Езотерика

Разгледани книги

Намалена цена! МОРДОТ ИН МАХАРИЯ - Мъдростта на Старците - книга 1 Уголеми

МОРДОТ ИН МАХАРИЯ - Мъдростта на Старците - книга 1

11,20 лв

-20%

14,00 лв

Повече информация

Издателство ЛогосКорици меки
Година 2009Страници 266
Език българскиФормат среден
ISBN  Състояние НОВА

 

МОРДОТ ИН МАХАРИЯ - Мъдростта на Старците - книга II

 Откъси от книгата... 

Всеки трябва да запали в себе си
Безкрайността.
Първият Старец

Вселената се е зародила, когато съществата са били изхвърлени от вътрешността на Древния Път, а навътре е останал само Принципът.
Първият Старец

Учителят, който ви учи, е Безкрайността.
Първият Старец

Дълбоко вътрешно движение създава
връзката с Бога.
Първият Старец

Никой не притежава Тишината,
но тя притежава своите си.
Десетият Старец

Любовта към Бога подготвя човека
за срещата със Скритостта на Бога.
Първият Старец

Аз съм станал Учител поради движението си надолу, но когато се връщам, аз не
съм Учител.
Първият Старец

Само Истината се завръща в Мрака
на трите Безкрайности.
Тринадесетият Старец

Понеже Безкрайността е Велико Безмълвие, тя цялата е облечена в Истина.
Тринадесетият Старец

Тържествува само Мракът
поради Тайната на своето Преизобилие.
Вторият Старец

 

Само докоснатият се завръща
в Дълбините си.
Първият Старец

Умът е природата на падналите.
Духът е природата на избраните.
Мистерията е природата на Незнайните.
Четвъртият Старец

Третата Безкрайност е родена духовно,
в нея живеят Божествата. Втората
Безкрайност е мистериозно неродена,
в нея живеят Старците — Изначалните. Първата Безкрайност е абсолютно
неродена. Тя е в Неизреченост.
Тринадесетият Старец


Елеазар Хараш
Варна, юни 2009 г.

 

Ти ще станеш Старец

За да се докоснеш до един Старец, трябва да си постигнал Седмата степен на себепознание. Само тогава имаш право да черпиш от Неговото Безмълвие. Старецът никога не те обучава да Го следваш. Той само може да ти подскаже пътя към твоята собствена Бездна. А когато ти узрееш за Бездната в своето Безмълвие, тогава то ще те заведе до Мистериозността на Неведомия Абсолют. И ако някога в милионите си години на развитие ти станеш достоен да бъдеш докоснат от Абсолюта, ти ще станеш Старец — Същество, което е по-дълбоко от всяка реалност.

Първият Старец

 

Старецът е постижението
на Безкрайността

Старецът — това е постижението на Безкрайността. Има ли език Безкрайността и на какъв език говори тя? Вечността говори с езика на Любовта, а кой е езикът на Безкрайността? — Старецът и Неговата Сияйна Истинност. Старецът е Същество, по-дълбоко от Вечността. В света има ветрове, които събарят градове, държави и цивилизации, но няма такъв вятър, който да събори Старец. Старецът далече още в Своята Древност е съборил вятъра и сега вятърът го гледа като приятел.

Първият Старец

 

Той наблюдава твоята искреност

Старецът може да се съедини само с твоята Вечност и с твоята Безкрайност, но не и с твоето време. Ако ти си от времето, други се съединяват с тебе. Старецът обича в тебе твоята скрита Вечност и твоята тиха и неизменна Любов. Тук в този Древен живот на Безмълвието и тук в тази лъчиста Тишина никакви въпроси не можеш да задаваш. Не питай, а се учи. А този, който ще те учи, е скрит. Той наблюдава твоята искреност и щом ти имаш тази искреност, това съкровище от Вечността, ти ще бъдеш обучаван да познаеш себе си. Щом се  поз-наеш, при теб ще дойде Този, Който те познава от милиарди години.

Първият Старец

 

Неведом Океан без брегове

Абсолютно Незнайното няма ограничения, няма брегове, няма качества. Абсолютно Незнайното е Неведом Океан без брегове, Океан без вълни, Океан без вода, чист Първичен Океан. Древното Неведомо не е нито разум, нито душа. То е подобно само на Нищото, а Нищото е безподобно. Колкото по-неразбрано е това, толкова по-обширно е то и Свободата му е неизчерпаема. Името на тази Неведомост се изрича като Безименното.

Вторият Старец Азавот Махария

 

Вход към друга Тайна

Да видиш Тайната на Бога, означава да видиш Любовта Му, Същността Му, а да видиш Същността Му, то е вход към друга Тайна. Тя е безмълвна и води към Бездната Му. Тук вече Същността Му е друга — Необятна Бездна. За да се познае Бездната, се изисква Дълбинно, осъзнато Незнание. Тук всичко е изоставено, всичко замлъква. Външното замлъква, вътрешното угасва и така изключвайки всичко, включително и себе си, ти започваш да принадлежиш на Бога и на Скритостта Му. Така изоставяш пределите и навлизаш в Безпределното.

Вторият Старец Азавот Махария

 

Съдържание:

  Изначалното събитие    7
Единадесетият Старец

Седмата степен на Безмълвието    7
Единадесетият Старец

Старецът — мистична Прасъщност    8
Единадесетият Старец

Изначалните същности на Бездната    9
Единадесетият Старец

Отношение само към Истината    9
Единадесетият Старец

Нищото — най-древният мост    10
Единадесетият Старец

Древно Безмълвие    11
Единадесетият Старец

Безкрайно изумление    11
Единадесетият Старец

Всезрящо Безмълвие    12
Единадесетият Старец

Живее във вечна Непознаваемост    13
Единадесетият Старец

В Тайната на своята собствена Непостижимост    13
Единадесетият Старец

 Храната на Бездната    14
Единадесетият Старец

Неведомата Дълбина на Бездната    15
Единадесетият Старец

По-древната Сила    15
Единадесетият Старец

Мистичният опит    16
Единадесетият Старец

Мястото на Неговата Необяснимост    17
Единадесетият Старец

Очарованието му става непрекъснато    17
Единадесетият Старец

Безкрайното е толкова ослепително    18
Единадесетият Старец

Безкрайността е несподелима    18
Единадесетият Старец

Когато Мистерията те допусне до Себе Си    19
Единадесетият Старец

Истината е единственото Послание    20
Единадесетият Старец

Чудото, скрито в Древния Мрак    20
Единадесетият Старец

Нашата Древна Тайна    21
Единадесетият Старец

 Дълъг път на отказване от себе си    22
Единадесетият Старец

Целта на живота е Велико Непознаване    22
Единадесетият Старец

Истинската цел е отвъд    23
Единадесетият Старец

Бездънното превъзхожда всяко просветление    23
Единадесетият Старец

В Сиянието преди времето и вечността    24
Единадесетият Старец

Движим се към нашата Древна Старост    25
Единадесетият Старец

Съвършената Цялост    25
Единадесетият Старец

Шепотът е Древният Баща на съществата    26
Единадесетият Старец

Узнава Тайното Предание    26
Единадесетият Старец

Молитвата — преклонение пред Бездънното    27
Единадесетият Старец

За да осветим собствената си тъмнина    28
Вторият Старец Азавот Махария

Скритата способност на Древния Мрак    29
Вторият Старец Азавот Махария

 Незнанието е Свръхбитие    29
Вторият Старец Азавот Махария

Преградата е Древният Мрак    30
Вторият Старец Азавот Махария

Да стане Бездна от Безкрайност    30
Вторият Старец Азавот Махария

Ако Древният Шепот ти заговори    31
Вторият Старец Азавот Махария

Неведом Океан без брегове    32
Вторият Старец Азавот Махария

Незнание и извисено Незнание    32
Вторият Старец Азавот Махария

Вход към друга Тайна    33
Вторият Старец Азавот Махария

Ученик на Древните Старци    34
Вторият Старец Азавот Махария

Който се срещне с Древния Мрак    34
Вторият Старец Азавот Махария

Страшна е Тайната Му    35
Вторият Старец Азавот Махария

Древното Откровение    35
Вторият Старец Азавот Махария

Да осветиш Древния Мрак    36
Вторият Старец Азавот Махария

 И неизменният трябва да се пази    37
Вторият Старец Азавот Махария

За Древното, което е скрито в човека    37
Вторият Старец Азавот Махария

Древният Мрак има Лице Съкровено    38
Вторият Старец Азавот Махария

Пробив в Древната Скала    39
Вторият Старец Азавот Махария

Ще зърнеш Най-Скрития от Скритите    40
Вторият Старец Азавот Махария

Скрит и Неуловим, но близък Приятел    40
Вторият Старец Азавот Махария

И знанието, и Мъдростта Го скриват    41
Вторият Старец Азавот Махария

Корените превъзхождат цветовете и плодовете    42
Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Коренът е тайният Плод    43
Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Най-Древното Дърво    43
Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Коренът живее в Нищото    44
Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Висшата Божественост не е достатъчна    45
Деветнадесетият Старец Алихор Махама

 Явява се Тайно Присъствие    46
Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Вдъхновението е Древен Поток    46
Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Баща на нашия дух е Мистерията    47
Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Непостижимото е
Съкровището на Тайния свят    48
Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Мъдростта улавя Първопричината    49
Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Незнанието е Висше Око    50
Десетият Старец Мавахари

Непознаваемото е Мъдрост и Свобода    50
Десетият Старец Мавахари

Най-древната изгубена наука    51
Десетият Старец Мавахари

Безмълвието е Древният наш свят    52
Десетият Старец Мавахари

Пътеки към Безмълвието    53
Десетият Старец Мавахари

Основанието на най-финия свят    54
Десетият Старец Мавахари

 Древното живее в Тишина    54
Десетият Старец Мавахари

Древното е Баща на Вечното    55
Десетият Старец Мавахари

Трябва да угасне в Мистерията    56
Десетият Старец Мавахари

Великият Древен Покой не говори    56
Десетият Старец Мавахари

Безграничното е Влизане в Храма    57
Десетият Старец Мавахари

Царството на собствената ни Мистерия    58
Десетият Старец Мавахари

Място за Мистичното в живота    58
Десетият Старец Мавахари

Богатството на Неизречеността    59
Десетият Старец Мавахари

Докато слънцето те грее, ти си беден    60
Десетият Старец Мавахари

Боговете и Старците могат да Го видят    60
Десетият Старец Мавахари

Мистерията е създала Бога    61
Десетият Старец Мавахари

Може да задвижи своя Път към Бездната    62
Десетият Старец Мавахари

 Тайна отвъд Свещения Разум    62
Десетият Старец Мавахари

Истината се разкрива, но си остава скрита    63
Десетият Старец Мавахари

Отреченият от Вечността
придобива Безкрайността    64
Десетият Старец Мавахари

Тя рядко се дарява на съществата    65
Вторият Старец Азавот Махария

Отклонението от Древния Път    66
Вторият Старец Азавот Махария

Когато съживиш Тайната на живота    67
Вторият Старец Азавот Махария

Устременият към Истината привлича и Мрака    68
Вторият Старец Азавот Махария

Тайната в нас трябва да воюва, а не ние    68
Вторият Старец Азавот Махария

Гневът на Бога е любящо Въздаване    69
Вторият Старец Азавот Махария

Злото е само част от Тайната    70
Вторият Старец Азавот Махария

Потайно намерение на Божия Замисъл    71
Вторият Старец Азавот Махария

 Няма зло, което е против нас    72
Вторият Старец Азавот Махария

Тайната първо минава през залез    72
Вторият Старец Азавот Махария

Той ще познае Месия    73
Вторият Старец Азавот Махария

Тайната е силата на Покоя    74
Вторият Старец Азавот Махария

Истинското Слънце блести и в тъмнината    74
Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Място, което никой никога не е виждал    75
Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Древният е Премъдра Неуловимост    76
Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

В нас има и друго Потайно Слънце    77
Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Когато Слънцето се е разхождало в мрака    77
Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Виждаме извора, но не виждаме Източника    78
Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

От Тайна до Пълнота и Неизразимост    79
Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Трудностите търсят в нас Слънцето    80
Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

 Усмивката — велика неизвестност за мрака    80
Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Мракът е  скрита опора на слънцето    81
Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Не е търсил Истината, а себе си    82
Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Свещеното проглежда в Незримото    83
Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Тези, които са докоснати    83
Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Сияело е още в Изначалния мрак    84
Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Що е Древност?    85
Двадесет и вторият Старец Авирохол Тахария

Недостиг на Бога в себе си    86
Първият Старец

Най-важното — да разреши себе си    86
Първият Старец

И Вечността изоставих    87
Първият Старец

Същността превъзхожда всеки отговор    88
Първият Старец

Духът е Древна Същност    88
Първият Старец

 От какво е произлязла Древността?    89
Първият Старец

Безкрайността не може да Го възприеме    90
Първият Старец

Незнанието узнава скрити неща    91
Първият Старец

Свят, скрит от погледа на знанието    91
Първият Старец

Незнанието познава Източника    92
Първият Старец

Той не те учи, Той те изпълва    93
Първият Старец

Мистерията е Отломък от Прабащата    94
Първият Старец

Незнанието е живот в Духа    95
Първият Старец

Той е скрит и от Безкрайността    95
Първият Старец

Безкрайно е навлязъл в Себе Си    96
Първият Старец

Искрата е Първият Лъч на Абсолюта    97
Първият Старец

Пътят към Мистерията на Старците    97
Първият Старец

 В себепознанието отмахваш себе си    98
Първият Старец

Пътят е Химн на Мистерията    99
Първият Старец

Врата, при която изоставяш себе си    99
Първият Старец

Ако Ме погледнеш с Древното си чувство    100
Първият Старец

Нека всеки сам да разгадае това    101
Първият Старец

Такава материя няма във вселената    101
Първият Старец

Ти ще станеш Старец    102
Първият Старец

Старецът е постижението на Безкрайността    103
Първият Старец

Извоювал достъп до Безкрайността    103
Първият Старец

Превъзхожда Тишината    104
Първият Старец

За да познаеш един Старец    104
Първият Старец

Той наблюдава твоята искреност    105
Първият Старец

 Няма способност да угасва    106
Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Когато уловиш Скритото    106
Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Да бъдеш докоснат от Истината    107
Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Ще станат Бездна от Бездната    108
Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Трябва да си надмогнал вечността    108
Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Носител на Древен Лъч    109
Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Той превъзхожда всяко Господство    110
Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Оттеглили са се чрез Велико Поклонение    110
Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Тук няма място дори и за Тишината    111
Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Състоянието на Най-Великата Изчезналост    112
Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Абсолютното Прасияние    113
Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Вътрешното изразимо
и вътрешното неизразимо    113
Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

 В Безмълвието Истината се пробужда    114
Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Истината говори несътворено    115
Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Писание преди всяко писание    115
Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Скритото дарява съществуванието    116
Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

В Скритото има само Пълнота    117
Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

То няма да ти се яви, но ще те извиси    117
Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Който има извисената скръб    118
Осмият Старец Уахира

Който е призован от Вятъра    119
Осмият Старец Уахира

Познаваме или Бащата, или Силата Му    119
Осмият Старец Уахира

Свещеното е вечно Древно    120
Осмият Старец Уахира

Изначално Свещеното е нашият Източник    121
Осмият Старец Уахира

Умението да си припомни Свещеното    121
Осмият Старец УахираВ Безмълвието Истината се пробужда    114
Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Истината говори несътворено    115
Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Писание преди всяко писание    115
Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Скритото дарява съществуванието    116
Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

В Скритото има само Пълнота    117
Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

То няма да ти се яви, но ще те извиси    117
Двадесет и четвъртият Старец Меторот Азихава

Който има извисената скръб    118
Осмият Старец Уахира

Който е призован от Вятъра    119
Осмият Старец Уахира

Познаваме или Бащата, или Силата Му    119
Осмият Старец Уахира

Свещеното е вечно Древно    120
Осмият Старец Уахира

Изначално Свещеното е нашият Източник    121
Осмият Старец Уахира

Умението да си припомни Свещеното    121
Осмият Старец Уахира

 Дихание на Безкрайността    122
Осмият Старец Уахира

Погълнато от Покой и Друговремие    123
Осмият Старец Уахира

Окото — пробудената Същност    124
Осмият Старец Уахира

Пълнота, надминаваща всяко чудо    124
Първият Старец

Древен Океан от Сияние    125
Първият Старец

Великият Неразбираем    126
Първият Старец

Свещеното отключва най-тънките врати    126
Първият Старец

Четвъртото Безмълвие    127
Първият Старец

Всичко, което търсиш и си търсил    128
Първият Старец

Любовта принадлежи
на Великия Несътворен живот    128
Първият Старец

Част от Мълчанието на Мистерията    129
Първият Старец

 Истината е част от Мистерията    130
Първият Старец

Осъзнаването изхожда от Несътвореността    130
Първият Старец

Видение на собствената си Истинност    131
Първият Старец

Старецът е самият Живот    132
Първият Старец

Неговата Древност е и твоя Древност    132
Първият Старец

Слязлата Древна Обетована Земя    133
Първият Старец

Да се зародиш в Нероденото    134
Първият Старец

Магията е Дух отвъд нещата    134
Седемнадесетият Старец Ал Магодир

Магията преобразява чрез Непознат Лъч    135
Седемнадесетият Старец Ал Магодир

Магията не се бори, но побеждава    136
Седемнадесетият Старец Ал Магодир

Магът може да чете в Тишината    137
Седемнадесетият Старец Ал Магодир

За Мага няма нощ    137
Седемнадесетият Старец Ал Магодир

Не живее във време, а в Освободеност    138
Седемнадесетият Старец Ал Магодир

Магията не е действие, а присъствие    139
Седемнадесетият Старец Ал Магодир

Обречена изцяло на Истината    140
Седемнадесетият Старец Ал Магодир

Магията е Богодействие    140
Седемнадесетият Старец Ал Магодир

Мълчанието, Тишината и Безмълвието    141
Десетият Старец Мавахари

Ще поискаш да станеш Тишина    142
Десетият Старец Мавахари

Живее в Мистериозно ежедневие    143
Десетият Старец Мавахари

В Безмълвието оживява Мистичното съзнание    144
Десетият Старец Мавахари

Най-дълбокото Писание — Безмълвието    144
Десетият Старец Мавахари

Свещеният човек е пробудена Библия    145
Десетият Старец Мавахари

В мрака се изяснява всяка същност    146
Десетият Старец Мавахари

Мракът е скрит учител    146
Десетият Старец Мавахари

 Мракът е метод за Откровение    147
Десетият Старец Мавахари

Трябва да станеш Необятност    147
Десетият Старец Мавахари

Мъдростта е мястото на спасението    148
Десетият Старец Мавахари

Любовта е за тези, които разбират себе си    149
Десетият Старец Мавахари

Неограниченото е нашият Дом    149
Десетият Старец Мавахари

Истинността е Преизпълненост    150
Десетият Старец Мавахари

Старият Древен Живот    151
Десетият Старец Мавахари

Когато е нямало небе и земя    151
Първият Старец

Той лети с Тайната в себе си    152
Първият Старец

Когато е в трудност, е в разцвет    153
Първият Старец

Безкраят е Дом на Истината    153
Първият Старец

Странствувам в Скритостта на нещата    154
Първият Старец

 Има ли нещо по-дълбоко от Древността?    155
Първият Старец

За него прекъсвам Безкрайния Си Ход    155
Първият Старец

Ще образувам във вас Своя Лъч    156
Първият Старец

Призовавайте Ме всякога чрез Съкровеното    157
Първият Старец

Аз тека в него като Река    157
Първият Старец

В точката на тъмнината ще виждаш    158
Първият Старец

Търси Ме до края на живота си    159
Първият Старец

Не познавам раждането и смъртта    160
Първият Старец

Безкрайността не е пространство    160
Първият Старец

Най-скритото свойство на Истината    161
Първият Старец

Скрий се в Безмълвието    162
Първият Старец

Покой, Безмълвие и Безкрайност    162
Първият Старец

 Безкрайността е Образът на човека    163
Първият Старец

Аз съм вашето Дълбоко Начало    164
Първият Старец

Смисъл, по-дълбок от Съкровеното    164
Първият Старец

Аз съм Даващият Древното    165
Първият Старец

Това Поучение разрушава света    166
Вторият Старец Азавот Махария

Майстор на Древното действие    166
Вторият Старец Азавот Махария

Пие пълнота от всяка трудност    167
Вторият Старец Азавот Махария

Най-необходимото — изпитанието на Мрака    168
Вторият Старец Азавот Махария

Истинният човек е лишен от себе си    168
Вторият Старец Азавот Махария

В Истината тебе вече те няма    169
Вторият Старец Азавот Махария

Любовта е по-древна от Мрака    170
Вторият Старец Азавот Махария

В Мрака всичко се изяснява    170
Вторият Старец Азавот Махария

 Мракът ти е подал ръка    171
Вторият Старец Азавот Махария

Мракът се прекланя само пред Истината    172
Вторият Старец Азавот Махария

Странна Дълбина без име    172
Вторият Старец Азавот Махария

Истината е част от Него    173
Вторият Старец Азавот Махария

И Вечното, и Безкрайното е замлъкнало    174
Десетият Старец Мавахари

Тук Смисълът е достигнат    174
Десетият Старец Мавахари

Ще се явят наставления от Безкрайността    175
Десетият Старец Мавахари

Мъдростта е Потокът на Древните    176
Десетият Старец Мавахари

Отношение към Древната Същност на нещата    176
Десетият Старец Мавахари

Заедно с тази книга, купуват още и:

30 други книги от същия раздел: