Из Словото на Учителя Петър Дънов

Разгледани книги

Намалена цена! Силата на Любовта Уголеми

Силата на Любовта

4,80 лв

-40%

8,00 лв

Страници255
ИздателСветът на книгите
Корицимеки
Година2018
Езикбългарски
Формат170 / 120 мм.
СъстояниеНОВА

Повече информация

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор 5
Що е Любов? 9
Качества на Любовта 23
Прояви на Любовта 49
Познаване на Любовта 73
Разбиране на Любовта 79
Отдалечаване от Любовта 129
Божията Любов 165
Свещеният огън 181
Прилагане на Любовта 231
Библиография 254

ПРЕДГОВОР
Ако Бог ти е проговорил, ти ще имаш Любов.
Истинската Любов е Бог в действие.
Който има Неизменна Любов, той е в Дълбочината на Бога и там живее.
Който има Истинска Любов, той може да задвижва Божията сила.
В Истинската Любов всичко е изчезнало, останал е само Бог.
Любовта е Интензивност на Бога, Сила на Бога, Власт на Бога.
Любовта до смърт определя Единството с Бога, Сливането с Бога.
Имаш ли Истинска Любов към Бога, тогава Бог е твоят метод – не ти трябват други методи.
Любовта към Бога е решаващата Сила. Любовта към Бога е символ на Откровението.
Чрез Любовта си към Бога ние имаме съвършеното оръжие, защото Бог воюва за нас.
Любовта е символ на Виждането. Тя вижда и най-отдалечените причини.
Когато имаш Любов към Бог, Бог те устройва и Той прави така, че всичко да се развива в твоя полза и поучение.
В Любовта е скрит Древният Съкровен Смисъл. Който има тази Истинна Любов, открива Смисъла, а другите само го търсят.
Когато си губещ в живота, но запазваш Любовта си, това значи, че Бог е с тебе.
Любовта е Божествен начин на мислене, а не човешки.
Човекът на Истинската Любов не живее в света, а в Покоя на Царството Божие.
Любовта е Безкрайна Тайна на Бога.
Когато прилагаш Любовта, ти увеличаваш Бога в себе си.
Когато си в Любовта, няма надежди и очак-вания – ти просто си в Бога.
Любовта е твоята вътрешна Сила.
Любовта е като Бога – безкрайно неописуема.

Елеазар Хараш


откъси от книгата...

Всяко постижение, основано на Любовта, е вечно. Любовта е велик процес, който пос-тоянно усилва светлината на човешкия ум, топлината на човешкото сърце и силата на човешкото тяло. (1/стр. 47)

А ти кога се молиш,
влез в скришната си стаичка,
и като си затвориш вратата,
помоли се Отцу твоему,
Който е в тайно… (Евангелия от Матея – 6. ст.)
Тук под думата врата се разбира врата на Любовта. Влез в скришната си стаичка, затвори вратата на Любовта, и така се помоли на Бога в тайно. (12/стр. 404)

Как се познава кога човек е намерил Божественото място? – Видите ли, че някой човек проявява Любовта си към всички хора, той е стъпил вече на Божественото място. На това място, като във фокус, се събират всички хора. Докато не е започнал да проявява Любовта си, човек е далече още от Божественото място. (3/стр. 384)

Заедно с тази книга, купуват още и:

30 други книги от същия раздел: