Образование

Разгледани книги

Математиката и правдоподобните разсъждения. Том 2: Схеми на правдоподобни заключения Уголеми

Математиката и правдоподобните разсъждения. Том 2: Схеми на правдоподобни заключения

16,00 лв

Страници252
ИздателНародна просвета
Корицитвърди
Година1976
Езикбългарски
Състояниемн. добро

Повече информация

ПРЕДГОВОР

Индуктивното разсъждение е едно от многото бойни полета за враждуващи философски становища, което и днес е все още оживено. Читателят, който е прочел т. 1, е имал пълната възможност да забележи две неща. Първо, индуктивното и аналоговото мислене играят основна роля в математическото откритие. Второ, как-то индуктивното, така и аналоговото мислене са частни случаи на правдоподобното разсъждение. Струва ми се по-издържано във философско отношение да се разглежда общата идея на правдоподобното разсъждение, отколкото нейни изолирани частни случаи. Настоящият т. II има стремежа да формулира някои схеми на правдоподобни разсъждения, да изследва връзката им с теорията на вероятностите и да изучи в какъв смисъл те могат да се разглеждат като „правила“ за правдоподобни разсъждения. Накратко ще бъде разгледана и връзката им с математическото откриване и преподаване.

В текста на този т. II не се цитира често в явна форма т. I и читателят може да схване главните връзки, без да държи сметка за тези цитирания. Измежду задачите, прибавени към различните глави, има някои, които читателят няма да може да реши без използуване на т. I, но като цяло т. II в първо приближение може да се чете, без да е четен т. I. И все пак, разбира се, по-естест-вено е да се прочете т. II след т. I, примерите в който предоставят на изследването, което ни предстои, експериментални данни и по-богат фон.

Такива данни и фон са особено желателни с оглед на метода, който ще следваме. Аз искам да изследвам правдоподобното разсъждение по метода на натуралиста: събирам наблюдения, правя заключения и подчертавам особеностите на наблюденията, които изглежда подкрепят моите заключения. И все пак окончателната преценка предоставям на читателя и не искам да го принуждавам или мамя да възприема моите заключения.

30 други книги от същия раздел: