Световни религии

Разгледани книги

От Змията до Апокалипсиса Уголеми

От Змията до Апокалипсиса

9,90 лв

Повече информация

ИздателствоПрофиздат Корицимеки
Година1983Страници229
ЕзикбългарскиФорматсреден
ISBN~Състояниеотлично!

Откъси от книгата...


Тринадесет срещи с Библията.
От „Змията до Апокалипсиса" е пръв цялостен опит у нас да се разгледа обстойно Библията в нейните две основни части — „Старият завет" и „Новият завет". Авторът на книгата, доц. Пенчо Пенчев, кандидат на изкуствоведческите науки, е посветил години наред от живота си в проучване на „Светото писание", за да ни поднесе една широка панорама на неговото съдържание в обективен и едновременно страстно полемичен тон. Впечатленията си от този древен книжовен „конгломерат" той излага в отделни теми — импресии, в които разглежда обстойно съдържанието на основните книги от историческа, философска, естетическа и морална позиция. За да не бъде голословен в оценките си, авторът често дава думата на самия оригинален текст, чрез което предоставя на читателя възможността да достигне сам до неговите изводи. С подчертана обективност и отсъствие на всякаква преднамереност П. Пенчев ни води в лабиринтите на „Книгата на книгите", акцентирайки изложението си върху нейните анекдотични противоречия. Неговата изискана ирония прави произведението му увлекателно и четивно. Научният подход е съчетан със забавна развлекателност и остроумие.

30 други книги от същия раздел: