Home

Разгледани книги

Намалена цена! Божествено Учение за Устоя Уголеми

Божествено Учение за Устоя

9,80 лв

-30%

14,00 лв

Страници277
ИздателСветът на книгите
Корицимеки
Година2019
Езикбългарски
Форматсреден
СъстояниеНОВА

Повече информация

Предговор:

Устоят е Живият Диамант в нас.
Ако устояваш в Бога, не е ли това най-великият Дар от Бога?
Ако имаш Устой, Бог е заживял в тебе и ти си заживял в Неговата Милост.
Ако Бог ни е дал Себе Си, ще устоим на всичко.
Що е Устоят? Това е да си чул Гласа Му.
Човекът на Устоя има Сърце от Древност.
Устоят означава, че нашият Път е осветен от Бога.
Устоят е Неземен Храм.
Който има Устоя, е пресътворил себе си в Сърцето на Бога.
Устоят е Живот в Дълбините. Външните нямат Устой, защото не са в Дълбините си.
Чрез Устоя Бог ни е скрил в Себе Си.
Човекът на Устоя е мълчалив Храм.
Човекът на Устоя е осветил своя мрак.
Устоят разрушава света и смъртта.
Устоят е чул Тишината на Бога.
Когато Бог иска да ни създаде в Себе Си, Той ни дарява Устоя.
Устоят е Лицето на Бога в нас, в нашето Сърце. Ако Устоят е в нас, Бог е в нас. Устоят е Единство.
Законът на Устоя е: Бог тече в мене и аз тека в Него.
Устоят ни прави Несътворени.
Чрез Устоя ние сме родени в Бога.
На Голгота угасват световете, умират заблудите, но Устоят тържествува. Устоят е Владетелят.
На Голгота Устоят казва: „При Тебе идвам, Господи!“. Така Устоят заживява завинаги в Господа.
Що е Устоят? Последната Дума на Бога.
Устоят движи Вдъхновението.
Устоят е мярка за вътрешно Богатство.
Устоят е Дух, който живее в Тишина, но когато се появи бедствието, то слуша гласа му – гласа на Духа.
Що е Истинският Устой? Свръхестествено Същество.

Елеазар Хараш, Варна 2019

Съдържание:

КРЕПОСТТА В ЧОВЕКА

Бог – Вечната Канара у човека................................. 11
Връзка с Божественото Съзнание.............................. 17
Поставяне на здрава Основа...................................... 21
Непоколебимо Верую................................................. 29
Твърдо Убеждение..................................................... 32
Външна и вътрешна Устойчивост............................. 39
Морална Стабилност................................................. 44
Съграден характер..................................................... 52
Нерушимо Равновесие............................................... 58
Дълбок Мир............................................................... 66
Присъствие на Духа................................................... 78
Мощната Сила в човека............................................ 80
Устоят като Твърдост................................................ 85
Устоят като Мекота................................................... 90
Неизменното в човека................................................ 93

СТЪЛБОВЕ НА УСТОЯ

Божественото Начало в човека............................... 100
Чистата и силна Вяра.............................................. 103
Божествената Любов............................................... 108
Трите Основни Принципа – Любов, Мъдрост и Истина 112
Истинското Знание................................................... 114
Духът на човека....................................................... 115
Умът, сърцето и Душата.......................................... 116
Диамантената Воля.................................................. 118
Положителните мисли и чувства............................. 122
Опорите в човека..................................................... 128
Доброто Разположение............................................. 134
Магнетизмът............................................................. 135

ВИСОТАТА НА СЪЗНАНИЕТО

Живот в Реалността................................................. 138
Висока степен на съзнанието.................................... 140
Умение да бъдеш тих и спокоен............................... 142
Наука за Самообладанието...................................... 149
Господар на себе си и на живота си......................... 167
Великото в Търпението............................................ 174
Дълбокото в Смирението......................................... 184

ВЕЛИКАТА НЕУЯЗВИМОСТ

Недопускане на смущения........................................ 187
Неподдаване на обиди.............................................. 191
Непоклатимост......................................................... 193
Неуязвимост............................................................. 196
Превъзходство над нещата....................................... 198
Доволство и Благодарност....................................... 201

ПОСТОЯННА ВЪТРЕШНА РАБОТА

Работа върху себе си................................................. 204
Будност и молитва................................................... 207
Наблюдаване на себе си............................................ 211
Проверка на себе си.................................................. 213
Овладяване на гнева................................................ 215
Разумно справяне със състоянията.......................... 217

ЗЛАТНОТО ВРЕМЕ НА РАЗВИТИЕТО

Процес на каляване.................................................. 223
Устояването – Ключът на живота........................... 229
Специални изпити за ученика.................................. 232
Във времето на изпитанията................................... 238
В бурното море......................................................... 247
С Чистота пред изкушенията................................... 252
Издържане на всички мъчнотии.............................. 254
Понасяне страданията с Любов и Разположение..... 261
Часът на героите......269

Заедно с тази книга, купуват още и:

12 други книги от същия раздел: