Физика и астрономия

Теоретична ядрена физика Уголеми

Теоретична ядрена физика

33,00 лв

Страници216
ИздателНаука и изкуство
Корицимеки
Година1980
Езикбългарски
Форматсреден
Състояниеотлично!

Повече информация

Предговор 7
Глава I. Ядрено взаимодействие................9
§ 1. Общ вид на взаимодействието.........9
§ 2. Мезонна теория..........................29
Глава II. Деутрон.......................34
§ 1 Основно състояние на деутрона................34
§ 2. Възбудени състояния на деутрона... 37
§ 3. Магнитен и квадруполен момент на деутрона..........39
Глава III. Еластично разсейване на нуклеони..........43
§ 1 Неутронно-протонно разсейване при ниски енергии. Фазов анализ. .3
§ 2. Дължина на разсейване и ефективен радиус..........51
§ 3. Протон-протонно разсейване при ниски енергии.........59
§ 4 Разсейване на нуклеони при високи енергии..........69
§ 5. Феноменологични потенциали..................78
Глава IV. Статични моменти и електромагнитни преходи...83
§ 1 Статични мултиполни моменти............83
§ 2. Електромагнитни преходи. Излъчване на гама-лъчи......91
§ 3. Вътрешна конверсия........................104
Глава V. Алфа-разпадане.....................112
§ 1. Елементарна теория.....................112
§ 2. Едночастичен модел на алфа-разпадането............115
Глава VI. Бета-разпадане....................120
§ 1. Общо описание на процеса...................120
§ 2. Теория на Ферми. Взаимодействия, запазващи четността.....127
§ 3. Незапазване на четността при слабите взаимодействия V—А вариант
на взаимодействието.....................134
Глава VII. Ядрени модели.......... 143
§ 1. Слоист модел................143
§ 2. Слоист модел за деформирани ядра. Модел на Нилсон. . 156
§ 3. Вибрационен модел.....................162
§ 4. Ротационен модел......................169
Глава VIII. Капков модел и делене на ядрата.....177
§ 1. Капков модел.......................177
§ 2. Делене на ядрата.................181
Глава IX. Микроскопически подход в теорията на ядрото...188
§ 1 Представяне по броя на запълнените състояния.........189
§ 2. Теория на Хартри Фок..............195
§ 3. Развитие на остатъчното взаимодействие по мултиполи......199
§ 4 Колективни възбудени състояния. Метод на Там — Данков.....203
§ 5. Взаимодействие на сдвояване на нуклеоните в ядрото......206
Цитирана литература........................215
Литература..............................216

30 други книги от същия раздел: