Из Словото на Учителя Петър Дънов

Разгледани книги

Намалена цена! Книга за прераждането Уголеми

Книга за прераждането

12,60 лв

-10%

14,00 лв

Повече информация

Издателство ЛОГОС Корици меки
Година 2013Страници 270
Език българскиФормат среден
ISBN 978-954-9734-48-5Състояние нова

 

Откъси от книгата...


Христос казва: „Който не вдигне кръста си и (не) Ме последва, не е достоен за Мене“. Кръстът подразбира страданията. Следователно който не понесе страданията си и не тръгне след Мене, той не може да наследи Вечния Живот.
Вдигнете кръста си и благодарете на Бога, че ви е удостоил със страдания.

Всяка мисъл е цвят, който цъфти в ума, всяко чувство е цвят, който цъфти в сърцето и всяка пос-тъпка е цвят, който цъфти в тялото... Това е Живот Вечен – постоянно да цъфтиш, да завързваш и да зрееш, и от плодовете си да се ползваш и ти, и твоите ближни.

Всички съвременни хора трябва да се обърнат към Господа и да напуснат своите стари кукли и играчки. Те са тяхното минало, което е загаснало. Пътят към Бога е тяхното бъдеще, което не е още проникнало, а моментът, в който се отправят към Бога, е тяхното настояще, което сега се разгорява и в което се разпалва малката искрица на Вечния Живот.

Като срещнеш някого, не казвай, че тоя човек не ти е приятен, но отвори архивата на неговия живот и разбери защо го срещаш... Колкото и да имате достъп до архивата на човешкия живот, вие можете да проникнете най-много до последния живот на миналото му. Човек е минал през хиляди животи, той се е раждал и прераждал хиляди пъти.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ПРЕРАЖДАНЕ СЪЩЕСТВУВА 13
Има ли прераждане? 13
Какво нещо е прераждането? 31
Прераждането според индуската и египетската философия 35
Необходимост от прераждане 40
Целта на прераждането 42
Човек е минал през всички форми на живота 45
Човек идва и като мъж, и като жена 50
Идва като малко дете 53
След колко години се преражда човек? 56
Колко пъти идва човек на Земята? 60
Докога ще се преражда? 63
Завършване на земното развитие 68
Среща на сродните души 71
Ще видите миналите си съществувания 72
Тълкуване на Библията 75

II. ОКУЛТНИ ПОЗНАНИЯ ЗА ПРЕРАЖДАНЕТО 79
Възможности за човека 79
Човек пожелава да дойде отново на Земята 82
В закона на прераждането 85
В закона на Любовта 123
Широко разбиране за прераждането 126

III. ПРЕРАЖДАНЕТО – ЗАКОН НА РАЗВИТИЕТО 130
Придобиване на опитности 130
Изработване на характер 133
Придобиване на дарби, способности и
добродетели 134
За да се прояви като гений 137
Изискват се много животи 139

IV. ЗАКОН ЗА ПРИЧИНИ И
ПОСЛЕДСТВИЯ 143
Миналите прераждания се изявяват в
сегашния живот 143
Сегашният живот определя бъдещите
прераждания 153
Развой в отношенията между хората 158

V. ДА СЕ РАЗБЕРЕ ПРАВИЛНО 169
Необходимо е разбиране 169
Не отлагайте нещата за друг живот 178
Ученикът трябва да има предвид 189
Прераждането не разрешава въпросите 194

VI. ПРЕРАЖДАНЕТО – ЗАКОН НА
ОГРАНИЧЕНИЕТО 201
Защо човек е влязъл в ограничението на прераждането? 201
Ще ви върнат отново на Земята 203
Ще се раждат и прераждат 209
Вие носите погрешките на миналото 213
Законът на кармата 215
Изплащане на дълговете 220
Лошите условия 222
В закона на забравата 227
Връщат се назад и деградират 229

VII. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПРЕРАЖДАНЕТО 235
Да измени закона на своето прераждане 235
Да се роди изново 237
Вечен Живот 252

БИБЛИОГРАФИЯ 267

Заедно с тази книга, купуват още и:

30 други книги от същия раздел: