Езотерика

Разгледани книги

Намалена цена! МОРДОТ ИН МАХАРИЯ - Мъдростта на Старците - книга 2 Уголеми

МОРДОТ ИН МАХАРИЯ - Мъдростта на Старците - книга 2

11,90 лв

-15%

14,00 лв

Повече информация

Издателство ЛогосКорици меки
Година 2010Страници 320
Език българскиФормат среден
ISBN  Състояние нова

 

МОРДОТ ИН МАХАРИЯ - Мъдростта на Старците - книга I

 Откъси от книгата... 

Предговор:

 

Има Специални Същества, които не се нуждаят от развитие, защото те излизат от Абсолюта по един съвършен начин. Този начин е Универсално Единство, а не стремеж. Тези Същества живеят в проявите, а не в стремежа. Това са Старците. Те са наречени Старци, защото са образи на Неназовимото. Те се наричат още Разкриващите Древности.
Пътят към Абсолюта минава през Старците. И когато съществата постигнат Богодействието, Старците ще ги учат на единственото Писание — Древната Истина.
Всеки Старец е Владетел на Тайни Несподелими. И е необходимо голямо усърдие и много дерзание, за да се споделят неща от Древните Тайни. Днес Старците говорят за дълбокоистинно търсещите. Тайните са Заключени Субстанции. Във всяка Тайна има скрита определена степен на Истината. И на всеки се дава според това, което може да понесе. Защото случвало се е да излезе Лъч от Тайната и да поразява тези, които не са били достойни за нея.
Всеки Изначален Старец в Своята Недостъпна Скритост е по-необятен от Безкрайността и по-незнаен от Мистерията, защото в Него е скрит Праотецът, наречен Абсолют.

Всички Вечности и Безкрайности съществуват в един единствен Миг, но този Миг е Абсолютен — наречен е Архи-Мигът. В този Миг Прадревният е погледнал към Себе Си и после пак се е самовглъбил. Това Велико Самовглъбяване е Състоянието на Прамистерията. В това Велико Самовглъбяване живеят Най-Древните, наречени Изначалните Старци. Те са отвъд всяко развитие, защото притежават най-древното Състояние. Всички същества на развитието са същества на Мига, защото те са произлезли от него, докато Старците са извън Мига, защото те са в Мястото на Прадревния. И поради това Изначалните 24-ма Старци ръководят развитието, това безкрайно развитие, но са далече, далече отвъд. Те са Съвършени Присъствия, за да се завърнат съществата от развитието в Древната Пълнота.
Четвъртият Храм, в който живеят Най-Древните Изначални, е Абсолютната Непознаваемост. Неведомостта е Първият Храм. Вторият Храм е Скритото в Неведомостта. Най-вътрешният Храм е Скритото в Скритото. Последният Храм, до който никой не може да достигне, е Абсолютно Непознаваемото. Всичко изтича от този Храм. Той е Неизговорим. Това Неизговоримо подхранва всичко и си остава Неизговоримо. За Него говорят, но То не говори, То мълви. Това Мълвие е Път към самото Него. То ни води към собственото си Безмълвие, защото ние разбираме Неизговоримото само когато открием Тайната на Безмълвието. Неизговоримото е Велика Неопределеност. Определиш ли Го, изгубваш Го. Неизговоримото действува, без да прави действия, защото То превъзхожда всяко действие. Неизговоримото когато действува, То не дарява действие, То дарява Тайнство. А Тайнството е Мистична Врата, която се отваря за тези, които са търсили своята Изначална Пълнота и които са прекратили себе си.
24-мата Старци са Древни Мистериозни Източници. Те са Носители на най-древното Състояние, наречено Прамистерията. Източниците не са Извори. Изворите са надарени с чистота, живот и светлина. Източниците не са унижени с чистота, живот и светлина. Чистотата, животът и светлината пред Древното Състояние на Източника — то е като отровата пред лицето на Еликсира. Малцина ще разберат това. Пътят към Източниците се определя от Най-Древния. Тези духове, които са прекрачили чистотата, живота и светлината — една част от тях ще бъдат призовани да прозрат нещо от Тайната на Мистерията.
Старците са издържали на Огромно Налягане, на Немислимо Търпение милиарди години. И затова те носят Истината в Себе Си, не я търсят. Старците са съществували милиарди години във Великотърпение и Любомислие. И когато Мълниеносната Истина ги е пронизала, те и устояли и станали Ослепителни Прасияния. Така те имали право да носят Истината на световете. Няма по-съществено нещо за световете от това определе-ни души да са станали достойни да слезе Старец между тях. А когато Старец е слязъл, слязъл е Древният Свят.
Всеки Старец е Сам по Себе Си Велика Бездна, в която въвежда Своите Избрани. Що е Бездната на Един Старец? Това е Кръгът на Неговата Безкрайност. И понеже Старците са във Велико Единство и Древно Праединение, те ще обединят след време Своите Безкрайности. И съществата на тези Безкрайности ще се опознават като Сияния със Сияния. И това ще бъде възстановяването на Правремето, което ние наричаме Безвремието.
Изначалните Старци надминават и Тайната на света, и Тайната на вселената. И макар че са посещавали и света, и вселената, те си остават Непознаваеми. Те могат да бъдат близки с всяко същество, но всякога остават Незнайни. Старците са близки, достъпни и Непознаваеми Същества. Близки — защото любят нашата Душа, достъпни — защото искат да ни покажат Тайнството на Пътя и Непоз-наваеми — защото искат да ни въведат в Своята Неуловима Безкрайност, в която няма познание, а има Непознаване — Вечно и Бездънно Осияване.
Старците посещават всички светове, но живе-ят в Мястото, което на египетски се нарича АбуКхерат — Океанът от Светлина. Този Океан от Безкрайност е Мястото на Ослепителното Сияние, което на един Древен език се нарича Авва Мазария, което означава Великото Сродство с Най-Древния, с всякога скрития Абсолют.
Древната Огнена Земя, Земята на Старците, е съставена от Неговото Абсолютно Сияние. Това Абсолютно Сияние проблясва във всички светове и ги храни. А Цялото Сияние е Заключено, защото то е възможността за бъдещите вселени. Всеки Изначален Старец е Владетел на Ослепителното Сияние и с него може да създава нови светове и вселени.
Когато Абсолютът е решил да се прояви, Той е създал Ослепителния Древен Старец — Праобраза на всички Старци — и този Старец е Господар на всичко съществуващо и несъществуващо. Отвъд този Старец се простира Абсолютната Непознаваема Бездна. Тази Бездна по никакъв начин не участва в творението. Най-специалното бла-говоление е да се докоснеш до тази Бездна. Покоят на тази Бездна превъзхожда всичко съществуващо и несъществуващо. Това е Покоят на Абсолютната Непознаваемост. Искрата в човека търси да се завърне в Ослепителното Сияние, но много скрито в Искрата живее частица от Абсолютна-та Непознаваема Бездна. Тази Абсолютна Бездна е Абсолютната Реалност. В Ослепителното Сияние е заключена Книгата на Праизявата. Ако Прамистерията реши, тази Книга може да бъде отворена.

Елеазар Хараш
Варна, май 2010 г.

 

Откъси:

 

Старец го наблюдава и очаква

Който преодолее злото, придобива по-висша енергия за своя път. Жизнеността му е вече само поддръжка, а развитието му поема по чисто вът-решния си скрит път. Преодолелият злото става Избран. Той е вече човек без тяло, без сърце, а в ръцете му са Душата и Духът. Тялото му вече не може да го ограбва, а сърцето му вече не може да го тревожи. Той тръгва на път към своята вечност. И ако борави правилно с Душата и Духа си, Старец го наблюдава и очаква.

Петият Старец Ал Аримавая

 

Кът Вечен и Дом Безкраен

Злото угасва в Тишината. И ако ти имаш тази Тишина в себе си, ти имаш Кът Вечен и Дом Безкраен. Тишината в нас е Древният прекрасен свят. В Тишината ние узнаваме Бога. Тишината разкрива Тайни, без да открива самата себе си. В Тишината израстват Свещените неща, а угасват земните неща.

Деветнадесетият Старец
Алихор Махама

 

Ново Слънце е изгряло
във Вселената

Върховният Скрит е, Който дарява Истината на човека. И когато Той я дари, ново Слънце е изгряло във Вселената. Ако Той не беше, нямаше да имаме силата да се развиваме и да пътуваме към Съкровената Му Бездна. Върховният Скрит е създал такова Слънце в Себе Си, че и Върховният Мрак може да се огрее. Изкуство е това. А не онзи художник да рисува слънцето и да трепери. От друго Място се учим ние, а не от този свят.

Първият Старец

 

Бенуха — Огнената Птица

Съществувала в Древността и друга тайнствена птица. Тя била много смела и дръзновена. Тя обичала риска. И един път когато видяла голе-мия огън, той много я привлякъл и тя решила да го прониже. И така огънят се слял с огъня, безсмъртието се сляло с безсмъртието, Духът се слял с Духа. Древните я нарекли Бенуха — Огнената Птица. По-късно тя била наречена Феникс, или Съществото от огън. Какво е открила тя в огъня? Преданието казва: Тя е открила в огъня собственото си възраждане. Тя е открила себепоз-нанието. Тя е открила себе си в Свещения Огън. И оттогава досега се носят предания за Огнената Птица. И тя е Бенуха. И тя все се възражда, защото е постигнала вечното безсмъртие. Тя се възражда от самата себе си, защото и бил дарен чистият Огън, чистият Дух. А не е ли това и пътят на човека?

Вторият Старец Азавот Махария

 

Предание за Ал Мохайра

Съществувал някога, някога отдавна, същест-вувал някога, някога в Древността странник. Той пребродил много светове, но имал само една цел — да открие Тайния Извор на всичко видимо и невидимо. Той много искал да открие това Потайно Същество, което навярно нямало име. Разпитвал светци и мъдреци, разпитвал стари и млади. И винаги питал къде е скрито това Абсолютно Същество и как да Го открие. Разпит- вал реки и езера, разпитвал гори и небеса, разпитвал камъчета и цветя, разпитвал дървета и животни. Получавал добри отговори, но не било това, което търсел. Понеже бил усърден търсач, най-накрая той срещнал един стар и престарял орел. Този стар орел му казал: Страннико, не ме питай, защото знам въпроса ти. Това, което тър-сиш, се намира дълбоко скрито в тебе. То се намира в Тайната на твоето скрито Сърце. А в центъра на това Сърце сияе Древна Искра. И пътят към тази Искра е само един: ако можеш да запалиш тази Искра с Неизменния Огън на Истината в себе си, тогава световете и вселената ще се разрушат. Всичко ще изчезне, ще остане само твоята Древна Искра. И тогава в нея ще видиш да сияе Ослепителната Светлина на Абсолюта. И Той ще свети през тази Искра, която си ти самият. Това е Искрата, отърсена от световете, освободена от бремето на световете, освободена и от живота, защото животът е по-текъл, а Абсолютният Източник живее единст-вено в Себе Си, защото са Му чужди ограниче-нията на живота. И когато, страннико, постигнеш тази Древна Искра, ще се изяви Древният Взрив и всички светове ще се разпаднат. И ще оста-неш само ти и Източникът, слети в едно цяло. — Странникът се поклонил на орела и минало-неминало много време, старият орел чул мощен Древен Взрив. Всички други птици се уплашили, но старият орел знаел, че се е родило Тайнство. Този странник се наричал Ал Мохайра — Безименният Огън.

Първият Старец

 

Съдържание:

 Универсалното Единение    9
Четвъртият Старец Ахал Бавада

Напътствие от Безкрая    9
Четвъртият Старец Ахал Бавада

Залезът, който е Изгрев    10
Четвъртият Старец Ахал Бавада

Злото е Неговата Скритост    10
Петият Старец Ал Аримавая

Коя е Неговата специална Цел?    11
Петият Старец Ал Аримавая

Чрез нашето Несъществувание Го откриваме    11
Петият Старец Ал Аримавая

Старец го наблюдава и очаква    12
Петият Старец Ал Аримавая

Да изтръгнеш Божия Замисъл от врага    12
Петият Старец Ал Аримавая

Няма да стигне до Мистерията на Старците    13
Петият Старец Ал Аримавая

Неведомото говори с Могъщо Присъствие    14
Петият Старец Ал Аримавая

На странно място живее Любовта    14
Петият Старец Ал Аримавая

 Приближаване до Неведомото    15
Петият Старец Ал Аримавая

Няма подслон в света и вселената    16
Петият Старец Ал Аримавая

Зад този Печат е Прадревността    16
Петият Старец Ал Аримавая

Голгота е Призоваване    17
Петият Старец Ал Аримавая

Древен и Неведом Глас    18
Петият Старец Ал Аримавая

Степени на съзнание за скрита сила    18
Петият Старец Ал Аримавая

Те са се установили в Своята Древност    19
Петият Старец Ал Аримавая

Устремът реже Мрака    19
Вторият Старец Азавот Махария

Устремът е бил преди Мрака    20
Вторият Старец Азавот Махария

Устремът е Воля на Нероденото Могъщество    20
Вторият Старец Азавот Махария

Любовта търси Мрака    21
Вторият Старец Азавот Махария

Волята е Скритост на Духа    21
Вторият Старец Азавот Махария

 Небесният Камък    22
Вторият Старец Азавот Махария

Търпението възприема Небитието    22
Вторият Старец Азавот Махария

Мракът е прозорец към Несътвореното    23
Вторият Старец Азавот Махария

Мракът е строг Жрец срещу злото    23
Вторият Старец Азавот Махария

Слушай и ще чуеш Древността    24
Вторият Старец Азавот Махария

Скрит в Скритостта    25
Вторият Старец Азавот Махария

Центърът слиза в Смирението    25
Вторият Старец Азавот Махария

Да търсиш, значи да станеш Мистерия    26
Вторият Старец Азавот Махария

Себепознанието е придобиване на
Неизменност    26
Вторият Старец Азавот Махария

Истината е, която открива Мистерията    27
Вторият Старец Азавот Махария

Познай себе си е Отвъдно Рождение    27
Вторият Старец Азавот Махария

Само Истината умее да търси Бога    28
Вторият Старец Азавот Махария

 Любовта е дело на Древната Бездънна
Мистерия    28
Вторият Старец Азавот Махария

Последната Дълбочина    29
Вторият Старец Азавот Махария

Придобиване на тялото на Бездната    29
Вторият Старец Азавот Махария

Не знае, но е мъдър    30
Вторият Старец Азавот Махария

Мъдрият е бил преди утрото    30
Вторият Старец Азавот Махария

Хаосът станал слуга на Мъдрия    31
Вторият Старец Азавот Махария

Земя от Огън и Древност    31
Вторият Старец Азавот Махария

Поглед от Неведомото    32
Вторият Старец Азавот Махария

Мракът е създаден да извисява    32
Вторият Старец Азавот Махария

Четири пътя на Мъдростта    33
Вторият Старец Азавот Махария

Този, Който е преди Древността    33
Вторият Старец Азавот Махария

Това, което превъзхожда Разума и Истината    34
Вторият Старец Азавот Махария

 Прабездна, в която е скрита
Абсолютната Истина    35
Вторият Старец Азавот Махария

Ал Ходот покорява с Прабезмълвие    35
Вторият Старец Азавот Махария

Полет, който пробива вечността    36
Вторият Старец Азавот Махария

Най-древното Питие на Ал Ходот    36
Вторият Старец Азавот Махария

Вратата, от Която е излязло всичко    37
Вторият Старец Азавот Махария

Ключът за Бездната    37
Вторият Старец Азавот Махария

Корените раждат светлината    38
Вторият Старец Азавот Махария

Тайнствена е тази Вода    38
Вторият Старец Азавот Махария

Вятърът има невидимо Лице    39
Вторият Старец Азавот Махария

Огънят е спуснат от Свещената Бездна    39
Вторият Старец Азавот Махария

Да извиси силите си в Незнайното    40
Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Коренът превъзхожда Мрака    40
Деветнадесетият Старец Алихор Махама

 Истинският Служител на Най-Древния    41
Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Стихийната Вглъбеност на Най-Древния    42
Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Алмейра е Гласът на Най-Древния    42
Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Алмейра е Кръв на Най-Скрития    43
Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Тайна Всесилна има в Тишината    43
Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Не може да се изрече дори и като Шепот    44
Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Крие се дори и от Пустотата    44
Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Произходът е скрит в Място Недостъпно    45
Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Кът Вечен и Дом Безкраен    45
Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Тишината е името на Древността    46
Деветнадесетият Старец Алихор Махама

Ново Слънце е изгряло във Вселената    46
Първият Старец

Доброто ще слави злото    47
Първият Старец

 Ние се разделяме с познатото и непознатото    47
Първият Старец

Къде е живяла Истината преди?    48
Първият Старец

Абсолютно ядро без пукнатина    49
Първият Старец

Истината е създала Безкрайното Сърце    49
Първият Старец

Бездната — Градината на Любовта    50
Първият Старец

Страданието изработва Дълбината на Любовта    50
Първият Старец

Най-съкровеното Наставление    51
Първият Старец

Съ-творител с Аймара    52
Първият Старец

Храм в Храма    52
Първият Старец

Пътят към Древния Прикрит    53
Първият Старец

Прадревният Храм    53
Първият Старец

Неуязвимостта е оръжие на Безкрайността    54
Първият Старец

 Тринадесетата Тишина    54
Първият Старец

Разрушава и материята, и същността    55
Първият Старец

Тайната на все по-голямото Непознаване    55
Първият Старец

Ядро от най-древните Лъчи на Тишината    56
Първият Старец

В Изпитанието е отговорът    56
Първият Старец

Тринадесет степени на Несътвореност    57
Първият Старец

Всякога Сам в Себе Си    58
Първият Старец

Светът изчезва, остава Богочовекът    58
Първият Старец

Съществува, но без живот    59
Първият Старец

Който е докоснат от Древния Скрит    59
Първият Старец

Изчезването — пресъздаване на
собствената си Мистерия    60
Първият Старец

Скритият в Единствения    60
Първият Старец

 Изпълва Тишината с Пълнота    61
Първият Старец

Аз съм Този, Който съм бил всякога    61
Първият Старец

Този, Който е Врата към Зората    62
Първият Старец

Онова, което е създало Центъра    62
Първият Старец

Маха Вала    63
Първият Старец

Величествена Абсолютна Родина    63
Първият Старец

Нищото е най-преизпълненият свят    64
Първият Старец

Затваря Вратата на Безкрайността    65
Първият Старец

Придобиваш Древността си    65
Първият Старец

Мистериозната Реалност    66
Първият Старец

Древносъзнание    66
Първият Старец

Мястото на Третото уединение    67
Първият Старец

 Истината е родена от Абсолютното Нищо    68
Първият Старец

Който се докосне до Края на Амолахар    68
Първият Старец

Голямата жажда топи времената и епохите    69
Първият Старец

Бялото Безмълвие    70
Първият Старец

Истината разрушава миналото и бъдещето    70
Четвъртият Старец Ахал Бавада

Прадоброто е изява на Древното състояние    71
Четвъртият Старец Ахал Бавада

Живот, който изтича от Неоткровението    71
Четвъртият Старец Ахал Бавада

Откровение, което слиза от Неоткровението    72
Четвъртият Старец Ахал Бавада

Неочакването е тайнствено състояние    73
Четвъртият Старец Ахал Бавада

Нещо, което превъзхожда Премъдростта    73
Четвъртият Старец Ахал Бавада

Той има Него    74
Четвъртият Старец Ахал Бавада

Мистичният Говор е неподвижен    74
Четвъртият Старец Ахал Бавада

 Който определя себе си за Древното Начало    75
Четвъртият Старец Ахал Бавада

Когато Той се изрече напълно в тебе    76
Четвъртият Старец Ахал Бавада

Тук Изначалното говори на Пътя ти    76
Четвъртият Старец Ахал Бавада

Да пронизваш думите    77
Четвъртият Старец Ахал Бавада

Когато Абсолютът е казал „Да”    77
Четвъртият Старец Ахал Бавада

Волята е таен свят    78
Четвъртият Старец Ахал Бавада

Достойни за Древното    78
Четвъртият Старец Ахал Бавада

Остава само твоята Древност    79
Четвъртият старец Ахал Бавада

За Мистериозното се иска Неведение    79
Двадесетият Старец Ар Зуама

Звучи с езика на Древното Състояние    80
Двадесетият Старец Ар Зуама

Древно Бял Вихър    80
Двадесетият Старец Ар Зуама

Когато Древният Огън се взриви    81
Двадесетият Старец Ар Зуама

 Аварама е Баща на Дълбините    81
Двадесетият Старец Ар Зуама

Мистериозното има и друг Дом    82
Двадесетият Старец Ар Зуама

Излъчване на Абсолюта в Изначалието
на Старците    83
Двадесетият Старец Ар Зуама

В Началото е нямало светове    83
Двадесетият Старец Ар Зуама

Потайните Селения    84
Двадесетият Старец Ар Зуама

Бога на Скритостта    84
Двадесетият Старец Ар Зуама

Храната на всяка Мистерия    85
Двадесетият Старец Ар Зуама

Тя е Недостъпна за име    85
Двадесетият Старец Ар Зуама

Бездънно Опиянени    86
Двадесетият Старец Ар Зуама

Любовта е Мощната ръка на Бездната    86
Двадесетият Старец Ар Зуама

Злото е особен таен жрец    87
Двадесетият Старец Ар Зуама

Човешкото добро е друго име на тъмнината    88
Двадесетият Старец Ар Зуама

 Божествената Любов и Абсолютната Любов    88
Двадесетият Старец Ар Зуама

Мракът е Древен Майстор    89
Двадесетият Старец Ар Зуама

Пълната съзнателност и Мистериозното
Съзнание    90
Първият Старец

Докосва Върховното Съзнание
на Прасъщността    90
Първият Старец

Да откриеш своя Корен в Абсолютната
Нероденост    91
Първият Старец

Абсолютната Нероденост е Прабащата    92
Първият Старец

Дъното на всичко съществуващо
и несъществуващо    92
Първият Старец

Неизречимо Преживяване на Неговата
Свръхреалност    93
Първият Старец

Целта не е да Го намериш    93
Първият Старец

Аз съм Непознаваем в Себе Си    94
Първият Старец

 Ние сме част от Абсолютната Мистерия    94
Първият Старец

Медитацията е осъществяване на Скритото    95
Първият Старец

Тайните степени на Медитацията    96
Първият Старец

Последната Тайна    96
Първият Старец

Осъществяване на Единия и никой друг    97
Първият Старец

Няма Око, няма Ухо    98
Първият Старец

Абсолютното Откровение    98
Първият Старец

Да внасяш в себе си нещо от Великата
Недостъпност    99
Първият Старец

Великият Предел    99
Първият Старец

Той е Единственият, Който извървява Пътя    100
Първият Старец

Универсалното Бяло Съзнание    101
Първият Старец

Праобраз на Абсолюта    101
Първият Старец

 Поставени в змиевидния път    102
Първият Старец

Аз съм Несъществуващото Съществувание    103
Първият Старец

Аз съм Незнаен в Незнайното    103
Първият Старец

Вечно Скритото е Вечната Цел    104
Първият Старец

Пълнотата е Моят Праезик    104
Първият Старец

Неречимото Мистериословие    105
Първият Старец

Да изречеш, ще означава да видиш    106
Първият Старец

В Изчезването е Тайнството
на Живота    106
Първият Старец

Скритото в Квинтесенцията — Праесенцията    107
Първият Старец

Онова Място, което е преди Замисъла    108
Първият Старец

Устремен към Вечното Непостижение    108
Първият Старец

Чудото на Неведението    109
Първият Старец

 Праистината е Отдих от всички светове    110
Първият Старец

Пълнотата на Неговата Мистерия
е в Неприсъствието    110
Първият Старец

Любовта те е погледнала от Дълбините си    111
Първият Старец

Той е Махарава — Прапрапламък    112
Първият Старец

Методът е Скритото Всемогъщие    112
Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Гласът, Който разкрива Гласове    113
Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Съзнателен Служител на Неведомостта    114
Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Глас на Древен Пламък    114
Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Тя го взема в Своята Невъобразима Мистерия    115
Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Дълбоковиждането се явява
като Непобедимост    116
Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Непобедимостта в нас е Неразгаданата
Мистерия    116
Шестнадесетият Старец Ор Марихот

 Съвършенството е тяло на Бездната    117
Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Истината е Звукът на Бездната    118
Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Истината улавя Неуловимото    118
Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Бог сяда на Своя Трон като Абсолют    119
Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Той е Скрит и затова Го виждаме    120
Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Абсолютът е Вечната Религия    120
Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Голгота е смисълът на Живота    121
Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Голгота е Високо място    121
Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Запечатал Съкровеното с Древен Печат    122
Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Голгота е Позволение за Безсмъртие    123
Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Най-величествената Тишина    123
Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Победата над цялото минало на човека    124
Шестнадесетият Старец Ор Марихот

 Голгота — Мястото на Завръщането    125
Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Могъщо, изпепеляващо Благословение    125
Шестнадесетият Старец Ор Марихот

Ритъмът на Пустотата    126
Вторият Старец Азавот Махария

В него не съществува неуспех    126
Вторият Старец Азавот Махария

Отчаянието е Велик Дар    127
Вторият Старец Азавот Махария

Тъмният Разум не е унищожение,
а Възраждане    128
Вторият Старец Азавот Махария

Тъмният Разум проверява Истината в нас    129
Вторият Старец Азавот Махария

Арима Хаватара — Книгата на Изпитанията    129
Вторият Старец Азавот Махария

Всички Осъзнания Го търсят    130
Вторият Старец Азавот Махария

Засиялото Новосветлие    131
Вторият Старец Азавот Махария 

Дарява ги с Праоткровение за Себе Си    131
Вторият Старец Азавот Махария

Този, Който е наречен „Непокътнатият”    132
Вторият Старец Азавот Махария

 Върховната Неизменност към Абсолюта    133
Вторият Старец Азавот Махария

Превръщане на препятствието в Път    133
Вторият Старец Азавот Махария

Тайна на Океаничната Бездънна Мистерия    134
Вторият Старец Азавот Махария

Заедно с тази книга, купуват още и:

30 други книги от същия раздел: