Образование

Разгледани книги

Нова Оптимизация на обучението Уголеми

Оптимизация на обучението

18,00 лв

Страници338
ИздателНародна просвета
Корицитвърди
Година1976
Езикбългарски
Формат150 / 220 мм.
Състояниемн. добро

Повече информация

С оглед на предотвратяване неуспеваемостта при учениците

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод
Глава I. Проблемът за училищната неуспеваемост в съветската и чуждестранната литература
Глава II. Обосноваване на методологията и методите за анализ на причините, породили неуспеваемостта на учениците.
§ 1. Обосноваване методологията за анализ на причините за неуспеваемостта чрез изучаване "реалните учебни възможности" на учениците
§ 2. Хипотетична класификация на причините, видовете неусневаемост и типовете неуспяващи ученици
§ 3. Обосноваване на програма за експериментално проучване на реалните учебни възможности и причините за неуспеваемостта на учениците
§ 4. Методи за изучаване причините за неуспеваемостта на учениците
§ Глава III. Аанализ ' на резултатите от експерименталното изучаване на причините за неуспеваемостта на учениците.
§ 1. Еволюция на успеваемостта в училищата на РСФСР за 20 години
§ 2. За типичните комплекси от причини за устойчивата (при второгодниците) и кратковременната неуспеваемост
§ 3. Специфика на причините за неуспеваемостта на учениците от различен пол
§ 4. Специфика на причините за неуспеваемостта на учащите се в първия период на средната училищна възраст (хипотеза за неравномерното развитие на учебните възможности на учениците).
§ 5. Изследване на типичните затруднения и недостатъци в дейността на учителите, причина за неуспеваемостта на учениците.
Глава IV. Обосноваване на система от мерки за оптимизация на учебния процес с цел предотвратяване и предоляване на неуспеваемостта сред учениците
Глава V. Оптимизиране на методиката за изучаване на причините за неуспеваемостта на учащите се в условията на масовото училище
Глава VI. Оптимизиране обучението на неуспяващите ученици
§ 1. Общи положения на методиката за индивидуален подоход към неуспяващите ученици в процеса на обучението
§ 2. За работа с учащите се, изоставащи главно поради слабо развитие на мисленето
§ З. За работата с учащите се, изоставащи главно поради пропуски в навиците за учебен труд
§ 4. За работата с учащите се, изоставащи главно поради пропуски в знанията
§ 5. За преодоляване на отрицателното отношение на учениците към ученето
§ 6. За работата с учащите се, цеуспяващи главно поради слаба волева възпитаност, недисциплинираност
§ 7. За работата с учениците с понижена работоспособност.
§ 8. За подобряване възпитателното влияние на семейството върху неуспяващите ученици
Глава VII. Комплексна проверка на оптималността на системата от мерки за предотвратяване и преодоляване на неуспеваемостта на учениците
Заключение
Библиография

30 други книги от същия раздел: