Из Словото на Учителя Петър Дънов

Разгледани книги

Учителят Лечителят Пророкът - том 3 Уголеми

Учителят Лечителят Пророкът - том 3

Продуктът вече не е наличен

Повече информация

Издателство~ Корицимеки
Година2009Страници371
ЕзикбългарскиФорматсреден
ISBN~Състояниеизползвана - добро

Откъси от книгата...


Моята задача е да ви предам Божественото Учение. Вашата задача като ученици, е да го предадете на българския народ. Задачата на българския народ е да го предаде на всички народ. Аз отговарям пред Бога, ако не изпълня задачата си. Вие отговаряте, ако не предадете на българския народ това Учение. Българският народ отговаря пред Бога, ако не предаде Учението на другите народи.
Учителят

Съдържание:

Учителят за държавите 7
Учителят за българите 9
България и богомилите 19
Мястото на българите в общочовешкия организъм 20
Мисията на славянството 22
Социални въпроси 27
- Нови разбирания 27
- Материално благополучие 28
- Ролята на отделния човек 29
- Живот за цялото 32
- Любов 33
- Любовта изключва насилието 35
- Социална правда 36
- Добрите хора 39
- Партии и политика 40
- Свобода и робство 44
- Частна собственост 45
- Задачата на жената и майката 47
- Божествените и природни
закони в обществения живот 48
Кой спаси българските евреи 53
Царе и управници 60
Търпението на Учителя 71
Братът на най-малките 77
Повелител и Господ 85
Учителят за себе си 99
- Животът на Учителя 105
- Божествена същност и мисия 108
Духовенството 112
Гонения срещу Учителя и Братството 118
Побоят над Учителя 135
Бог поругаем не бива 147
Учителят за Евангелието 174
- Съставяне на Евангелието 178
- Редактиране и промяна на
Писанията от Новия завет 179
- Христос и есеите 180
- Евангелие на мира на Иисус Христос от ученика Йоан /Евангелие на есеите/ 182
Грехопадението
на човечеството 202
Последен зов 205
Природни бедствия и катаклизми 208
- Изпитания чрез огън 212
- Наводнения 216
- Земетресения 218
- Социални бедствия 221
Пророчества за войните 224
Космичен план за промяна на света 234
Епохата на Водолея 239
Шеста раса 242
Победа на доброто 253
Вехтото премина 258
Ново небе и нова земя 261
Новият човек 263
Нов живот 266
Идването на Христос и въдворяване на Царството Божие на Земята 269
Пророчества за комунизма 276
Пророчества за България 284
Изгревът и бомбите 291
Заминаването на Учителя 295
- Последни екскурзии
с Учителя на Рила 299
- Последните дни с Учителя на Земята 300
- Последни слова и напътствия ....303
- Заминаването на Учителя 305
- Погребение тялото на Учителя .. 316
Изгревът и Братството след заминаването на Учителя 327
Задачата на учениците и българите 339
- Барометърът на българското плодородие 340
- Барометърът на българското сърце 340
Една неизпълнена задача 350
- Закон за хляба 356

Заедно с тази книга, купуват още и:

30 други книги от същия раздел: