Елеазар Хараш - лекции

Разгледани книги

Намалена цена! Път безкраен - лекции том 7 Уголеми

Път безкраен - лекции том 7

9,80 лв

-30%

14,00 лв

Повече информация


съдържание

 

 
12.04.1996г
 
идея за размишление:
ДУШАТА РАЖДА СМЪРТТА,
ДУХЪТ РАЖДА ЖИВОТА
лекция:
НЕСЪТВОРЕНОТО
идея за размишление
МЪЛЧАНИЕТО
 
25.04.1996г
 
идея за размишление:
КОНЦЕНТРАЦИЯТА В ТОЧКА (според Кабала)
лекция:
МИСТЕРИЯТА И ВЕЛИЧИЕТО НА ЧОВЕКА, (според Учителя и Кабала)
идея за размишление
НЕВИДИМИЯТ СВЯТ
 
9.05.1996г
 
идея за размишление:
МЪЧЕНИЕТО И СТРАДАНИЕТО
лекция:
ДОБРОТО И ЗЛОТО
идея за размишление:
ОТГОВОРЪТ НА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ
 
23.05.1996г
 
идея за размишление:
ДЪРВОТО НА ЖИВОТА
лекция:
РАЖДАНЕТО НА АУМ
идея за размишление:
СЪВЪРШЕНИТЕ ВИБРАЦИИ

 

6.06.1996г
 
идея за размишление:
МЪЖЪТ И ЖЕНАТА В ОКУЛТНАТА СИМВОЛИКА
лекция:
7-ТЕ СТЕПЕНИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧЕНИКА (според Учителя и според окултната наука)
 
20.06.1996г
 
идея за размишление:
ОКУЛТНО СЪГРАЖДАНЕ НА КЪЩА
лекция:
ПРОБЛЕМИТЕ
идея за размишление:
ТАЙНАТА НА УХОТО
 
4.07.1996г
 
идея за размишление:
ДИШАНЕТО
лекция:
ОКУЛТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
идея за размишление:
СУХИЯТ КЛОН
 
18.07.1996г
 
идея за размишление:
СРОДНИТЕ ДУШИ
лекция:
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СЪДБАТА
идея за размишление:
ТАЙНАТА НА ЖИВОТА
 
1.08.1996г
 
идея за размишление:
РАЗЛИЧАВАНЕТО
лекция:
ОТВЪД ЩАСТИЕТО
идея за размишление:
ДЪРВОТО НА ЖИВОТА И ДЪРВОТО ЗА ПОЗНАВАНЕ НА ДОБРОТО И ЗЛОТО
 
15.08.1996г
 
идея за размишление:
ПОНЯТИЕТО СВЯТ И СВЕТОВЕ
лекция:
СВЕТЛИНАТА И ТЪМНИНАТА (според Кабала)
идея за размишление:
ВРАГОВЕТЕ
 
29.08.1996г
 
идея за размишление:
СЛАБОСТИТЕ
лекция:
ИЗЛИЗАНЕ ОТ СЪДБАТА
идея за размишление:
ПАЗИТЕЛЯТ НА ПРАГА
 
12.09.1996г
 
идея за размишление:
ЗАВРЪЩАНЕТО НА БЛУДНИЯ СИН
лекция:
ВИСОКИЯТ ИДЕАЛ – 6-ТА СТЕПЕН ОТ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА
идея за размишление:
КОМЕТИТЕ (от кабалистическа гледна точка)
 
26.09.1996г
 
идея за размишление:
ИСТИНСКОТО ЗНАНИЕ
лекция:
ОЧИТЕ И ОКОТО
идея за размишление:
ДЯВОЛЪТ
 
10.10.1996г
 
идея за размишление:
БЛАГОДАРНОСТТА
лекция:
ИЗКУШЕНИЯТА
идея за размишление:
КАБАЛИСТИЧЕСКА АСТРОЛОГИЯ
 
24.10.1996г
 
идея за размишление:
КАБАЛИСТИЧНА АСТРОЛОГИЯ (продължение)
лекция:
ПРЕДАНОСТТА
идея за размишление:
БУДНОСТТА НЕ Е ЗНАНИЕ, А РАЗБИРАНЕ
 
13.11.1996г
 
идея за размишление:
ИСТИНАТА
лекция:
ЧАСТ ОТ ТАЙНАТА НА ВАТАН
идея за размишление:
ДУХ И ИНТУИЦИЯ
 
27.11.1996г
 
идея за размишление:
СВЕЩЕНАТА РЕКА
лекция:
ЕНИГМА ЗА ЧАШАТА
идея за размишление:
ПЪТЯТ НА ХРИСТОС
 
11.12.1996г
 
идея за размишление:
ПЪТЯТ НА БЛАГОДАРНОСТТА
лекция:
ПЪТЯТ
идея за размишление:
ЧЕТИРИТЕ ВИДА МЪЛЧАНИЕ
 
25.12.1996г
 
идея за размишление:
ПРЕДАНОСТТА
идея за размишление:
СИМВОЛЪТ НА ПЕЩЕРАТА
лекция:
ПЪТЯТ
идея за размишление:
ЛЮБИ БЛИЖНИЯ СИ
идея за размишление:
ИЗКУШЕНИЯТА

 


Откъси от книгата...

 

 ВРАГОВЕТЕ

В Библията е казано “Любете враговете си”. Според окултната наука, във враговете няма никаква враждебност и ако ученикът е буден, той може да проникне в тях и да разбере много тайни на живота. Една от малките тайни е, че в дълбочината на своя враг той ще види Бога, скритото лице на своя Учител. Ако обикнеш врага си, ти ще можеш да проникнеш в него и тогава неговата сила ще се трансформира и ще стане твоя сила. Когато възприемаш злото като опасен враг, това е неразбиране и точно това неразбиране е твоят проблем. Това неразбиране е твоят враг.

Според окултната наука злото е сътрудник на Божията воля и неговата цел е да изкорени твоето съмнение. Съмнението е по-лошо и от смъртта. Ако ученикът проникне в тайната на врага си, той ще види там лицето на един свой стар познат и приятел. Това е така, врагът е твой приятел, разбира се видът му е различан, но будният, ученикът трябва да проникне и да види. Врагът е приятел, защото ти помага да се насочиш навътре и да се установиш в Бога. По този начин врагът те укрепява и става твой сътрудник. Той ти помага да станеш по-вътрешен и по-духовен.

Когато ученикът има голям психически натиск, той има голяма възможност да се възроди в себе си. За обикновения човек, врагът е враг, злото е зло и голяма опасност. Това означава, че злото не сътрудничи на обикновените хора. Злото и обикновените хора не се обичат и затова са врагове. Ето защо злото оковава обикновените хора със силата на заблудата, със силата на илюзията.

Кармата не е враг на човека, тя само показва, че много строги закони управляват нашата съдба и че само любовта е изходът. Любовта е по-висша от Божествената справедливост и затова чрез нея ученикът се освобождава от съдбата. Ако човек не влезе в аурата на любовта, кармата ще го съсипе, това го потвърждават строгите закони на вселената.

Всеки трябва да нвалезе в своите външни и вътрешни трудности, да ги разбере и да открие там своето богатство. За да не се заблуждавате, да не бягате от кармата:Всеки, който иска да избяга от своите външни и вътрешни трудности, той много се лъже. Това означава, че той не познава силата на строгите закони. По друг начин казано, всеки, който е избрал удоволствието на живота, за него кръстът ще става все по-тежък, че ще го удави и той ще се преражда при все по-тежки условия. Историята показва, че страданията са удавили много хора. Това са тези, които са отлагали работата върху себе си, в търсене на по-лек път, за други прераждания. Който е недоволен от съдбата си, той умножава своите страдания. Той обременява своите следващи прераждания. Ето защо Учителят казва, че недоволния човек е най-лошото нещо, което се среща на земята.

Силата на жертвата е в това (разбира се ученикът трябва да се подготви за нея, да узрее, да я осмисли, за да има наистина какво да даде на Бога и на хората), че жертвата превръща смъртта в живот; жертвата се трансформира в спасение. Жертвата поглъща змията цяла, заедно с главата и опашката, това е силата на жертвата, тя поглъща злото.

Заедно с тази книга, купуват още и:

30 други книги от същия раздел: