Психология Философия

Разгледани книги

Намалена цена! Социалният страх Уголеми

Социалният страх

12,60 лв

-10%

14,00 лв

Повече информация

ИздателствоФРУВЕГ-ПЗП Корицимеки
Година2014Страници272
ЕзикбългарскиФорматсреден
ISBN9789548245203СъстояниеНОВА

Откъси от книгата...


Във време на икономическа криза и социални лутания между двете крайности на политическия спектър, изследването на феномена „социален страх” идва, за да подреди в самите нас ония съмнения и противоречия, които ни обземат в резултат на тази нестабилност, да ни посочи защо те завладяват нашата личност. Макар и написана от специалист – дългогодишен университетски преподавател по Икономическа социология, Управление на човешките ресурси, Управление на трудовите отношения, Управление на персонала, Европеистика, книгата „Социалният страх” е разбираема и четивна и за обикновения човек, което я прави още по комуникативна.

Апостол Атанасов Апостолов се е постарал да се позове на много източници. Творбата му е подкрепена както с данни от специално емпирично изследване, така и с описание и анализ на житейски съдби и ситуации, които допълват и подкрепят научната теза на автора. Страх, тревожност, уплаха, паника, въздействието им върху тялото и духа – все познати явления, върху които не сме се замисляли, но авторът ни помага с размислите си точно в този аспект.
Книгата е разделена на четири глави, като първата се спира върху същността и теориите за страха. С нея А. Апостолов ни въвежда в материята, която разглежда, позовава се на много автори, посочва конкретни случки като илюстрация на различните видове страх.

За да достигне до страховете на съвременния човек, които разглежда във втора глава на книгата. Страховете в микро, мезо и макросредата, конфликтите, които те предизвикват – у дома, на работното място, в обществото. Тук авторът отделно разглежда и вътрешните страхове, които ни терзаят.
Така той стига до класацията на страховете в трета глава на книгата, до най-разпространените и най-редки страхове и техните разновидности, различията в нивата на тревожност и страх.

В последната – четвърта глава А. Апостолов обобщава написаното като разсъждава върху системното въздействие на страха и неговите фактори. Отделя място на социалната джунгла, на организациите като „социален вампир”, на социалните директиви на институциите и на индивидуалния микросвят.
Така пред нас е четиво както за специалисти, така и за изкушените да се поровят в темата и да потърсят примери и в своя собствен живот, да коригират благодарение на анализа на автора своите социални страхове да разберат как да ги преодолеят и как да си вдъхнат спокойствие в едно нестабилно социално време. Като добавим към всичко това и богатия доказателствен материал, коректно цитиран от автора под линия, постиженията на световната научна мисъл на тема „социален страх”, както и наблюденията, емпиричните данни и задълбоченото им интерпретиране, ще ни стане ясно защо тази книга ни изненадва още от първите страници, които прочетем. Излизайки от скучноватия стил на академичната лекция, Апостол Апостолов ни прави съпричастни на една материя, за която досега не сме осъзнавали, че засяга пряко и нас и хората, с които живеем. Завършвайки книгата, авторът споделя:

„Източникът не само на щастието, но и на всички други човешки достойнства е вътре в нас. Понякога те са дълбоко затрупани под внушените ни ценности и модели на поведение и ни се струват трудно откриваеми. Но трябва да вярваме, че те съществуват и че от нашата воля и желание зависи дали ще бъдат открити и използвани”.

30 други книги от същия раздел: