Речници Разговорници Енциклопедии

Разгледани книги

Нова Кратък Гръцко Български фразеологичен речник Уголеми

Кратък Гръцко Български фразеологичен речник

Продуктът вече не е наличен

Повече информация

Издателство Университетско издателствоКорицимеки
Година1994Страници240
Език българскиФорматджобен
ISBNСъстояниенова

 Откъси от книгата... 

Речникът обхваща най-често използваните в съвременния гръцки език словосъчетания и техните български съответствия. Те са около 3000 заедно с пословиците. Освен фразеологизми са включени свойствени на гръцки словосъчетания от нефразеологичен тип, метафори, крилати фрази, употребявани в съвременния език старогръцки съчетания и пословици. За по-голяма яснота е дадено тълкуването на значението им на гръцки. По същите съображения някои фразеологизми са обединени с непринадлежащи към тях синтактични части или глаголът е взет в най-често използваното време и лице. При подреждането на материала е спазен азбучният принцип. Словосъчетанията са групирани по една обща съставка - предпочитано е съществителното. Пословиците са отделени и подредени азбучно.

30 други книги от същия раздел: