Из Словото на Учителя Петър Дънов

Разгледани книги

Намалена цена! Книга за влиянията Уголеми

Книга за влиянията

12,00 лв

-20%

15,00 лв

Повече информация

Издателство Логос Корици меки
Година 2013Страници 426
Език българскиФормат среден
ISBN 9789549734416Състояние нова

 

Откъси от книгата...


Хората могат да си влияят един на друг със своите мисли и затова са отговорни. В това отношение те представляват скачени съдове. Като намислиш нещо или като извършиш нещо, твоята мисъл се предава на много други хора и те могат да направят същото; и ако твоята мисъл или постъпка са лоши, ти си отговорен. (7/стр.185)

Та като направиш една погрешка, то много други ще паднат. Ти си свързан с мнозина други. Минаваш покрай някоя градина, обкичена с плодове, и казваш: „Да мога да си набера“, но се въздържаш. След теб някой друг мине, но с по-слаба воля, приема твоята мисъл и открадва. Така че когато някой извърши кражба, и другите са отговорни. (7/стр.186)

На Земята от погрешки не можеш да се освободиш. Ако свои погрешки нямаш, чужди ще носиш... Всичките ви погрешки ще ги турят на мен и затова грешете по-малко. (7/стр.362,364)

Единственото нещо, което ний можем да поправим в света: ний имаме право да поправяме само себе си, никого другиго. И ако вий мислите да поправяте другите хора, тогава не разбирате свободата. Щом мислите, че имате право да поправяте един човек, вий нарушавате неговата свобода. (14/стр.116)

Да говориш Истината в името на Любовта: сега вие ме разбирате в отрицателен смисъл – да отидете да кажете някому погрешките. (13/стр.221)

С казването на Истината да не повредиш нито едно Божествено цвете. Най-после в окултната школа не се позволява никакво изобличение... На един човек ще му кажеш само Истината и ще му покажеш начините, методите, пътищата, чрез които той може да поправи своята погрешка. (22/стр.132)

Аз като правя бележки някому, всяка моя бележка не само че трябва да превърже раната, но искам да видя тази моя превръзка полза принесла ли е. Ако на десет души направя превръзка и положението се влоши, по-добре раните да седят непревързани. (22/стр.276)

Не мислете, че е нещо приятно, че можеш да направиш бележка на един човек... Някой казва да изобличавам. Да изобличавам кого и да е, аз всякога считам това, че е все едно да правиш операция, и като се върнеш, все ще има смрад и дълго време ще трябва да миеш ръцете си, за да се отмиришат. (22/стр.277)

Не трябва дълго време да се спираме върху погрешките, защото те спадат към една особена област, към един свят неорганизиран. Този чужд свят пречи на областта на нашия свят – пресича тази орбита, та влиза в орбитата на нашия живот. (14/стр.125)

Никога не мисли за грешките на другите, ако искаш да се облагородиш. Никога, абсолютно никога не мисли за хората! Сега туй е за учениците в школата, то не е за външния свят. За света правилото е друго, не прилагайте туй правило в света – законът там е друг. Но онзи, който иска да бъде ученик в Христовата школа, абсолютно никога не трябва да се спира на грешките на хората. Те ще дойдат, но никога не се спирайте на тях. Тъй и Бог не се спира върху нашите грехове. (22/стр.45)

Заедно с тази книга, купуват още и:

30 други книги от същия раздел: