Физика и астрономия

Разгледани книги

Нова Физическа океанография Уголеми

Физическа океанография

45,00 лв

Страници 413
Корици меки
Година 1980
Език български
Формат среден
Състояние мн. добро

Повече информация

Книгата съдържа приложение.

ПРЕДГОВОР
Физическата океанография, като част от по-общата наука Океанография, се занимава с изучаването на някои аспекти на морската среда. Тя е част от науките за земята: Геофизика, Океанология, Метеорология. В последно време се наблюдават две противоположни тенденции: 1/ Обособяване на редица нови частни науки и 2/ тясно преливане на някои сродни науки. Във връзка с втората тенденция особено красноречив е примерът с появилата се напоследък наука Геофизична хидродинамика. Неин обект е флуидната обвивка на Земята, моретата, океаните и атмосферата, които като физични среди значително се отличават. Въпреки това се оказва, че в някои отношения те могат да бъдат изучавани от единна позиция.
Подобен "интеграционен* подход е изключително полезен поради това, че дава възможност за прилагане на някои от резултатите и методология на една по-развита в определен аспект наука към друга сродна на нея.
Основното обаче в случаа, според нас, е друго. Сродността на явленията, протичащи в геофизичните среди, се диктува от енергетичните източници, предизвикващи протичането на тези явления, от техните мащаби, от средата, в която протичат,и от взаимосвързаността им.
Във връзка с последното, особено тясна е връзката между атмосферата и океана.
В последно време се наблюдават немалко съвместни изследвания на динамиката на атмосферата и океана, на процесите на тяхното взаимодействие, изследвания върху общата теория на климата на Земята и т.н. Според съвременните научни схващания независимото изследване на атмосферата и океана…

22 други книги от същия раздел: