Политология

Разгледани книги

Един проект за социална революция (въведение в анархизма) Уголеми

Един проект за социална революция (въведение в анархизма)

12,00 лв

Страници96
ИздателШрапнел
Корицимеки
Година2007
Езикбългарски
Форматсреден
Състояниеотлично!

Повече информация

УВОДНИ ДУМИ
На своя X Конгрес ФАБ реши да отложи приемането на програма, като възложи на екип от другари изработването на проектопрограма (която да бъде приета от Федералния
съвет или от следващия XI Конгрес). По моя преценка тази задача не е от най-леките: XXI век се характеризира с два качествено нови, комплексни и противоречиви процеси, чиято колизия ще изправи човечеството пред СЪДБОНОСНА АЛТЕРНАТИВА.

Това са РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ (Р.Р) и ГЛБАЛИЗАЦИЯТА. Първата - вижте сборника статии „КРЯТ НА ДЪРЖАВАТА И КАПИТАЛА“, Издателство ТТ1РАНЕЛ, 2000! - означава масовото нахлуване на КОМПЮТРИТЕ, РОБОТИТЕ и ЕЛЕКТРОНИКАТА във всички сфери на живота и изместването на човешкия труд от операции, извършвани от автомати. Глобализацията е доведената с помощта на политиката и оръжията до своя финал ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКА ЕКСПАНЗИЯ на КАПИТАЛА, вследствие неговата концентрация и централизация.

Тези два процеса оказват своето неотразимо и променящо из основи всички политически и социаликономически структури и отношения в днешното общество: ДЪРЖАВА, КАПИТАЛИЗЪМ И КЛАСИ, НАЦИИ, МЕЖДУДЪРЖАВНИ СЪЮЗИ И КОАЛИЦИИ, ВОЕННИ ПАКТО ВЕ, ПОЛИЦЕЙСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ „ПРОСТРАНСТВА“ и т.н.
РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ създава необходимите условия за края на националната, континенталната или „глобалната държавна организация на обществото и на капитала (с частна или държавна собственост върху средствата за производство и наемния труд), следователно и за премахването на йерархията и класите. Тоест, с други думи, РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ е основата на РАЗРУШИТЕЛНАТА ЧАСТ НА СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ

29 други книги от същия раздел: