Езотерика

Разгледани книги

Човекът - господар на себе си Уголеми

Човекът - господар на себе си

9,00 лв

Повече информация

Издателство ЛогосКорици меки
Година 2006Страници 244
Език българскиФормат голям
ISBN  Състояние нова

 

 Откъси от книгата... 

Какво означава законът за превръщане на енергиите?

Плащане за отрицателното в живота с нещо положително, на злото - с добро.


Като прилага закона за превръщане на енергиите, ученикът разбира значението му и не пита защо трябва да си служи с него. Той знае, че с прилагането на този закон се пести енергия. Той води човека по пътя на най-малките съпротивления. Вместо да се противопоставя на злото чрез мисълта и чувствата си, той прилага доброто срещу него и запазва силите и вътрешния си мир.


Вие трябва да схващате Христа като възвишена, абсолютна добродетел, приложена в домовете ви, във вашия индивидуален живот. Схващате ли Христа така, вие ще имате Неговото велико присъствие в себе си. Знаете ли какъв ще бъде тогава вашият живот? Всички вие щяхте да бъдете алхимици. А знаете ли какво значи алхимия? Алхимикът е маг. Смъртта не може да хване този алхимик, този маг за гушата и да го души. Този маг е свободен от всякаква сиромашия и страдания. За този маг, който е в безсмъртието на живота, и най-големите вълни на живота са само едно приятно наслаждение. Той седи горе над вълните и колкото по-големи са вълните, толкова по-добре за него. Той като се качва над тия вълни, може да си играе с тях. Той може да си играе и с ветровете, които донасят тия вълни. Този маг, човекът на добродетелта, като влези в огъня и с него си играе - огънят не го гори.

 

Един млад ученик отива при един индуски Учител и му казва: Учителю, научи ме на великите тайни на живота! - Ще те науча, но ако можеш да изпълниш една задача. Ще направиш три неща: ще излезеш на пътя и ще срещнеш най-напред един военен. Ще отидеш при него и ще му удариш една плесница. По-нататък ще срещнеш един религиозен човек, който се моли на Бога тихо в себе си. И на него ще удариш една плесница. Още по-нататък по пътя ще срещнеш един светия, човек, който е завършил вече своето развитие. На него ще удариш две плесници. След това ще се върнеш при мене. Ученикът отива при военния, удря му една плесница, военният му удря две плесници. Отива при религиозния човек, който се моли на Бога, и му удря една плесница. Този човек се обръща, прекъсва молитвата си, вдига ръка да го удари, но веднага я сваля и продължава да се моли. Когато отива при светията, удря му две плесници, но той даже не мръднал. Ученикът се връща при Учителя си, който го запитва: - Какво ти каза първият? - А, много лошо беше. Военният ми удари две толкова силни плесници, че и досега ги помня. - Това е методът на обикновения живот. Така постъпва всеки човек, който не може да контролира себе си, който борави със закона на необходимостта. Вторият, религиозният човек е човекът, който е започнал да живее по закон и затова пожела да направи нещо, но се спря, каза си: "Нищо, закон има, той да го съди!" Третият, светията, това е човекът, който живее напълно по закона на любовта. Затова когато ти като ученик придобиеш състоянието на последния, ела при мен, тогава ще те уча! - му отговорил Учителят.
Същото се отнася и за вас: като ви ударят, не само че не трябва да отвръщате, но не трябва даже да забележите, че са ви ударили. Светията даже не забелязал, че го ударили - не мръднал нито един мускул на лицето си. Ако можете да понесете изпитанията си в живота като светията, на когото ударили две плесници, вие ще разберете и Божествените закони.

Заедно с тази книга, купуват още и:

30 други книги от същия раздел: