Учебници за ВУЗ

Разгледани книги

Нова Основи на хематологията Уголеми

Основи на хематологията

90,00 лв

Страници870
ИздателНаука и изкуство
Корицитвърди
Година1950
Езикбългарски
Формат240 / 170 мм.
Състояниемн. добро

Повече информация

Биология и патология на кръвната тъкан и кръвната система

С 136 фигури в текста и 12 цветни таблици на края
Трето основно преработено и разширено издание на "Кръв и кръвообразуване"

ИЗ ПРЕДГОВОРА КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА "КРЪВ И КРЪВООБРАЗУВАНЕ"
Първото издание се изчерпа още преди книгата да бъде пусната в продажба. Несъмнено, интересът на лекарите и студентите към хематологията е много голям. Това ме поощрява да подобрявам "Кръв и кръвообразуване", докато стане един хубав, съвременен и пълен учебник по нормална и експериментална хематология, който да бъде наръчник на лекаря и студента при задълбочаването, както в антропо-биологичните, така и в патологичните и клинични дисциплини.
Второто издание излиза на някои места със съществени добавки. Приспособих текста към цветните таблици. Попълних изложението за слезката и направих едно по-пълно изложение за тимуса. В седмата част на книгата е направено почти пълно изложение на цитологичните и хистологични методи за изследване на кръвните клетки. Искам да вярвам, че студентите и лекарите, както и моите преценители, ще бъдат още по-доволни от това в горо издание. Разбира се, че аз ще бъда много благодарен на моите преценители и читатели, които се отнесоха така ласкаво към книгата, ако те продължават да ми посочват забелязаните от тях грешки и непълноти в книгата.
Накрая дължа да изкажа моята благодарност на д-р Бранимир Папазов, бивш главен асистент по хистология и ембриология за помощта, която ми указа при допълненията, които направих в методите за изследване на кръвните клетки. На моя асистент Константин Силяновский благодаря за помощта, която ми указа при преглеждане на коректурите и допълване на индексите. На Университетската печатница съм задължен за бързото и грижливо изработване на това второ издание на "Кръв и кръвообразуване".
София, септември, 1945.
А. ХАДЖИОЛОВ

30 други книги от същия раздел: