Езотерика

Разгледани книги

Книга за РАДОСТТА Уголеми

Книга за РАДОСТТА

14,00 лв

Повече информация

Издателство ЛогосКорици меки
Година 2008Страници 279
Език българскиФормат среден
ISBN  Състояние нова

 

 Откъси от книгата... 

Бог създаде вселената за душите, да живеят в нея и да се радват на Славата Божия, в която Той ги е облякъл. (48/стр. 46)


Поддържай красотата на Любовта. Поддържай чистотата на Мъдростта. Поддържай светлината на Истината и ще бъдеш винаги радостен и блажен, защото Бог пребъдва в тях. (48/стр. 62)


Вие сте пътници, екскурзианти на земята. Всеки носи по-тежка раница, отколкото му са силите. Снемете излишния товар от гърба си и оставете само толкова, колкото можете да носите с радост и разположение. (48/стр. 89)


Ние трябва да се радваме на Божиите дела, на ума, на сърцето и на душата си. Да се радваме, че умът изучава нещата, а сърцето ги възприема. Да се радваме на всичко, което ни е дадено, което е вложено в нас. (48/стр. 130,131)

 

Благодарение на погледа и на усмивката, които Бог отправя към вас, вие сте радостни и весели. Усъмните ли се в Него, радостта ви напуща. Щом се насърчите в живота, радостта отново ви посещава. (48/стр. 153,154)

 

Ще приемаш с радост и с благодарност всичко, което Бог ти донася и ще си кажеш: Това, което Бог прави за мене, и аз мога да направя за другите. (48/стр. 230)


Всички клетки във вас трябва да благодарят и да се радват, че живеят и се ползуват от благата на живота. (48/стр. 262)


Земята носи човека на гърба си десетки години, без да му иска нещо. Той се ползува от храната, от водата, от въздуха и от светлината, без да му искат нещо. Защо да не се радва и да благодари на благата, които му се дават изобилно?
(48/стр. 315, 316)


Недоволството показва, че има нещо чуждо в тебе. Колкото и да е малко чуждото вещество, то всякога произвежда неразположение, недоволство, страдание. Щом се освободиш от него, радостта иде. Тя показва, че си видял една чиста капчица на слънцето, в която се отразяват слънчевите лъчи. Всеки човек се радва на малките неща в живота, защото те отразяват чистотата и светлината. (49/стр.48)


Вярващият разбира смисъла на страданията и се учи от тях. Той знае, че радостите му се определят от страданията. Ако няма страдания, и радости няма да има. Няма същество в света, което може да се радва, без да е страдало. И обратното е вярно: няма страдания без радости. Когато някой страда, това показва, че по-рано се е радвал. (16/стр. 223,224)


Изобщо силата на радостта се определя от силата на страданието. (16/ стр. 224)


Следователно който иска да се радва, трябва да приеме страданията, които му се дават. (16/ стр. 225)


Човек еднакво може да носи и голямата скръб, и голямата радост. (16/ стр. 291)

 

Понякога човек скърби и се радва за неизвестни неща. Макар и неизвестни за него, те са по-реални от ония, които са известни. Затова казваме, че човек има реални и нереални радости и скърби. Каквито и да са скърбите и радостите, важно е човек да се учи от тях, да преодолява, да калява волята си, да облагородява сърцето си и да усилва своя ум. (16/стр. 311)


Човек е пътник, дошъл на земята да се учи, да придобива знания и опитности. Като пътува, той минава през различни места, през долини и планини, вследствие на което и състоянията му се менят. Един ден е радостен, на другия ден — скръбен; един ден се надява, вярва в постиженията си, на другия ден се обезсърчава. Той ту слиза, ту се качва, но трябва да върви напред. (16/ стр. 311)

30 други книги от същия раздел: