Речници Разговорници Енциклопедии

Разгледани книги

Синонимен речник на съвременния български книжовен език Уголеми

Синонимен речник на съвременния български книжовен език

25,00 лв

Страници736
ИздателБАН
Корицитвърди
Година1994
Езикбългарски
Форматголям
Състояниеотлично!

Повече информация

Предлаганият синонимен речник е тълковен. Значението на всеки синоним е разгледано и обяснено в семантичен, стилистичен и експресивен план. За целта се използува богат илюстративен материал от българската художествена литература и от публицистиката. Съставянето на речника почива на сериозна научна разработка, като са взети под внимание както български, така и чужди синонимни и други речници. Използвана е и богатата лексикална картотека на Института за български език при БАН. При изграждане на синонимните редове са спазени границите на синонимията, без да се навлиза в сферата на аналогията.

Речникът ще бъде от полза на тези, които се занимават с български език — писатели, преводачи, редактори, журналисти, студенти, ученици и др. Той е ценно помагало за избягване на нарушенията на нормите на съвременния български език и за повишаване на езиковата култура на съвременния българин.

30 други книги от същия раздел: