Елеазар Хараш - лекции

Разгледани книги

Словото ключ за вътрешно развитие - лекции том 11 Уголеми

Словото ключ за вътрешно развитие - лекции том 11

Продуктът вече не е наличен

Повече информация


съдържание

 

 
4.04.2000г
 
лекция:
ПЪТЯТ НА БЛАЖЕНСТВОТО Е ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ВЯРАТА И СЪМНЕНИЕТО
идея за размишление:
ХРАМЪТ
лекция:
ИСТИНАТА
идея за размишление
ЗА ВАТАНСКИЯ ЕЗИК
 
2.05.2000г
 
лекция:
ВЪВЕДЕНИЕ В ЧАКРИТЕ
идея за размишление:
ЗА ОКУЛТНАТА ЧИСТОТА
лекция:
ВИСША МИСТИКА
идея за размишление:
ЗА АДАМ И ЕВА

 

6.06.2000г
 
лекция:
ЗА ДУМАТА “РАБОТА”
идея за размишление:
ИСКРЕНОСТТА
лекция:
ВЪРХОВНАТА ЧАКРА
идея за размишление:
РЕАЛНАТА МУЗИКА
 
4.07.2000г
 
лекция:
ЗА СЪЩИНАТА
идея за размишление:
ЗА ДЯВОЛА
лекция:
ЗА ТАЙНИТЕ НА ПИРАМИДАТА
идея за размишление:
ЗА АБСОЛЮТА
 
1.08.2000г
 
лекция:
ЗА ВЪЗДУХА И ЗА ДИШАНЕТО
идея за размишление:
ЗА СЪЩЕСТВЕНОТО - ПРОДЪЛЖЕНИЕ
лекция:
ПОБЕДАТА НАД ЗЛОТО
идея за размишление:
МЪДРИЯ СТРАХ
 
5.09.2000г
 
лекция:
ТАЙНАТА НА ИБЛИС
идея за размишление:
"НАФАС" - в арабската мистика, означава дишане, дихание
 
3.10.2000г
 
лекция:

ИБЛИС, ТАЙНИЯ ЖИВОТ НА САТАНА - продължение

идея за размишление:
ЗА ХРАНАТА
лекция:
ИБЛИС, ТАЙНИЯ ЖИВОТ НА САТАНА - продължение
идея за размишление:
“АЙМАРА” - ЕДНА ВАТАНСКА ДУМА
 
7.11.2000г
 
лекция:
ИБЛИС - ПРОДЪЛЖЕНИЕ
идея за размишление:
ПЪТЯТ ДО СЪВЪРШЕНИЯ МОМЕНТ
лекция:
ТАЙНИЯ ЖИВОТ НА СЕРАФИМИТЕ
идея за размишление:
УЧИТЕЛЯТ - КАКВО ОЗНАЧАВА ТАЗИ ДУМА
 
5.12.2000г
 
лекция:
ИБЛИС - ПРОДЪЛЖЕНИЕ
идея за размишление:
КХАНАВАРИ - Ватанска дума
идея за размишление:
НЯКОЙ ОБЩИ ВАЖНИ НЕЩА ЗА 24-те СТАРЦИ
идея за размишление:
ЗА ЛЮБОВТА
лекция:
НАУКАТА ЗА МЪЛЧАНИЕТО
идея за размишление:
МАЛКИТЕ ПРАВИЛА НА УЧЕНИКА В ЖИВОТА МУ
идея за размишление:
И БЛАЖЕНСТВОТО Е ОГРАНИЧЕНИЕ
идея за размишление:
ЗА ИСТИНАТА
идея за размишление:
ЕДИН ОТ 24-те СТАРЦИ

 


Откъси от книгата...

 

 ВИСША МИСТИКА

Тази мистика е извлечена по Учителя. Така до около един месец трябва да излезе втория том. Почти всичко е казано от Учителя.
“В тайната на живота си скрит ти самия и затова не ти трябва разбиране, а душа”. Трябва да се започне от душата. Трябва ти едно велико доверие в невидимия свят за всичко което става, не само за някои неща. Това означава да подхождаш с душа. Защото животът е проява само на едно Същество. Няма друга воля. И злото е Негова воля, и доброто е Негова воля, и любовта е Неговата воля. Всичко е само една воля. Животът е проява само на едно Същество, тука това не означава, че животът е произлязъл от Бога. Животът е проява само на едно Същество, Което е, казва Учителя, по-високо от самия живот. И наистина Абсолютът, наречен на еврейски Древния или Святия по дни, или Абсолютното Същество, от Учителя, или Небитието, е по- дълбоко от живота и от реалността, както ще видим после. Накратко ще обясня. Когато Древният, на еврейски както казах го наричат много често Древният, а Учителя го нарича Абсолютното Същество, когато Абсолютът, а не Бог, когато Абсолютът е слязъл надолу, Той се е превърнал в реалност.
Но Той е извън тази реалност. Превръща се, обаче не е. Превърнал се е в реалност, но Той е отвъд тази реалност. Той е Абсолюютно Небитие. Но веднъж слязъл надолу, понеже така е решил, Той вече се е превърнал в реалност, и в реално Същество на един по-нисък план. Част от Него е станала реалност. И това Същество е наречено Бог. Има дори и разлика между думите Бог, Господ, и т.н., но друг път ще се спирам. Условно това е наречено Бог. Бог може да работи, на това Същество е дадено да работи и със светлината и с тъмнината, макар че те са ограничения. Но за да можеше да се създаде този свят и световете въобще, трябваше да се наложат, да се създадат и тези ограничения. И те бяха допуснати. Всичко това не е въпрос на разбиране. Това се владее много добре в седмата чакра, но то няма нищо общо с разбирането. Но там тези неща се владеят отвътре по други закони. Защо? Защото Учителя казва следното: Щом разбереш едно нещо, то вече е старо. Това означава, казва Учителя, че само неразбирането е ново. Винаги ново, винаги вечно, винаги бодро, винаги свежо, винаги дълбоко. Вие знаете и в случая с приказките: умът винаги обича приказката да има край; ако му се представи една приказка без край, той не я харесва или не я разбира, или бяга от нея. Има такива притчи, такива легенди, те не са писани за ума, те са писани за душата. Само душата може да ги разбере по свой си начин. Но те не са разкрити на ума. Така, неразбирането е ново и в него е животът, но после трябва да обясня точно това, тъй като не всеки, който има невежество и неразбиране, може да разбере живота. Неразбирането е ново и в него е животът, но това неразбиране за което говоря, няма нищо общо с невежеството, нищо общо с мрака. То е животът отвъд, извън причини, извън последствия. Това е седмата чакра. Някакви малки частички от това неразбиране има и в петото и в шестото тяло, и най-вече в седмата степен. Но в седмата степен вече това неразбиране е дълбоко, но това неразбиране е пълнота от съвсем друг род. Както ви казах при Рамакришна, той стигнал до един извод и се отказал от разбирането. Защо му е разбиране при такава пълнота. И за себе си е прав. Душата му е толкова изпълнена с любов, че за какво му е разбиране. Но има други мъдреци и посветени, които за тях това не е достатъчно. Те искат да имат и пълнота, и мъдрост, защото с тази мъдрост могат да внесат нещо даже и в неразбирането. Истината винаги е много проста, но човешкия път е много сложен и умът обича да усложнява постоянно този път.
Учителят казва: има три категории хора. Ще ги изредя и после накратко ще обясня. Първо: Тези които не знаят, че знаят. Второ, категория хора: Тези които знаят, че не знаят. Трето: Тези които знаят, че знаят. За последната категория на земята Учителя казва: От последната категория на земята има едвам десет човека които са слизали. Тъй като тука изискванията са абсолютни и на много високо ниво. А на небето Учителя казва, че има само двадесет и четири старци от тази категория, които знаят, че знаят.
По нататък ще ви говоря повече за тези старци. Те са наречени условно мъдреци, но те са много повече, тъй като на земята е трудно да се каже, понякога даже и думата Учител даже не стига, но все пак най - точните думи са мъдреци или Учител. На руски има една дума “Мастер” , тя е в някой случаи още по-хубава, но зависи как ще бъде разбрана. За третата категория няма да говоря, но по-нататък ще кажем нещо. За втората ще кажа някой неща. Втората категория са: Тези, които знаят, че не знаят. Някой мисли, че това е лесно, но трябва да обясним някои неща. За да се стигне до това ниво, се изисква много дълбоко ниво на мъдрост и смирение. Защото само чрез тази мъдрост и смирение човек може да се срещне с лицето на Истината, т.е. казва Учителя, с Незнайния, едно Негово друго Име, т.е. лице в Лице. И чак тогава той вече знае, че не знае. Това е втората категория. И чак тогава човек наистина разбира дълбоко, защото е видял нещо от тази дълбока реалност на Незнайния . Да знаеш, че не знаеш, това е високо ниво на посвещение и няма нищо общо с общите приказки. И тези които са в тази втора категория, те си имат своята мярка. Мярката е тази, че тези хора, които са постигнали тази степен, хиляди години не могат да допуснат в себе и най-малката лоша мисъл. Тука става въпрос за такова благородство което е едно от най-висшите качества на любовта. Друг път специално ще говоря за благородството. Това е такова благородство, че хиляди години не може да допусне най-малката лоша мисъл. Защото Учителя казва, че в ангелския свят, а това се е случвало, има ангели които са допуснали една лоша мисъл. И Учителят казва: изпращат ги десет хиляди години на земята. Прераждат се докато изкупят тази уж малка грешка. Но знае се на небето, че малката грешка там е голяма.
В Библията се говори за Дървото на Бога наречено дървото на живота. Говори се за едно друго дърво, дървото за познаването на доброто и злото, или дървото на скръбта, още наречено дървото на смъртта. Учителят казва, че има още едно дърво, то е премълчано. Това е дървото на Небитието, Дървото на Абсолютното Същество. То надминава и живота и смъртта. То няма нищо общо с радостта и със словото. То е Абсолютно Небитие и това е най-великата Реалност. Но думата реалност разбира се не е съвсем точна. В това поле вече думата реалност малко изгубва своя смисъл, но понеже няма как да го кажа, още ми е трудно, и затова използувам понякога тази дума. Тука няма значение нито молитвата, нито смирението. Но тази тайна се отнася до нещо много велико и нечувано. Тя е свързана със съвсем друго начало, което някога ще се яви. В тази връзка Учителят казва: който познава Бога като начало и край, той не Го познава. Защото отвъд Него е Древният, Който е винаги Вечно Начало и никога край.
И именно от този Древен произлиза най-дълбоката мъдрост и същевременно мъдростта на Учителя. Макар, че понякога изглежда много простичка, но тя произлиза от този корен, несътворен корен, който няма нищо общо с дървото на живота, макар, че Учителя обхваща и дървото на живота. Така, както обхваща Всемирното Братство, така обхваща и Бялото Братство.
Знанието принадлежи на учените и философите, то е тяхното забавление и в повечето случаи тяхното заблуждение. Религията принадлежи на вярващите. Но мъдростта принадлежи на мистиците. И само те познават скрития пулс на Любовта и Вселената. Затова след време ще ви говоря за много мистици. По малко, доколкото мога, защото става въпрос за стотици, които са постигнали тази Абсолютна Божествена Любов в себе си, които са станали Синове на Бога, а по принцип според тайните архиви на Агарта, те са над четиридесет милиона. Но аз нямам такава възможност да ги опозная всичките, но няколко стотин, имах тази възможност, и след време ще ви говоря за тях. Това означава, че мъдростта не е знание, а тя е свещено благоговение към абсолютно непознаваемото и неизреченото. И всеки който е постигнал това свещено благоговение, той е постигнал възкресението в най-висш смисъл. А един такъв човек никога не казва: ти от коя религия си? Ти от кои си? Това е техника на ума да разделя и този ум си навлича страдания. Достатъчно е даже само един въпрос за няколко години и той да страда и да не може да разбере Истината, един малък въпрос, даже едно загатване. Мене също много хора ме питат, идват даже и от чужбина, намират ме по някакви пътища, особено София, от много градове, даже и от чужбина, и все ме питат . Очакват да срещнат един много стар човек който едвам върви. Все ме питат на колко години съм. Аз им казвам, че възрастта няма години. Но някои толкова много настояваха, добре ще ви кажа, тука някой скоро май пак ме питаха: Наближавам петдесет години, обаче нямам нищо общо с годините, нямам нито идея да остарявам, и никога няма да остарея, нямам идея да се подмладявам. Предпочитам да живея в любовта и то не в моята любов даже, а в любовта на Учителя. Но това е друг въпрос, ако трябва някой път да говоря нещо за себе си, но така малко не ми е удобно.
Тука ще ви кажа нещо за истинския Дзен, за който след време ще говорим повече, за да видите също неговата красота и дълбочина, тъй като всяко учение си има своята скрита красота. В истинският Дзен, в неговата по-вътрешна чистота, се е стигнало до една идея която е много дълбока. Казано е следното: Всяка мисъл е неправилна, и отрицателната и положителната. Само безмълвието е правилно. Това е един много дълбок закон. И точно това е Дзен. Много хора питат какво е Дзен. Един мъдрец на Дзен отговаря, примерно, ако се срещнем на улицата и си кажем: Здравей! - това е Дзен. От това повече не може да искаш, но човека все иска нещо повече.
Той не може да разбере, че едно Дзен е израз на душата. Душите си говорят по един език. Когато вложиш душата си в едно нещо, това вече е Дзен, това вече е себепознание, това вече е любов. Но човек все иска да намери някаква тайна. А много изречения в Дзен са абсолютно безмислени, за да може да ти премахнат ума и да влезеш в безмълвието на своята душа. Но понякога се изразява и мъдрост. Ако безумието на Дзен не помага, поне мъдростта да помогне. Но след време ще говорим по този въпрос.
За да намериш пътя, търси Истината и безмълвието. Да, израз на душата. Дълбокото вътрешно безмълвие е абсолютно чисто пространство, неопетнено. Наречено е още в Кабалата “Свещена земя” или “Обетованата земя”. Но както ви казах, друг път ще говоря за истинския Дзен.

Заедно с тази книга, купуват още и:

30 други книги от същия раздел: