Химия Биология

Нова Проблеми на биологичната физика Уголеми

Проблеми на биологичната физика

10,00 лв

Страници 288
Издател Наука и изкуство
Корици меки
Година 1981
Език български
Състояние мн. добро

Повече информация

В книгата се разглеждат онези проблеми на теоретичната биология, които могат да се решават въз основата на методите и принципите на физиката. Детайлно се анализират редица важни проблеми на съвременната биофизика: подредеността на биологичните системи и „осмислеността“ на тази подреденост основите на статистичната физика на системи, характеризиращи се с принципиална кинетична неравновесност физика на конформационните изменения на биомакромолекулите физика на ензимната катализа физика на процесите на вътрешноклетъчен електронен пренос физика на биоенергетичните процеси. Като пример, илюстриращ физичните принципи на подхода за решаването на фундаментални биофизични проблеми, са разгледани фотосинтезата, тъканното дишане, мускулното съкращение и т.н.