Из Словото на Учителя Петър Дънов

Разгледани книги

Намалена цена! Божествено учение за себесъграждането Уголеми

Божествено учение за себесъграждането

10,50 лв

-25%

14,00 лв

Страници363
ИздателЛогос 18
Корицимеки
Година2017
Езикбългарски
Форматсреден
СъстояниеНОВА

Повече информация

СЪДЪРЖАНИЕ
1. ПЪТЯТ НА ЧОВЕКА ОТ ДРЕВНОСТТА
ДО ДНЕС
Изборът на първите хора.................... 15
Дълбоко слизане и велико възлизане...........18
Идването на Земята и придобитият опит........19
Инволюция и еволюция — възможности за
развитие.....................................21
Развитието на човека — Божествен процес......23
Има още много степени в развитието на
човека.......................................25
Има още милиони форми, през които човек
трябва да мине...............................27
2. ЧОВЕКЪТ - ТВОРЕЦ НА НОВИЯ СВЯТ
В СЕБЕ СИ
Пресъздаване на себе си.................... 29
Преобразяване на себе си.....................31
Създаване на своя вътрешен свят..............35
Съграждане живата сграда на своя живот.......36
Всеки сам е ваятел на себе си................39
Всеки сам е скулптор и художник на себе си...42
Всеки сам е добрият сеятел в своята градина..44
Всеки сам пише книгата на своя живот..........47
3. СКРИТИЯТ, КОЙТО РАБОТИ В ЧОВЕКА
Себесъграждането — основано
на Единството с Бога..........................49
Работата на Бога в човека.....................57
Проявлението на Бога в човека.................60
Човек трябва да даде свобода на Бога да
работи в него.................................62
Присъствието и ръководството на Божия Дух
в човека......................................65
Съдействие на Божия Дух в себе си.............67
Вслушване във Вътрешния Глас..................68
Човек е съработник на Бога....................71
Човек трябва да вземе участие
в Божията работа..............................73
Дялът на човека в Божията работа..............75
4. ЧОВЕКЪТ - ФАКТОР В СВОЯ ЖИВОТ
Дадена е свободна воля на човека....................79
Човек сам твори съдбата си..........................84
Разумният човек е фактор в своя живот................ 92
Много нещо зависи от човека.........................93
Човек създава и лошите, и добрите условия за
себе си .......................................99
Каквото мисли, казва и вярва човек, това става. 102
Човек може да бъде самостоятелен...................105
Човек е в сила сам да си помага....................109
Човек трябва да бъде господар на себе си...........114
Човек е цар, жрец и свещеник на себе си............116
5. ЧОВЕКЪТ - ПРИЗВАН ЗА ВЕЛИКА ВЪТРЕШНА
РАБОТА
Работата и усилията са на първо място......121
Самовъзпитание.............................133
Самоопределяне.............................136
Изграждане на морален устой................137
Създаване на характер......................139
Проявяване на голяма решимост..............143
Развиване на реална духовна сила...........145
Придобиване на светлина, топлина и сила 153
Овладяване на себе си......................156
Издигане над себе си и над условията.......161
Трансформиране на нещата...................163
Събуждане и развитие на скритите сили......170
Използване на силните си страни и
развиване на слабите.......................172
Изработване на нещо, което никой не може
да ти отнеме...............................173
Поставяне на Любовта за основа.............175
6. МЕТОДИ ЗА СЕБЕРАЗВИТИЕ И СПРАВЯНЕ
С ТРУДНОСТИТЕ
Необходими са методи за работа............181
Специални методи за всеки човек...........183
Вглъбяването в себе си — влизане в друг свят.... 184
Молитвата — велика сила...................186
Обръщане към Бога — Скрития Помагащ.......188
Метод за свързване с Бога.................189
Музиката — път за постижение..............190
Мисълта — разрешаване на всички въпроси 193
Самовнушението — закон с мощно действие... 196
Самонасърчението — възходящият път.........200
Утвърждението — словото в действие.........201
Силата на положителния метод...............203
7. ВЕРНИЯТ ПОДХОД КЪМ СЕБЕ СИ
Любов към себе си..........................217
Божествено отношение към себе си...........220
Вяра в себе си.............................222
Упование и разчитане на себе си............225
Вярност към себе си........................227
Разумно говорене на себе си................228
Избягване на вътрешната борба..............230
Мекота и прощаване на себе си..............232
Живот в хармония със себе си...............233
Морално доволство от себе си...............234
Умение да бъдеш себе си....................236
8. СЕБЕСЪГРАЖДАНЕ ЧРЕЗ УМ, СЪРЦЕ И ВОЛЯ
Работа с ума..............................239
Работа със сърцето........................243
Работа с волята...........................244
Придобиване на Диамантена воля............248
Кръгът на живота — движение между ума,
сърцето и волята..........................249
Изработване на отлични ум, сърце и тяло 258
9. СЕБЕСЪГРАЖДАНЕ ЧРЕЗ ИДЕИ, МИСЛИ,
ЧУВСТВА, ЖЕЛАНИЯ, ПОСТЪПКИ
Работа с идеите...........................261
Работа с мислите..........................269

Заедно с тази книга, купуват още и:

30 други книги от същия раздел: