Проза

Разгледани книги

Нова Йосиф и неговите братя Уголеми

Йосиф и неговите братя

Продуктът вече не е наличен

Повече информация

Издателство Народна култура Корицитвърди
Година1984Страници675
Език българскиФорматсреден
ISBN~Състояниеизползвана - добро

Откъси от книгата...


Първите два романа от тетралогията на Томас Май „Йосиф и неговите братя" — „Историята на Яков" и „Младия Йосиф" са създадени през 1933 г. и 1934 г. като една своеобразна защита на големия хуманист срещу застрашените от фашизма човечност и прогрес. Старозаветната легенда за раждането и живота на Йосиф е основата, върху която Томас Май проследява как се развиват и формират нравствените устои на човешката личност. Той я вплита в художествената тъкан на оригиналния и интересен исторически роман, запазва историческия колорит, достоверността, но заедно с това внася актуални за времето аналогии и подтекст. Томас Мам задълбочава библейските мотиви, води разказа в иронично весел тон и превръща историите на Яков и Йосиф в историко-Философски епос.

Томас Maн е може би най-философски настроеният, най-философски мислещият и най-философски творящият от писателите на този век. За него философията е не само въпрос на традиция, на немска традиция, но и първостепенен духовен инструмент на творчеството, идейно съдържание и архитектоника на прозата. В изкуството на Томас Ман философията заживява разкошен художествен живот, извървяла вече дългия път от собствената си същност до изкуството. Историята на Йосиф е един от най-популярните текстове в Стария завет, а причините за тази популярност са няколко. Първата от тях е че съдържанието на текста много повече прилича на художествен разказ с интересна и занимателна интрига, отколкото на сакрален текст. Неговото въздействие се дължи и на друга важна причина-той показва пълнокръвни човешки характери които в своето битие се поддават на чувстваприсъщи и на нас самите. Третата причина за популярността е значимостта на конфликтите, които в своето многобразие продължават да съществуват и в съвременната действителност. Четвъртата причина е осъзнаването на образа на Йосиф като консолидираща фигура, която е свързана с етноса на евреите. Началото на разказа откроява особеното място на Йосиф между 11-те му братя и 1-та сестра.

30 други книги от същия раздел: