Източна мъдрост

Разгледани книги

Източни мъдрости Уголеми

Източни мъдрости

7,00 лв

Повече информация

Издателство Петър БеронКорици меки
Година 1984Страници 312
Език българскиФормат умален
ISBN  Състояние добро

 

 Откъси от книгата... 

От младите - грешки, от старите - прошка (таджикска)
Всички девойки са добри, откъде се вземат лошите жени? (киргизка)
Сърцето е кристална чаша - строшиш ли я, не можеш да я залепиш,,, (японска)
Опашката навсякъде върви след слона (малаялска)
Змията хапе понякога, злодеят - на всяка крачка (древноиндийска)
Няма защо да заключваш конюшната когато конят е откраднат (турска)
На трудолюбия му е лесно да премине планина, на мързеливия му е трудно да си мръдне пръста (монголска)
Скъперникът от умряло магаре подковата сваля (азърбайджанска)
Там където си ял хляб и сол, не чупи солницата (персийска)
Сечи опашката на бясното куче до ушите (китайска)
Ако водите са спокойни, не мисли, че няма крокодили (индонезийска)

Част от Съдържанието:

Пословици за пословиците.
Вселена. Свят. Време. Природа. Живот. Човек.
Мислене. Мисли. Ум. Глупост. Мъдрост.
Дейност. Дело. Труд. Борба.
Общество. Народ. Родина. Патриотизъм.
Държава. Власт. Политика. Право. Закони. Свобода. Равноправие. Робство. Език. Реч. Слово. Писменост.
Знание. Истина. Наука. Образование. Възпитание. Религия. Атеизъм.
Човек и общество. Личност и колектив. Обществено съзнание. Самосъзнание. Морал. Нравственост на бита.
Морал. Нравственост на труда. Отношение към собствеността.
Морал. Култура на поведението.
Морал. Морална дейност.
Морал. Морални отношения. Морални чувства.
Морал. Морални ценности.
Морал. Морални качества.
Общофилософски понятия.

Веселина Ганева, Любен Атанасов - съставители и преводачи

30 други книги от същия раздел: