Икономика

Разгледани книги

Търгове и конкурси в строителството Уголеми

Търгове и конкурси в строителството

5,40 лв

Страници148
ИздателНаука и Икономика
Корицимеки
Година2013
Езикбългарски
Форматсреден
Състояниемн. добро

Повече информация

Учебното помагало по търгове и конкурси в строителството е предназначено за студенти в бакалавърска и магистърска степен в Икономически университет - Варна, които изучават дисциплината „Търгове и конкурси в строителството". То може да бъде полезно за всички студенти от специалностите „Икономика на строителството", „Икономика на недвижимата собственост" и „Бизнес икономика".
В теоретичен и практико-приложен аспект са разгледани особеностите на търговете и конкурсите в строителството. Идентифицирани са участниците в тръжните процедури както и етапите при провеждането им. Направена е характеристика на състава и съдържанието на тръжната документация. Отделено е внимание на провеждането на търговете и конкурсите, свързани с приватизацията на строителни обекти в експлоатация. В този смисъл учебното помагало може да бъде полезно на студентите не само по време на семинарните занятия или при подготовката им за изпит, но и при написване на аналитичната част на дипломните им работи.

27 други книги от същия раздел: