Право

Разгледани книги

Страници от едно наказателно дело Уголеми

Страници от едно наказателно дело

9,00 лв

Повече информация

ИздателствоНаука и изкуство Корицимеки
Година1968Страници111
ЕзикбългарскиФорматумален
ISBN~Състояниемн. добро

Откъси от книгата...


Библиотека "съдебен калейдоскоп".

В „Страници от едно наказателно дело" се разказва на достъпен език за едно конкретно престъпление.

Авторът, дългогодишен прокурор и отговорен секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, е разгледал в интересен правно-социален аспект както извършеното престъпление, така и развитието на самото наказателно дело. Интересно и колоритно се очертават образите на авторите на престъплението — трима младежи и една девойка.

Наред с това е направен социологичен анализ на причините, довели до извършване на престъплението, и на ефективността на съдебното наказание като едно от средствата не само за превъзпитание, но и за предотвратяване на "престъпните прояви сред младежта. Незавидната участ на младите криминални герои буди сериозни размисли не само за ролята и дейността на прокурорските и съдебните органи, но и за родителите, училището и цялата наша общественост...

7 други книги от същия раздел: