Из Словото на Учителя Петър Дънов

Разгледани книги

Намалена цена! Божествено учение за себепознанието. Том 1 Уголеми

Божествено учение за себепознанието. Том 1

11,20 лв

-20%

14,00 лв

Страници326
ИздателЛогос 16
Корицимеки
Година2017
Езикбългарски
Форматсреден
СъстояниеНОВА

Повече информация

СЪДЪРЖАНИЕ
1. БОГОСЪЩИЕТО В ЧОВЕКА
„Аз рекох: Богове сте“.................... 13
Висшето АЗ в човека.........................14
Висшето Съзнание в човека...................17
Бог в човека................................20
Разумното Начало в човека...................27
Божественото Начало в човека................29
2. СЪЩЕСТВОТО, НАРЕЧЕНО „ЧОВЕК“
Какво нещо е човекът?.......................53
Това, което определя човека като човек......55
Онова, което крепи човешкия живот...........60
Човекът е единствената Реалност в света.....64
Същинският човек............................66
Същината на човека..........................69
Създаването на човека.......................71
Човекът е създаден по Образ и Подобие Божие.76
Отде иде човек и накъде отива?..............77
Човекът е лъч, проекция на Бога.............79
Човекът е микрокосмос, малка вселена........80
Човекът е сложно същество...................83
Човекът е Божествена книга..................85
Мястото, предназначението, мисията,
пътят на човека.............................88
Жената и мъжът — най-възвишените
същества на Земята..........................90
3. БОЖЕСТВЕНА НАУКА ЗА ЧОВЕКА -
ДУХ, ДУША, УМ, СЪРЦЕ И ВОЛЯ
Велики Реалности в човешкия живот...........95
Разбиране, чрез което човек пораства...........99
Необходими качества на духа, душата,
ума и сърцето.................................103
Правилно развитие на духа, душата,
ума и сърцето.................................105
Обединение в едно Цяло........................107
Духът ражда ума, душата ражда сърцето.........109
Умът и сърцето — по-разбрани от душата
и духа........................................110
Съзнателно отношение към духа, душата,
ума и сърцето си................................111
Място и служба на духа, душата,
ума и сърцето...................................112
Ключове за развитие и постижения................114
Условия за работа в живота......................116
Специални сили в човека.........................118
Настанало е време за проявление ................120
4. УЧЕНИЕ ЗА ДУХА И ДУШАТА
Духът и душата — основите в човека..............123
Духът и душата — баща и майка в човека 127
Трите начала в човека.......................... 128
Узнавание за духа и душата.............................132
Какво представлява човек като дух?.....................135
Същинознание за духа...................................138
Духът е Силното и Мощното в човека.....................144
Науката и културата е резултат на
човешкия дух.......................................... 146
Какво представлява човек като душа?....................147
Свещенознание за душата................................152
Любовта е един Вечен опит на душата....................188
Душата е Безсмъртният принцип в човека.................189
5. УЧЕНИЕ ЗА УМА, СЪРЦЕТО И ВОЛЯТА
Умът, сърцето и волята — фактори в живота ....193
Умът, сърцето и волята — елементи,
с които човек работи...................................195
Умът, сърцето и волята — пособия за развитие.. 197
Светът на ума, сърцето и волята........................198
Противоречията се дължат на нисшите
ум и сърце.............................................217
Умът — Светилото в човешкия живот 219
Висшият Божествен ум...................................221
Светознание за ума..........................223
Всички неуспехи се дължат на обективния ум..229
Сърцето — Раят у човека................... 232
Разумното Божествено сърце..................233
Основознание за сърцето.....................236
Човешката воля — най-голямата сила в света..241
Разумната воля..............................243
Високознание за волята......................244
Два разумни метода за самовъзпитание 247
6. УЧЕНИЕ ЗА МИСЛИТЕ, ЧУВСТВАТА,
ЖЕЛАНИЯТА И ПОСТЪПКИТЕ
Мислите, чувствата и постъпките —
врати на живота.............................251
Мислите, чувствата и постъпките —
храна на живота.............................253
Мислите, чувствата и желанията —
живи същества...............................254
Светът на мислите, чувствата и постъпките...255
Предпазване от това, което понижава живота..268
Висшата мисъл — крилете у човека............273
Познание за мисълта.........................274
Чувствата — вътрешният глас у човека........288
Желанията — важна роля играят в живота......289
Познание за желанията.......................291
Настроенията — неорганизираната материя
у човека....................................294
Постъпките — плодовете на човека............296
7. ПОТЕНЦИАЛЪТ НА ЧОВЕКА
Вложеното — първоначалната дареност.......297
Доброто — присъщото естество..............304
Дарбите — семената на гениалност..........306
Възможностите — Божествената даденост.....312
Богатството — заровено в човека...........317
Потаеното — скритостта в човека...........321

Заедно с тази книга, купуват още и:

30 други книги от същия раздел: