Земеделие животновъдство растениевъдство гъбарство

Разгледани книги

Сорго Уголеми

Сорго

Продуктът вече не е наличен

Страници200
ИздателЗемиздат
Корицимеки
Година1969
Езикбългарски
Формат120 мм. / 170 мм.
Състояниемн. добро

Повече информация

Книгата представлява обобщение на натру-
пания досега опит по отглеждането на зърне-
стото сорго. Наред с общите сведения за произ-
хода, разпространението и значението на сорго-
то се дава описание на ботаническата харак-
теристика и биологичните особености, методи-
те при селекцията и семепроизводството му, по-
важните хибриди, разпространени у нас, както
и химичният състав и хранителната му стой-
ност. Подробно се разглеждат и въпросите,
свързани с агротехниката, борбата с болестите,
неприятелите и плевели че, технологията на
прибиране, сушене и съхраняване на зърното и
свързаната с тях механизация,
Книгата е предназначена за агрономи, брига-
дири и всички, които работят в областта на
селското стопанство.

Заедно с тази книга, купуват още и:

30 други книги от същия раздел: