Туризъм Пътеводители

Разгледани книги

Из Северен Пирин Уголеми

Из Северен Пирин

4,00 лв

Страници47
ИздателМедицина и физкултура
Корицимеки
Година1983
Езикбългарски
Формат115/165/0 мм
Състояниемн. добро

Повече информация

Съдържание
Между две вечни реки.......3
Историческа летопис.....13
Маршрути.........19
1. Симитли — седл. Предел.....19
2. Предел — вр. Пирин — Даутово езеро — х. Яворов 22
3. Предел '— Разлог......27
4. Разлог — х. Яворов .... 30
5. X. Яворов — вр. Албутин — м. Черната вода... 31
6. Кресна — м. Върбите — м. Пещерата — м. Черната вода........34
7. М. Пещерата — вр. Албутин — Невързумски циркус .............37
8. М. Пещта — Ощавски преслап — м. Оборо ...38
9. М. Влашка чешма — с. Влахи — с. Ощава — м. св. Петка — с. Сенокос.....39
10. Кресна — с. Стара Кресна — м. Оборо — Невързумски циркус .......43
11. Невързумски циркус — вр. Пирин — с. Сенокос. 45
12. С. Брежани — з. Моравица .....40
ИЗ СЕВЕРЕН ПИРИН Борис Костадинов Сандански Рецензенти Добри Душко в, Тодор Ненов Редактор Евгения Дацова Т1ац. бълг. I издание Лит. група II-8 Изд. № 9232 9531812111 Художник на корицата Филип Малеев Художник-редактор Димко Д и м ч е в Технически редактор Донка Найденова 1Коректор Иванка Ба лъкова Дадена за набор на 30. XI. 1932 г. Подписана за печат на 10. VI. I9S3 г. Излязла от иечаг на 20. VI. 1983 г. Печатни коли 3. Издателски коли 1,95. УИК 2,01 Формат 70x100/32 Тираж 4110. Цена 0,27 лв. Държавно издателство „М е д и ц и н а и физкултура“, ял. Славейков 11 — София Държавна печатница „Д. Найденов“ — В. Търново

20 други книги от същия раздел: