Учебници за ВУЗ

Разгледани книги

Изследвания по история на българския книжовен език. Помагало за студенти част 1 Уголеми

Изследвания по история на българския книжовен език. Помагало за студенти част 1

12,00 лв

Повече информация

ИздателствоШуменски университет Корицимеки
Година1997Страници193
ЕзикбългарскиФорматсреден
ISBN~Състояниеизползвана - добро

Откъси от книгата...


Помагалото съдържа двайсет статии и една езикова бележка, групирани в два раздела. Първият от тях обхваща изследвания с по-общ характер (за Типологията на българския книжовен език за опозицията "книжовно - диалектно" за динамиката и статиката при формирането на книжовния език за изграждането на някои стилове за градските говори през Възраждането) и разработки, проследяващи установяването на определени книжовноезикови норми (преизказните форми формите за изразяване па учтивост маестатните форми). Вторият раздел включва наблюдения върху книжовноезиковата дейност на строители и ревнители на българския книжовен език - Натанаил Охридски, Йоаким Груев, Сава Доброплодпи, Добри Воиников, Васил Друмев, Илия Блъсков, Васил Д. Стоянов, Ив. Момчилов, Митрополит Симеон, Стилиян Чилингиров. Тематично отклонение представя езиковата бележка за ударението върху фамилното име на Добри Воипиков. От Друга страни обаче сметнах за подходящо да я включа ТЪКМО след очерка за ролята на възрожденския книжовник в книжовноезиковата ни история.

30 други книги от същия раздел: