Дао Дзен Будизъм Йога

Разгледани книги

Короната на Живота - изследване на Йога Уголеми

Короната на Живота - изследване на Йога

10,00 лв

Повече информация

Издателство ЗографКорици меки
Година 2008Страници 330
Език българскиФормат среден
ISBN  Състояние нова

 

 Откъси от книгата... 

Знание и неговите източници


Знанието е два вида: 1) окончателно и крайно или 2) получено в света на явленията и относително. Знанието в неговата крайна реалност е състояние на съществуване и никога не се увеличава. То вече е там и се разкрива посредством светлината на Атман, издигаща се едновременно над обекта, който опознава и обекта, който е опознаван, отвъд които няма нищо.

 

Истинското знание е изцяло действие на душата и е съвършено само по себе си, и е независимо от сетивата и сетивните органи. Професор Дж. М. Мъри казва: „Един всезнаещ ум прегръща цялостта на съществуване в аспекта на вечността. Щом спечелим достъп в света на съществуване, ние придобиваме цялостно виждане\\\". Според Шанкара, „най-висшето знание е непосредствено свидетелство за самата реалност\\\", защото тогава опознаващият и опознаваното стават една реалност. Но истинското Себе, което е чиста съзнателност, не може да бъде обекта на знанието.

 

Знанието, получено чрез опита от външния свят, е също като знанието на животните. То има за основа и произхожда от сетивните органи, и като такова притежава форми и модели, като ясно се вижда, че във всички тях отсъства истинско знание. Но нищо не става реално, докато не се преживее. Дори една пословица не е пословица, докато не е подкрепена с примери от действителния живот и практиката.

 

Цялото знание на опита в света на явленията е разкривано или посредством възприятие (усещане), или посредством свидетелство (доказателство) от свещените писания. Човешкото възприятие никога не се е смятало за истинско, съвършено и вярно. Човек може да види змия в едно въже, или призрак (дух) в пъна на едно дърво. Обикновено нещата не са онова, което изглеждат, че са. Цветовете на нещата, които виждаме, са онези цветове, които те не са погълнали, а са „отхвърлени\\\" навън. Червенината на розата не е част от розата, а нещо чуждо на нея. Също така, умозаключението и свидетелството (доказателството) от свещените писания не са съвсем надеждни. Източникът на умозаключението е предишен опит, който сам по себе може да съдържа грешка и дори това да не е така, ситуациите в настоящето може да не съответстват изцяло на знанието, придобито в миналото. Такъв е случаят дори с интуицията, която е сбор от целия опит в подсъзнанието. Облак дим на върха на далечно възвишение може да загатва за огън или може да бъде част от мъгла. По подобен начин, доказателството от свещените писания, макар че се приема за непогрешим и сигурен източник на знание, не може винаги да бъде разглеждано като такова. „Ведите\\\", които съставляват Божественото знание, се появяват и изчезват съответно в началото и края на всеки един цикъл от време. Смята се, че „ Ведите \\\" са неизчерпаема мина от вселенско и съвършено знание. Но терминът „знание\\\" означава „запис от духовни опитности, придобити в надсетивните нива\\\". Мигът, в който опитностите, спечелени по този начин, се обяснят на човешки език и се сведат до записано слово, те придобиват форма и метод - и мигът, в който те придобият форма ...

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 


Предговор 11

 

ЧАСТ ПЪРВА. Йогийски модели
Глава първа. ЙОГА: ВЪВЕДЕНИЕ 17
Умствени модулации (врити). 23
Душа и Свръхдуша 26
Пракрити, т.е. материя 30
Връзката между трите тела и петте обвивки (кош) 34
Разделяне на творението съобразно обвивките (кош) 35
Глава втора. ЙОГА ВИДИЯ И ЙОГА САДНА39
1. Основите на йога в древността39
Произход и техника на йога-системата 39
Основни схващания 41
2. Пътят на Аштанг йога и неговите разклонения 44
I-II. Яма и Нияма 45
III. Асани 53
Асана като форма на йога. 56
Ползите от асана 57
Съвършенство в асана (асана сиди) 64
Храна 65
IV. Пранаяма, т.е. йогийско дишане 67
Плексуси и чакри 69
Пранаям: елементарни упражнения 71
Сук Пурвак пранаям72
Пранаям като форма на йога 75
Пранична дисциплина 76
Ползите от прана йога 78
V. Пратиахара, т.е. контрол над сетивата 79
VI. Дарна, т.е. самиям 81
Дарна като форма на йога 88
VII. Диан, т.е. дълбоко съсредоточаване 100
Диан като йога-система ЮЗ
Ползите от диан йога 105
VIII. Самади Ю6
Самади йога 111
3. Аштанг йога и съвременният човек 115
Глава трета. ФОРМИ НА ЙОГА121
1. Мантра йога, т.е. йога на изричането 121
Техника на мантра йога 123
2. Хата йога 125
3. Лая йога 135
4. Раджа йога137
5. Джнана йога, т.е. йога на знанието 144
6. Бакти йога, т.е. йога на предаността146
7. Карма йога, т.е. йога на действието150
8. Други форми на йога, за които се говори в „Багават Гита\\\"153
Йога на медитацията 153
Йога на духовната опитност 153
Йога на мистицизма 154
9. Йога в свещените писания на Зороастър 156
10. Йога и науките, занимаващи се с външното161
Глава четвърта. АДВАЙТИЗЪМ164
Себе-то - основата на съзнателен живот 165
Естеството на творението 166
Себе-то, т.е. Атман 168
Естеството на Себе-то 169
Индивидуално знание и съзнателност 169
Знание и неговите източници 170
Естеството на Браман 172

 


ЧАСТ ВТОРА. Изследване на Сурат Шабд Йога
Глава пета. СУРАТ ШАБД ЙОГА 179
Йога на Звуковия Поток на Бог 179
Звуковият Поток 188
Крайъгълните камъни (основите) 192
Една съвършена наука 210
Учителят   218
Глава шеста. СЪЩНОСТТА НА РЕЛИГИЯТА  242
1. Древни религиозни школи: индийска, китайска и иранска  244
Хиндуизъм  244
Будизъм  252
Таоизъм 256
Зороастрианство 260
2. Християнство 262
3. Ислям 273
4. Сикхизъм 281
Глава седма. НЯКОИ СЪВРЕМЕННИ ДВИЖЕНИЯ 293
Розенкройцерство, теософия и движението „Аз Съм\\\" 294
„Християнска наука\\\" и „Субуд\\\" 296
Спиритизъм и спиритуализъм 297
Хипноза и месмеризъм 299
Глава осма. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 301

21 други книги от същия раздел: