История Археология Краезнание

Нова Европейските сили, Балканите и колективната сигурност 1933-1935 Уголеми

Европейските сили, Балканите и колективната сигурност 1933-1935

17,00 лв

Страници204
ИздателБАН
Корицитвърди
Година1990
Езикбългарски
Форматсреден
Състояниеизползвана - добро

Повече информация

Предложеният труд се опира на навлезлите широко в историческата литература публикации на немска, британска, съветска, френска и румънска дипломатическа кореспонденция, както и на материали от българския, швейцарския и британския дипломатически архив. Авторът си е поставил за цел да определи доколко колективната сигурност присъствува реално като норма на международното право във външната политика на големите европейски държави и на балканските страни за периода от 30 януари 1933 г. (завземането на властта от Хитлер в Германия) до октомври 1935 г. (избухването на италианско-етиопската война).
Изследването не включва абсолютно всички европейски държави, но и онези, които се разглеждат от автора — пет европейски сили и шест балкански страни, предизвикват интерес. Внимание е отделено също и на влиянието на извъневропейски сили — САЩ и Япония — върху развитието на концепцията за колективната сигурност и на инициативите, свързани с нея. При това на практика авторът е разширил обхвата на изследването си, като е включил най-същественото, отнасящо се до избрания от него проблем и за периода 1931—1933 г.
Отговорен редактор: ст. н. с. д-р Витка Тошкова