Из Словото на Учителя Петър Дънов

Разгледани книги

Нова Намалена цена! Книга за Пътя Уголеми

Книга за Пътя

11,20 лв

-20%

14,00 лв

Страници385
ИздателЛогос
Корицимеки
Година2012
СъстояниеНОВА

Повече информация

 Откъси от книгата... 

Само така ще бъдем свободни

Вие пътували ли сте с бързината на светлината да знаете каква бързина е тя? Тя е стихийна бързина. В една секунда ще изминавате хиляди километри. Да изминаваш по 300 000 километра в секунда, това е стихийно пътуване. Ако се движиш бързо, с бързината на светлината, малко ще знаеш; ако се движиш с волска кола, бавно, много ще знаеш. Значи, който много знае, той върви с биволска кола; който малко знае, той се движи с бързината на светлината. В дадения случай аз бих предпочел да зная малко, но да се движа с бързината на светлината, отколкото да зная много, но да се движа с бързината на волската кола. Ако ме гонят неприятели, бих предпочел да бягам с бързината на светлината, отколкото да се движа с волска кола. Само тока ще бъдем свободни. Съвременните хора са роби, те се движат с бързината на волската кола. (1/ стр. 426)

Туй влюбване има място

Влюбването на един човек аз ето как го разбирам, ето каква е моята идея. Аз се влюбвам в една свещ, която може да ми покаже пътя, по който може да мина една опасна местност. В тази свещ съм се влюбил, вървя по нея да ме ръководи. Денем когато изгрее слънцето, хич няма да тръгна подир нея, не ми трябва. Ако вървя подир свещта, то е единствената цел, за да ми покаже пътя, и тази свещ да ме предпази от голяма опасност. Туй влюбване има място. (1/ стр. 237)

Ако идеш, ще придобиеш знание

Туй, което имате, ще живеете. Има да минете през някои места, които ще бъдат много неприятни. Пък и няма защо да ви описвам, вие и без това трябва да минете. Вие искате да идете на екскурзия някъде, на някое високо място. Представете си една висока планина, 5 – 6 хиляди метра. Аз не искам да ви обезсърчавам. На хубавите места има доста опасности: гледчери има и какви ли не мъчнотии, които като идете там, ще ги видите. Не е лесна работа да се качи човек. На качването има опасности, но и на слизането има опасности. И като се качваш, може да платиш с живота си, и като слизаш, може да платиш с живота си. Може да каже някой: "Да не ходи". Човек ако не ходи, ще остане невежа, а ако идеш, ще придобиеш знание. Та казвам: Ония несгоди, които търпим на земята, се осмислят само при един случай – да придобием цена. Хиляди несгоди има човек да мине. Човек, който иска да придобие знание, ще има несгоди. Няма изключение. (1/ стр. 446, 447)

Щом вижда

Сега ако вие попитате: "Как може да бъде това?", тогава вие не сте готови. Тогава докато един човек ме пита как може да гледа, аз зная, че е сляп. Но в момента, когато той престане да ме пита как може да гледа, той казва: "Виждам вече". Щом вижда, значи той е тръгнал и ние сме в движение. (1/ стр. 461)

Оставили са там своите оръжия и колата си

Та мнозина страдат от нямане на ясна представа за живота. В живота има една област на противоречия. И даже светии със своята кола като са навлизали там, мъчно са излизали. Даже много светии са оставили там своите оръжия и колата си, за да се измъкнат. А пък някои от вас искате да вървите като по някое шосе. (1/ стр. 482)

Много труден път

Този път, през които минавате, трябва да ви преведа – той е един много труден път, по който сте тръгнали. И някой трябва да ви преведе. Не е лесна тази работа. Пътят е много труден. По-мъчен път от този път, по който вървите, няма. Може да мисли някой другояче. Аз не искам да ви обезсърчавам. Този път до едно място е много хубав. Може да вървиш по него с кола, с автомобил, но има едно място, гдето ще изчезнат автомобилите. Но това е пак до време. Не че целият път е такъв, половината път е такъв страшен! По-страшен път не съм виждал, но и по-добър от него в другата половина не съм виждал. Това ви стига сега. Като минете, ще го видите. Половината път е такъв страшен, какъвто не сте виждали; и другата половина път е такъв хубав, какъвто пак не сте виждали. И понеже е страшен, трябва да бъдете много умни. Човек трябва да бъде силен, добър и умен, за да може да премине. (1/ стр. 488, 489)

Връщане назад няма!

Той щом е мобилизиран, трябва да тури военни дрехи, трябва оръжие да има и др. И няма да чака неприятелят да бяга, но ще напада, ще стреля! Връщане назад няма! Трябва да минеш тези позиции; ако се върнеш назад, работата е изгубена. И ако сте смели, във вас има вяра. Дойде някоя болест – кажи: "Ще оздравея!". Тури пушката на рамо и ще стреляш. Какво нещо е болестта? Наранили са те някъде. Ще се превържеш и пак напред! Ще потече малко кръв; и пак ще се превържеш, и пак напред. (1/ стр. 489)

Напред!

Ти казваш: "Господ ще изпрати един ангел". Никакъв ангел няма да изпрати Господ! Ангелът ще бъде вътре в тебе. И ангелът ще ти каже: "Напред!". Нараниш се – превържи се и пак ангелът ще ти каже: "Напред!". Ти казваш: "На десет места съм ранен". Ангелът ще ти каже: "Напред!". Ти казваш: "Изтече ми кръвта". Ангелът пак ще ти каже: "Напред". (1/ стр. 490)

Мъглата ще изчезне

Доброто е път, по който може да минете. И ще дойдат големи противоречия: от много неща ще се обезсърчите. От вашето верую ще се обезсърчите, ще се смути умът ви. Това е една мъгла. Но мъглата ще изчезне. Това е до половината път и от половината път нататък пътят е вече път на благословение. (1/ стр. 492)

Ще прогледа!

Много хора, които са страхливи, има един закон, като ще минат през някои опасни места, затварят си очите, слепи стават, че като минат, да им се отворят очите. Е, какво означава това? Ако се е родил сляп, той е минал през едно опасно място. Та сега понеже сте минали туй място, наближава да излезнете – ще прогледа! (1/ стр. 559)

Знае какво ще го сполети

А да знаеш как да постъпваш, трябва у тебе ухото ти да е развито и окото ти. Ако ти недовиждаш, няма да можеш да ходиш право. Ако не знаеш как да слушаш, пак ще се роди едно друго противоречие от слушането. Има едно вътрешно слушане. Вземете, за пример, които знаят какво има да ги сполети. Аз наричам учен човек този, който знае какво ще го сполети. И върви по същия път приготвен. Не го е страх него... Ако иска да избегне, може. (1/ стр. 566, 567)

Ако не минете горчивата опитност

Та казвам сега на вас: Вас ви очаква, някои от вас ви очаква една доста горчива опитност, която има да преминете. Но след тази опитност ви очаква нещо много хубаво! Ако не минете горчивата опитност, ще дойде злото. Сега защо, за какво, то е друг въпрос. Но ще минете сега. Като минете тази опитност, ще дойде нещо добро в живота ви. (1/ стр. 570)

Отиваш в обратен път

Сега този е правия път. И ако вие започнете да живеете по този начин, животът ви ще почне микроскопически да се изменя. Аз наричам, един живот се изменя, когато има една микроскопическа придобивка. Винаги ако всеки ден ти не придобиваш нещо, ти си се спрял в своето развитие. Отиваш в обратен път. Всеки ден трябва да имаш една малка придобивка. (1/ стр. 572)

Мислят, че като е карма, трябва да стане

И тия работи, които обясняват с карма, то е кармата – много неразбрана работа. Мислят те, че като е карма, трябва да стане. Е, хубаво. Допуснете сега, че вие минавате някъде и има турена някоя бомба в земята. Ако тази бомба вие не я бутате, тя ще седи там. Опасна е бомбата. Ако вие искате научно да я изследвате, тя може да се пукне – и вие, и бомбата, и двамата ще идете. Сега мнозина обичат да ходят да бутат тия бомби. Тази бомба не си я направил ти. Някой друг я е турил там, ти минаваш и я буташ. И вие сега във вас имате много бомби. И ако не ги бутате, работата ще е добра; ако ги бутате, те ще експлодират. Сега даже един праведен, и той си има бомби. (1/ стр. 580, 581)

Всичко в света е за Слава Божия

Всичко в света е за Слава Божия. Казват: "Ама ти не го съжаляваш". Аз обичам хората. Като срещна някого, ама много нещастен, казвам: За Слава Божия! – То е истинският път. Тогава и на вас казвам туй, което не съм ви казвал. Вие страдате – за Слава Божия е. Недоволен сте – за Слава Божия. Не се разбирате – за Слава Божия! Че няма Братство – за Слава Божия. Е, добро правите – за Слава Божия. Всичко е за Слава Божия. Този е пътят, за да се поправи. Друго възпитание няма. Аз съм опитал методите. Може да възпитавате човека, другото е само калайдисване, позлатяване отгоре. За Слава Божия! То е същината. Като кажеш: " за Слава Божия", събужда се у тебе онова Божественото, което има сила и може да създаде всичко. (1/ стр. 586, 587)

Заедно с тази книга, купуват още и:

30 други книги от същия раздел: