Химия Биология

Разгледани книги

Наръчник на инженер-химика. Том 1 Уголеми

Наръчник на инженер-химика. Том 1

18,00 лв

Повече информация

ИздателствоТехника Корицитвърди
Година1966Страници800
ЕзикбългарскиФорматсреден
ISBN~Състояниеизползвана - добро

Откъси от книгата...


„Наръчник на инженер-химика" предлага систематизирани сведения, необходими в ежедневната работа на инженер-химика. Първият том съдържа сведения по: измервателни системи, математика, физико-химични константи, теоретична механика и съпротивление на материалите, машинно чертане и машинни елементи, техническа термодинамика и аналитична химия. Във втория том се намират данни по: хидравлика, топлопренасяне, транспортиране на твърди материали, течности и газове, получаване и разделяне на не еднородни системи, изпаряване, абсорбция и екстракция, дестилация и ректификация, горива и горене, хладилна и сушилна техника, електротехника и контролно-измервателни прибори.
„Наръчник на инженер-химика" е предназначен да ползува главно инженер-химиците и химиците-технолози в пряката им производствена дейност, студентите от химическите специалности на ВХТИ в учебната им подготовка и при изготвяне на курсови и дипломни проекти, а също така широк кръг от инженерно-технически работници в химическата промишленост.

30 други книги от същия раздел: