Езотерика

Разгледани книги

Намалена цена! Аменхотеп IV - ТЕБ АЗ ДАРУВАМ Уголеми

Аменхотеп IV - ТЕБ АЗ ДАРУВАМ

Продуктът вече не е наличен

Повече информация

Издателство Логос Корици меки
Година 2002 Страници 180
Език български Формат среден
ISBN Състояние нова

 Откъси от книгата... 

ПРЕДГОВОР
към първото българско издание


Като прочетох книгата "Теб Аз дарувам" и бидейки поразен от красотата на мислите и изразите в нея, аз реших да издам този труд на български, като подарък на всички тези, които търсят Истината и се стремят към един възвишен и духовен живот.
Красотата на мислите в книгата е толкова очевидна, че дори и най-слабият превод не би могъл да я скрие; и аз се надявам, въпреки всичко, че ще получи голяма духовна наслада онзи читател, който няма възможност да прочете прекрасния английски превод, и чрез него да "изучи и възстанови Мъдростта на миналите векове".
Аз моля читателите да не осъждат изведнъж, на пръв поглед, неразбраните фрази и сравнения и да не бързат да вменяват това във вина на преводача. В превода има много недостатъци, но някои фрази и сравнения стават разбираеми само след известен размисъл и съсредоточаване върху тях, и тогава чак те се нагласяват на своето място, като добре изработена тухла в стена.
Не изпущайте изпредвид, че тази книга е написана приблизително 1360 години преди раждането на нашия Господ Исус Христос и естествено много размисъл трябва, за да се усвои.
Ще бъда щастлив, ако тази книга принесе на читателя, макар и част, от онази духовна наслада, която изпитах аз, като я препрочитах и вярвам, че заради красотата й, която дори настоящият превод не може да замъгли, приятелите на Истината ще извинят недостатъците й.




ПРЕДГОВОР
към английското издание


Необикновеният разказ за тази книга

Първоначалният предговор и въведение към материята в тази книга ни дава следния интересен и необикновен разказ за произхода, откриването и превода на този рядък мистичен труд.
Един английски благородник от висок ранг заминал за Китай между 1740 и 1750 година. Има указания, че той е бил упълномощен от граф Дерби и други лица, заинтересовани в исторически и географически изследвания, да събере информации и данни, неизвестни по онова време.
Английският благородник, който е бил очевидно блестящ учен и езиковедец, успял да се запознае с много официални лица. Той пращал всяка седмица дълги писма във форма на рапорти до своите приятели в Англия, а често адресирал много важни писма лично до граф Дерби. Много от от тия писма останали като паметници от историческо и географско значение, а някои от тях били издадени като отделна книга през 1760 г.
Най-важното от писмата, изпратено до граф Дерби, било едно, което само би могло да бъде достатъчен предговор към тази книга, ако читателят би знаел фактите, които са го предшест-вували. Това специално писмо е адресирано до граф Дерби с дата: Пекин, 18 май 1749 г.
В него английският дворянин разказва, че току-що е узнал за едно много интересно събитие и дори е взел участие в него. Ето една част от писмото: ...




СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР
към първото българско издание. 3
ПРЕДГОВОР
към английското издание. 5
НЕЙНОТО АВТОРСТВО. 16
ПРЕДВАРИТЕЛНИ НАПЪТСТВИЯ. 20

 


КНИГА ПЪРВА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧОВЕКА КАТО ЛИЧНОСТ
ГЛАВА I
Размисъл. 25
ГЛАВА II
Скромност. 26
ГЛАВА III
Поучение. 28
ГЛАВА IV
Съревнование. 30
ГЛАВА V
Благоразумие. 32
ГЛАВА VI
Твърдост. 35
ГЛАВА VII
Доволство, удовлетвореност. 36
ГЛАВА VIII Въздържание. 38


КНИГА ВТОРА СТРАСТИ
ГЛАВА I
Надежда и Страх. 43
ГЛАВА II
Радост и Скръб. 45
ГЛАВА III
Гняв. 47
ГЛАВА IV
Съжаление. 49
ГЛАВА V
Желание и Любов. 51
КНИГА ТРЕТА
Жената. 53

КНИГА ЧЕТВЪРТА ЕДНОКРЪВНОСТ ИЛИ ЕСТЕСТВЕНИ РОДСТВА
ГЛАВА I
Мъжът. 57
ГЛАВА II
Бащата. 59
ГЛАВА III
Синът. 61
ГЛАВА IV
Братя. 62


КНИГА ПЕТА ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЧОВЕЦИТЕ
ГЛАВА I
Мъдрият и невежият. 64
ГЛАВА II
Богати и бедни. 66
ГЛАВА III
Господари и Слуги. 69
ГЛАВА IV
Власти и подчинени. 70

КНИГА ШЕСТА ОБЩЕСТВЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ГЛАВА I
Милосърдие. 74
ГЛАВА II
Справедливост. 75
ГЛАВА III
Благотворителност. 77
ГЛАВА IV
Благодарност. 78
ГЛАВА V
Искреност. .80


КНИГА СЕДМА
Религия. 82


КНИГА ОСМА ОБЩО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЧОВЕКА
ГЛАВА I
Телосложение и строеж на човека. 89
ГЛАВА II
За употребата на чувствата. 91

КНИГА ДЕВЕТА ЧОВЕКЪТ, РАЗГЛЕДАН В ОТНОШЕНИЕ НА СЛАБОСТИТЕ MУ И ТЕХНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ
ГЛАВА I
Тщеславие. 105
ГЛАВА II
Непостоянство. 109
ГЛАВА III
Слабост. 113
ГЛАВА IV
За недостигът на знание. 117
ГЛАВА V
Страдание. 122
ГЛАВА VI
За разсъждаването. 125
ГЛАВА VII Самонадеяност (надменност). 130

КНИГА ДЕСЕТА ЗА ЧОВЕШКИТЕ СТРАСТИ, КОИТО СА ПАГУБНИ ЗА НЕГО САМИЯ И ЗА ДРУГИТЕ
ГЛАВА I
Користолюбие. 136
ГЛАВА II
Прахосничество. 140
ГЛАВА III
Отмъстителност. 141
ГЛАВА IV
Жестокост, ненавист и завист. 146
ГЛАВА V
Тягост на сърцето. 150


ЕДИНАДЕСЕТА КНИГА ЗА ПРЕДИМСТВАТА, КОИТО МОЖЕ ДА ПРИДОБИЕ ЧОВЕК ПРЕД СВОИТЕ БЛИЖНИ
ГЛАВА I
Благородство и чест. 156
ГЛАВА II

Наука и учение. 161

 

ДВАНАДЕСЕТА КНИГА ПРОЯВЛЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЪЗМЕЗДИЕТО
ГЛАВА I
Благоденствие и нещастие. 165
ГЛАВА II
Болка и болест. 169

Заедно с тази книга, купуват още и:

30 други книги от същия раздел: