Из Словото на Учителя Петър Дънов

Разгледани книги

Намалена цена! Божествено учение за себепознанието. Том 2 Уголеми

Божествено учение за себепознанието. Том 2

11,20 лв

-20%

14,00 лв

Страници302
ИздателЛогос 17
Корицимеки
Година2017
Езикбългарски
Форматсреден
СъстояниеНОВА

Повече информация

СЪДЪРЖАНИЕ
1. ПОЗНАВАНЕ НА СЕБЕ СИ
„Познай себе си!“ — фраза на древната Мъдрост.. 9
Познаване на себе си.........................12
Узнаване на своя път, програма и работа......19
Изучаване на себе си.........................24
Наблюдаване на своето лице, сърце и ум.......30
Разбиране на себе си.........................32
Намиране на отличителното в себе си..........34
Знание за своите вътрешни сили...............37
Вглеждане в своите състояния.................38
Различаване на чуждите влияния в себе си.....40
Справяне с чуждите влияния...................44
Познаване на себе си вън от Висшите и нисши
влияния......................................46
Различаване на човешкото от Божественото в
себе си......................................49
Познаване тайната на намеренията си..........51
Правилно преценяване на себе си..............53
Виждане докъде си достигнал..................54
И Мъдреците не се познават абсолютно.........56
2. ДВЕТЕ ЕСТЕСТВА В ЧОВЕКА - ИЗПЪРВО
ВЛОЖЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Нисше и Висше естество......................59
Истинският човек — господар на
низшето в себе си...........................64
Животинско, човешко и Божествено естество ..69
Овладяване на животинското естество.........75
Човешко и Божествено начало.................78
Даване надмощие на Божественото
над човешкото...............................82
Тъмна и Светла страна в човека..............85
Зло и Добро в човека........................86
Личност, индивидуалност и душа..............90
Безличното състояние — по-високо от „аза“ 98
Личният егоизъм.............................99
Низходящо и Възходящо състояние............102
Дух и материя..............................106
Дух и плът.................................109
3. РАЗБИРАНЕ, УВАЖЕНИЕ И ЦЕНЕНЕ НА
ФИЗИЧЕСКОТО ТЯЛО
Тялото е необходимост за човека............117
Тялото е чудно и велико нещо...............119
Тялото е Храм Божий........................121
Тялото е Живо и Разумно....................122
Клетките са цял народ в човека.............123
Първичната монада работи като царица. 128
Мозъкът крие големи тайни..................131
Мозъчните центрове са свързани с
развитието на човека.......................135
Органите имат велико предназначение........140
Вътрешните органи са свързани с
Ангелските йерархии........................146
Чакрите са свързани с фината енергия.......148
Разумно отношение на човека към тялото_____151
4. РАЗШИРЯВАНЕ НА СЕТИВАТА У ЧОВЕКА
Сегашните и бъдещите сетива................161
Интуицията — шестото сетиво в човека.......164
Развиване на интуицията.................. 173
5. СКРИТАТА ОПОРА В ЧОВЕКА
Вечното в човека...........................177
Неизменното в човека.......................178
Реалното в човека..........................181
Устоят в човека............................184
Божествената опора в човека................186
Духовната сила в човека....................189
Свещеният огън в човека....................193
Постоянната светлинка в съзнанието.........197
Разумът, Разумността в човека..............201
Любовта, Мъдростта и Истината в човека.....203
6. ВЪТРЕШНИТЕ СВЕТОВЕ В ЧОВЕКА
Вътрешният свят — действителният свят.....209
Търсене на всичко съществено вътре в себе си .211
Истинското знание — написано
вътре в човека............................216
Обитаване на физическия, духовния и
Божествения свят..........................219
Минаване през физическия, астралния,
умствения и причинния свят.................229
Четвъртото измерение — движение навътре 232
Седемте измерения — параметафизика 236
Заживяване в света на Любовта..............236
7. МИСТИЧНОТО УСТРОЙСТВО НА
НЕВИДИМИТЕ ТЕЛА
Физическо и духовно тяло...................239
Духовното тяло не умира....................241
Двойникът на човека........................243
Излизане от тялото.........................246
Фините тела на човека.................... 248
Развитие на духовните тела.................252
Трите основни тела в човека................256
8. НЕБЕСНА СТЪЛБА НА СЪЗНАНИЕТО У
ЧОВЕКА
Четирите вида съзнания в човека...........259
Будният живот на съзнанието...............276
Божественото съзнание в човека............284
Космическото съзнание —
Новото, Мощното, Великото у човека........292
ПОСЛЕСЛОВ
От себепознание към Незнайност............296

Заедно с тази книга, купуват още и:

30 други книги от същия раздел: