителят е кубът на живота
• пространствени изрази на Реалността
• алхимически закони на развитието.
• коренът на Истината е Бог
• Божественият ден и Божествената нощ
• Тайни от Висшата математика
— предстоят две изключения в Слънчевата система
— в шестото измерение Бог създаде Адама
— увеличение на числата в
Новата аритметика
— формула на Безграничните възможности
• изкуплението на човечеството
— изходът от палата на Соломон-Ра
— краят на времето на злото
— превръщането на числото 666 в 999
— притча за уловените 153 риби
— избраните 144 000 са вече 288 000
III. Приложната математика
• четирите аритметични действия
— в Божествения свят има само събиране и умножение
— неразумното се събира, разумното се умножава
— вътрешните процеси на плюс и минус
— делението е женски принцип
— числата 1,2,3,4 и аритметичните закони.
• предсказване по числата
• лотарийните игри
• числата ни помагат и упътват
• законите на развитие и периодичност
• геометрията е езикът на математиката
— фигурите са преводи на Първични Идеи
— изчисляване квадратурата на кръга
— хиперболичният път
предопределението на числата
— кармичната система от уравнения
— разяснение на геометричните проекции
— всяка година отваря една епоха
Абсолютните Величини и преобразяването на човека

Заедно с тази книга, купуват още и:

30 други книги от същия раздел: