Техническа

Разгледани книги

Нова Правилник за устройство и строеж на радиотранслационни мрежи и централи Уголеми

Правилник за устройство и строеж на радиотранслационни мрежи и централи

20,00 лв

Страници84
ИздателТехника
Корицимеки
Година1960
Езикбългарски
Форматсреден
Състояниеизползвана - добро

Повече информация

Еднотипното устройство на съоръженията на радиотранслационните централи и мрежи и тяхното технически правилно строителство и ремонт осигуряват качествена работа и експлоатационна устойчивост на радиотранслационните възли, бърза и евтина подмяна на повредилите се съоръжения и сигурност и безопасност за обслужващия персонал и населението.
Настоящите „Правила за устройство, строеж и експлоатация на радиотранслационни мрежи и централи“ са пръв опит да се уеднаквят и типизират разнообразните съоръжения на нашите радиотранслационни централи и мрежи и да се въведе общ начин за тяхното строителство.

Правилата обхващат две части:
I част — Устройство и строеж на РТМ
II част — Устройство и строеж на РТЦ
В правилата е отделено място за новия начин на радиофициране с подземен пластмасов кабел.
При съставянето на правилата беше използуван досегашният опит на българските работници по проектирането, строителството, поддържането и експлоатацията на радиотранслационните съоръжения. За целта бяха използувани и съветските ръководства: „Правила строительства и ремонта радиотрансляционных сетей“, издание 1953 год. и „Станционные устройства вещания по проводам“, издание 1955 год., откъдето е използуван значително количество справочен материал, рисунки, таблици, указания и пр. Също така бяха използувани съветските издания по въпросите за строеж, устройство и експлоатация на радиотранслационни централи и мрежи.
Правилата са съобразени със съществуващите български стандарти за съоръженията и са обособени в точки за по-бързо намиране и ползуване на дадените указания.
За в бъдеще строителството, устройството и експлоатацията на радиотранслационните възли трябва да се извършва в съгласие с настоящите правила.

Управление на съобщенията

30 други книги от същия раздел: