Психология Философия

Разгледани книги

Нова Намалена цена! Психология. Исторически и методологически увод. Част 1 Уголеми

Психология. Исторически и методологически увод. Част 1

Продуктът вече не е наличен

Страници 140
Издател Велико Търновси Университет
Корици меки
Година 1986
Език български
Формат 160 / 220 мм.
Състояние мн. добро

Повече информация

ПРЕДГОВОР

Предлаганата първа част на отдавна разработвания учебник
по психология има за задача да въведе студентите в сложната и
много трудна проблематика на тази изключително необходима, но
все още не особено привлекателна учебна дисциплина.
Без да представлява нито съвсем разгърната и подробна исто-
рия, нито самостоятелна и изчерпателна методология на психологи-
ята, тя са състои от синтезирани исторически прегледи и метода-
логически разработки, които по замислите на автора могат да из-
трият поне някои от големите петна и да излекуват поне някои от
трудна заздравяващите рани върху тялото на тази наука.

Самостоятелната поява на тази част е предизвикана от необ
-
ходимсстта да се обоснове по-убедително разработваната в учебна
-
та практика на Великотърновския университет "Кирил и Методий" в
продължение на повече от 20 години нова система на психологията
която претендира да е в по-добро /от досега реализираните изло-
жения/ съответствие с методологията на диалектическия материали
зъм и от обстоятелството, че от две години насам изучаването на
тази дисциплина става по нови учебни планове и в няколко самост
о-
ятелни курса, а това предполага достатъчно солидна ориентация к
ак-
то в нейната история, така и в дебрите на нейната методология.

30 други книги от същия раздел: