Езотерика

Разгледани книги

Намалена цена! Аменхотеп IV - ТЕБ АЗ ДАРУВАМ Уголеми

Аменхотеп IV - ТЕБ АЗ ДАРУВАМ

7,20 лв

-20%

9,00 лв

Повече информация

ИздателствоЛогосКорицимеки
Година2002Страници180
ЕзикбългарскиФорматсреден
ISBNСъстояниенова

 Откъси от книгата... 

ПРЕДГОВОР
към първото българско издание


Като прочетох книгата "Теб Аз дарувам" и бидейки поразен от красотата на мислите и изразите в нея, аз реших да издам този труд на български, като подарък на всички тези, които търсят Истината и се стремят към един възвишен и духовен живот.
Красотата на мислите в книгата е толкова очевидна, че дори и най-слабият превод не би могъл да я скрие; и аз се надявам, въпреки всичко, че ще получи голяма духовна наслада онзи читател, който няма възможност да прочете прекрасния английски превод, и чрез него да "изучи и възстанови Мъдростта на миналите векове".
Аз моля читателите да не осъждат изведнъж, на пръв поглед, неразбраните фрази и сравнения и да не бързат да вменяват това във вина на преводача. В превода има много недостатъци, но някои фрази и сравнения стават разбираеми само след известен размисъл и съсредоточаване върху тях, и тогава чак те се нагласяват на своето място, като добре изработена тухла в стена.
Не изпущайте изпредвид, че тази книга е написана приблизително 1360 години преди раждането на нашия Господ Исус Христос и естествено много размисъл трябва, за да се усвои.
Ще бъда щастлив, ако тази книга принесе на читателя, макар и част, от онази духовна наслада, която изпитах аз, като я препрочитах и вярвам, че заради красотата й, която дори настоящият превод не може да замъгли, приятелите на Истината ще извинят недостатъците й.
ПРЕДГОВОР
към английското издание


Необикновеният разказ за тази книга

Първоначалният предговор и въведение към материята в тази книга ни дава следния интересен и необикновен разказ за произхода, откриването и превода на този рядък мистичен труд.
Един английски благородник от висок ранг заминал за Китай между 1740 и 1750 година. Има указания, че той е бил упълномощен от граф Дерби и други лица, заинтересовани в исторически и географически изследвания, да събере информации и данни, неизвестни по онова време.
Английският благородник, който е бил очевидно блестящ учен и езиковедец, успял да се запознае с много официални лица. Той пращал всяка седмица дълги писма във форма на рапорти до своите приятели в Англия, а често адресирал много важни писма лично до граф Дерби. Много от от тия писма останали като паметници от историческо и географско значение, а някои от тях били издадени като отделна книга през 1760 г.
Най-важното от писмата, изпратено до граф Дерби, било едно, което само би могло да бъде достатъчен предговор към тази книга, ако читателят би знаел фактите, които са го предшест-вували. Това специално писмо е адресирано до граф Дерби с дата: Пекин, 18 май 1749 г.
В него английският дворянин разказва, че току-що е узнал за едно много интересно събитие и дори е взел участие в него. Ето една част от писмото: ...
СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР
към първото българско издание. 3
ПРЕДГОВОР
към английското издание. 5
НЕЙНОТО АВТОРСТВО. 16
ПРЕДВАРИТЕЛНИ НАПЪТСТВИЯ. 20

 


КНИГА ПЪРВА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧОВЕКА КАТО ЛИЧНОСТ
ГЛАВА I
Размисъл. 25
ГЛАВА II
Скромност. 26
ГЛАВА III
Поучение. 28
ГЛАВА IV
Съревнование. 30
ГЛАВА V
Благоразумие. 32
ГЛАВА VI
Твърдост. 35
ГЛАВА VII
Доволство, удовлетвореност. 36
ГЛАВА VIII Въздържание. 38


КНИГА ВТОРА СТРАСТИ
ГЛАВА I
Надежда и Страх. 43
ГЛАВА II
Радост и Скръб. 45
ГЛАВА III
Гняв. 47
ГЛАВА IV
Съжаление. 49
ГЛАВА V
Желание и Любов. 51
КНИГА ТРЕТА
Жената. 53

КНИГА ЧЕТВЪРТА ЕДНОКРЪВНОСТ ИЛИ ЕСТЕСТВЕНИ РОДСТВА
ГЛАВА I
Мъжът. 57
ГЛАВА II
Бащата. 59
ГЛАВА III
Синът. 61
ГЛАВА IV
Братя. 62


КНИГА ПЕТА ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЧОВЕЦИТЕ
ГЛАВА I
Мъдрият и невежият. 64
ГЛАВА II
Богати и бедни. 66
ГЛАВА III
Господари и Слуги. 69
ГЛАВА IV
Власти и подчинени. 70

КНИГА ШЕСТА ОБЩЕСТВЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ГЛАВА I
Милосърдие. 74
ГЛАВА II
Справедливост. 75
ГЛАВА III
Благотворителност. 77
ГЛАВА IV
Благодарност. 78
ГЛАВА V
Искреност. .80


КНИГА СЕДМА
Религия. 82


КНИГА ОСМА ОБЩО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЧОВЕКА
ГЛАВА I
Телосложение и строеж на човека. 89
ГЛАВА II
За употребата на чувствата. 91

КНИГА ДЕВЕТА ЧОВЕКЪТ, РАЗГЛЕДАН В ОТНОШЕНИЕ НА СЛАБОСТИТЕ MУ И ТЕХНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ
ГЛАВА I
Тщеславие. 105
ГЛАВА II
Непостоянство. 109
ГЛАВА III
Слабост. 113
ГЛАВА IV
За недостигът на знание. 117
ГЛАВА V
Страдание. 122
ГЛАВА VI
За разсъждаването. 125
ГЛАВА VII Самонадеяност (надменност). 130

КНИГА ДЕСЕТА ЗА ЧОВЕШКИТЕ СТРАСТИ, КОИТО СА ПАГУБНИ ЗА НЕГО САМИЯ И ЗА ДРУГИТЕ
ГЛАВА I
Користолюбие. 136
ГЛАВА II
Прахосничество. 140
ГЛАВА III
Отмъстителност. 141
ГЛАВА IV
Жестокост, ненавист и завист. 146
ГЛАВА V
Тягост на сърцето. 150


ЕДИНАДЕСЕТА КНИГА ЗА ПРЕДИМСТВАТА, КОИТО МОЖЕ ДА ПРИДОБИЕ ЧОВЕК ПРЕД СВОИТЕ БЛИЖНИ
ГЛАВА I
Благородство и чест. 156
ГЛАВА II

Наука и учение. 161

 

ДВАНАДЕСЕТА КНИГА ПРОЯВЛЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЪЗМЕЗДИЕТО
ГЛАВА I
Благоденствие и нещастие. 165
ГЛАВА II
Болка и болест. 169

Заедно с тази книга, купуват още и:

30 други книги от същия раздел: